Pēdējā laikā izpratne par darbu birojā, sevišķi pandēmijas ietekmē, ir ievērojami mainījusies. Strādāt attālināti sāk arvien vairāk organizāciju, un daļai tas ir liels izaicinājums. Iepriekš apkopojām dažādus digitālos rīkus un risinājumus attālinātam darbam, bet reizēm ar to nepietiek veiksmīgai attālinātā darba kultūras ieviešanai. Tāpēc šoreiz dalāmies ar “RIGA COMM” dalībnieku pieredzi, kā veidot virtuālo vidi produktīvam darbam un vienotam kolektīvam.

Vissvarīgākais – komunikācija pietiekamā daudzumā

Lai gan sākotnēji pāriešana uz darbu attālināti “Neopay” (daļa no “NEO Finance”) bija liels izaicinājums pieredzes trūkuma dēļ, Lietuvas finanšu uzņēmums ar to tika galā nevainojami, un sasniegtie rezultāti liecina, ka produktivitāte ir pat pieaugusi. Iespējams, tas ir noticis, jo uzņēmums veica ieguldījumus iekšējā komunikācijā un komandas kopības uzturēšanā. Gluži kā iepriekš, komandas katru nedēļu attālināti tikās ar vadītājiem un gatavoja ikmēneša rezultātu prezentācijas.

Liela uzmanība tika pievērsta arī neformālajai saziņai. Katru mēnesi bija komandas saliedēšanas pasākumi un tika organizētas dažādas viktorīnas, bet piektdienās notika kolēģu iepazīšanas prezentācijas, lai jaunpienācēji iejustos komandā pēc iespējas ātrāk un arī ilggadējie darbinieki labāk iepazītu cits citu.

“Tāpat kā strādājot birojā, arī attālinātajā darbā vissvarīgākais ir pietiekamas komunikācijas uzturēšana,” norāda “Neopay”. “Strādāšana attālināti lika meklēt jaunus komunikācijas kanālus, kā arī iemācīties izmantot jaunas platformas un informācijas apmaiņas veidus. Lai izvairītos no pārpratumiem, ir svarīgi visu plānot un fiksēt katru uzdevumu vai tikšanos, lai ikviens iesaistītais skaidri zinātu savus pienākumus,” norāda “NEO Finance” administrācijas vadītājs Aleksējus Loskutovs (Aleksėjus Loskutovas).

Vienota un atsaucīga komanda – arī nesatiekoties

Attālinātā darba pieredze Latvijas digitālā mārketinga aģentūrai “iMarketings.lv” bija arī pirms pandēmijas, jo darbinieki varēja divas dienas nedēļā strādāt ārpus biroja. Taču uzņēmuma digitālās nodaļas vadītājs Sergejs Volvenkins atzīst, ka ilgstoša strādāšana attālināti rada izaicinājumu spēt noturēt komandas garu un nodot uzņēmuma vērtības jaunajiem darbiniekiem. Lai uzturētu “kontaktu” starp uzņēmuma darbiniekiem arī attālināti, katru nedēļu uzņēmumā notiek virtuālās tikšanās. Reizi divās nedēļās ir sapulce, kurā vadība pastāsta, kā veicas visiem projektiem, lai nerastos sajūta, ka darbi uzņēmumā apstājušies. Tāpat reizi divās nedēļās ir virtuālās kafijas dzeršanas sapulces, kas, tāpat kā klātienē, ļauj neformālā gaisotnē aprunāties par aktuālajiem jautājumiem un tuvāk iepazīt citam citu. Turklāt tas ir noderīgi ne tikai jaunajiem darbiniekiem, bet arī tiem, kas jau ilgāku laiku strādā.

Vēl pirms ierobežojumiem “iMarketings.lv” uzsāka iniciatīvu, kas ir ļoti vērtīga arī attālinātā darba apstākļos un palīdz veidot vienotu un izpalīdzīgu komandu, – katru nedēļu katram kolēģim ir iespēja nobalsot par kolēģi, kam vēlas pateikt īpašu paldies, piemēram, par dalīšanos ar savām zināšanām. Darbinieks, kurš saņem visvairāk balsu, iegūst patīkamu balvu – no našķiem un pasākumu biļetēm līdz papildu apmaksātam atvaļinājumam. Sergejs ar gandarījumu atzīst, ka šo godu saņem dažādi kolēģi un kolektīvs ir izpalīdzīgs un atbalstošs arī attālinātā darba apstākļos.

