TechLab izstrādās aplikāciju tieši tavai mājas drošībai!

2016-10-12

knowledgeprice.com izveidoja inovāciju darbnīcu, kas guva nosaukumu TechLab. Tā ir vieta, kur gan darbinieki, gan visi ieinteresēti (piemēram, studenti) var eksperimentēt un izmantojot mūsu piedāvāto aprīkojumu un materiālus mēģināt uztaisīt kādu inovāciju.

 

Viens no projektiem, pie kura strādā TechLab ir produkts mājas drošībai, drošībai plašajā nozīmē – gan pret nesankcionētu nokļūšanu telpās, gan pret dažādām nepatikšanām kas mēdz notikt, piemēram, ūdens noplūde, dūmi vai ugunsgrēks, atstāti vaļā logi vai durvis un daudz kas cits. Katram šādam risinājumam pamatā ir sensors, kuri šobrīd ir tirgus sortimentā.

 

Mūsu mērķis ir radīt klientam mobilo aplikāciju, kas apkopos informāciju no visiem sensoriem un savlaicīgi paziņos gan īpašuma lietotājam/īpašniekam, gan arī vajadzības gadījumā nodos signālu uzreiz attiecīgiem dienestiem. Dažas nepatikšanās var uzreiz novērst ar to pašu mobilo aplikāciju. piemēram, bloķēt cauruli, no kuras tek ūdens.

 

Mobilo aplikāciju var modificēt un pielāgot klienta vajadzībām. Mēs pieslēdzam sensorus, mēs piedāvājam mobilo aplikāciju un, to pielāgošanu klienta vajadzībām. Mēs veicam arī datu nodošanu attiecīgiem dienestiem, ja tas ir nepieciešams.

 

Mērķauditorija ir gan īpašuma lietotāji/īpašnieki, gan arī apdrošinātāji. Īpašniekiem šīs risinājums palīdz aizsargāt savu īpašumu un mazināt sekas, savlaicīgi saņemot informāciju par avāriju, bet apdrošinātājiem tas samazina riskus un izdevumu segšanas izmaksas savlaicīgas reakcijas dēļ.