Baltic Artificial intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) Dirbtinis intelektas Tehisintellekt Mākslīgais intelekts Masinõpe Mašininis mokymasis Gilus mokymasis Sügav õpe Dziļa mācīšanās @ RIGA COMM Baltic Business Technology Fair and Conference

Vai mazām valstīm ir nepieciešama sava mākslīgā intelekta stratēģija?

2018-04-19

Aldis Ērglis, “Intelligent Machines Riga”

 

Tādas lielvalstis kā ASV un Ķīna oficiāli ir paziņojušas, ka tām ir sava MI (mākslīgā intelekta) stratēģija, savukārt dažām valstīm, piemēram, Apvienotajiem Arābu Emirātiem pat ir savi MI ministri (https://futurism.com/uae-minister-artificial-intelligence). Nesenā intervijā portālam Wired (https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-about-frances-ai-strategy) Francijas prezidents Emanuels Makrons paziņoja, ka arī Francijā tiks izstrādāta nacionālā MI stratēģija. Makrons izteicās, ka prioritārās MI jomas Francijā ir veselības aprūpe un mobilitāte (bezvadītāja automobiļi un darbaspēka mobilitāte). Viņš runā arī par atvērtajiem datiem un par atvērtajiem algoritmiem politisku un normatīvu procesu vajadzībām valsts iekšienē.

 

Šķiet, ka MI lauks mainās no iepriekšējās tehnoloģiskās attīstības dominances, kurā galvenās lomas spēlēja Google, Microsoft, Facebook un virkne citu uzņēmumu, uz praktiska lietojuma gadījumiem uzņēmējdarbībā, kā arī politikā un valsts pārvaldē.

 

Pirms kāda laika paredzēju, ka vispirms bieži dzirdēsim par MI stratēģiju izstrādi dažādos uzņēmumos, taču šobrīd jau pastāv nacionāla līmeņa MI stratēģijas.

 

Protams, mans jautājums ir saistīts ar situāciju mazajās valstīs – kā Latvija un desmitiem līdzīgu valstu visā pasaulē, kurās dzīvo mazāk nekā 3 miljoni cilvēku. Vai mēs esam pārāk mazi, lai paši attīstītu mākslīgo intelektu? Vai mums jāgaida lielāku valstu sasniegumi, ar kuriem tās varēs dalīties ar mums? Vai arī mums vajadzētu nākt klajā ar iniciatīvu par Eiropas Savienības līmeņa MI stratēģijas izstrādi visām dalībvalstīm? Francijas piemērā redzams, ka lielās valstis attīstīsies patstāvīgi.

 

Lai spētu rast atbildi uz jautājumu par MI stratēģiju mazajās valstīs, mums nepieciešams spert soli atpakaļ un apdomāt, kas ir MI stratēģija? Saskaņā ar Maiklu Porteru (Michael Porter) stratēģija ir veids, kā mēs akcentējam savu uzmanību uz resursu izlietojumu un kā mēs veicinām daudzveidību – radām unikālu priekšlikumu. MI stratēģija ietver to, kā mēs izlietojam resursus MI attīstīšanā, radot unikālus ierosinājumus cilvēkiem un uzņēmumiem. Līdz ar to mazai valstij ir nepieciešams izstrādāt savu MI stratēģiju, jo tās resursi ir ļoti ierobežoti, kā arī tai būs ļoti grūti nodrošināt daudzveidību, balstoties uz lielo valstu piemēriem un nepievēršot uzmanību vietējām vajadzībām.

 

Valsts prioritātes MI laukā varētu būt saistītas ar izglītību, transportu, veselības aprūpi, valsts sniegtajiem pakalpojumiem vai arī ko citu. Mazās valstis visdrīzāk nespēj fokusēties uz vairāk nekā vienu jomu. Tāpēc tā ir rūpīgi jāizvēlas un tai jābūt cieši sasaistītai ar valsts attīstības stratēģiju.

 

Valstij jādefinē sava MI stratēģija, lai varētu sākt veidot MI ekosistēmu, to sasaistot ar vietējām un starptautiskām zinātniskajām organizācijām un uzņēmumiem. Lai saistībā ar MI spētu uzturēt vienlīdzīgas partnerattiecības globālā mērogā, valstīm ir jāpiedāvā kaut kas ļoti unikāls (unikāli attīstības piemēri, unikāla pieredze), kā arī kāds ļoti specifisks un veiksmīgi izstrādāts nišas risinājums, tajā ieguldot resursus, saņemot piekrišanu no citiem, kā arī nodrošinot labu komunikāciju saistībā ar to. Līdz ar to lēmums ir jāpieņem ļoti rūpīgi.

 

Latvija varētu būt MI risinājumu līderis tādās nozarēs kā mežsaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība, eksporta attīstība, e-pārvaldība u. c., ja tā sāktu jau tagad ieguldīt līdzekļus šajās nozarēs un censtos ieviest risinājumus dzīvē, tādējādi iegūstot pieredzi, ko varēs sniegt citām valstīm apmaiņā pret to pieredzi nākotnē.

 

Apmeklējiet “RIGA COMM 2018” Machine Learning Practical Application Conference (Mašīnmācīšanās praktisko pielietojumu konferenci) (EN) 11. oktobrī, lai uzzinātu vairāk.

Sekojiet konferences jaunumiem: https://www.facebook.com/events/432218577193046/