“iMarketings.lv” vadībai nav svarīgi, ko darbinieks dara darba laikā, bet galvenais – lai darbi tiek paveikti. Turklāt darbinieku veiktspējas rādītājs (KPI) parāda, ka darbinieki ir tikpat efektīvi vai pat efektīvāki nekā agrāk, strādājot no biroja. Tomēr, ņemot vērā, ka mājās ir grūtāk nošķirt darba laiku no atpūtas, uzņēmuma politika ir sazināties par darba jautājumiem tikai darba laikā, lai ārpus tā varētu pilnvērtīgi atpūsties un atgūt enerģiju.

Pāreja uz mājas biroju sniedz papildu iespējas

Arī igauņu finanšu tehnoloģiju uzņēmumam “Wallester” izdevās veiksmīgi pārcelt visus darba procesus uz attālinātā darba režīmu un pat uzlabot darbinieku efektivitāti. Kad uzņēmums sāka strādāt no mājām, tika saglabāts biroja darba grafiks, un tas ļāva uzturēt optimālu darba tempu un disciplīnu. Regulāras tikšanās no konferenču zāles tika pārvirzītas uz “Zoom”, bet projektu rezultāti tika apspriesti “Skype”. Tāpat kā iepriekš, projektu vadībā tika izmantoti “Trello”, “Slack” un citi mākoņpakalpojumi. Uzsākot attālināto darbu, bija bažas, ka mājas vide, iespējams, traucēs noskaņoties produktīvam darbam, tomēr darbinieku profesionālisms ļāva ātri atgriezties uz ierastā produktivitātes ceļa.

Strādājot attālināti, daļai darbinieku vēlme attīstīt profesionālās prasmes samazinājās, taču katra darbinieka individuālā karjeras attīstības plāna pielāgošana un papildu stimulējošu rādītāju ieviešana palīdzēja to atrisināt. Tika novērots, ka “Wallester” darbinieki labprāt dalās ar kolēģiem ar uzzināto noderīgo informāciju videotērzēšanas rīkos un citos saziņas kanālos.

“Attālinātais darbs pat sniedz plašākas profesionālās izaugsmes iespējas. Šobrīd ir vieglāk rīkot un apmeklēt konferences un izglītojošus seminārus,” norāda “Wallester” pārstāvji.

Biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai varēs uzzināt 14. un 15. oktobrī – ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Wallester”, “Cognizant”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen by Pipedrive”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Jau pirms pandēmijas mainījās strādāšanas paradumi, bet pēdējā gada laikā daudzas nākotnes darba tendences ir kļuvušas par ikdienu. Attālinātajam darbam kļūstot par realitāti, rodas nepieciešamība pēc jauniem risinājumiem, kas uzlabo komunikāciju, procesu vadību un virtuālās sapulces, kā arī pievērš lielāku uzmanību uzņēmumu iekšējai komunikācijai, komandas veidošanai un atmosfērai.

Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgai strādāšanai varēs 14. un 15. oktobrī biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencēs “RIGA COMM 2021”, Ķīpsalā. Šajā rakstā esam apkopojuši jau esošās tehnoloģijas, kas var uzlabot tavu un tavas komandas darbu.

Rīki darbinieku labsajūtai, darba un privātās dzīves līdzsvaram

Komandas vadības risinājumu programmatūra “Bottle” palīdz kolēģiem sadarboties un pārzināt uzdevumus, kā arī pārvaldīt dažādus motivācijas elementus. Risinājuma izstrādātāji identificēja trīs galvenos faktorus, lai jebkura komanda būtu lieliska, un izveidoja produktu, kas ļauj par šiem faktoriem parūpēties. Tas ir rīks, kurā pārvaldīt un uzlabot komandas darbu un kultūru.

Neirozinātne ir pierādījusi, ka jaunas informācijas apgūšana ar spēļošanas elementiem un socializēšanos darbiniekiem ir daudz efektīvāka nekā ierastās mācību metodes un sapulces ar kolēģiem. Latvijā radītā platforma darbinieku iesaistes platforma “Efectio” spēļošanas veidā veicina darbinieku labsajūtu, kompetenču attīstību un komandas saliedēšanos, kā arī iedzīvina uzņēmuma vērtības ikvienā kolektīvā.

“Mursion” ir virtuālās realitātes risinājums emocionālās inteliģences un citu darba vietā būtisku sociālo prasmju simulācijai. Šī risinājuma mērķis ir padarīt vadītājus un darbiniekus empātiskākus. “Mursion”, apvienojot mākslīgo intelektu un dzīvu cilvēku mijiedarbību, nodrošina iespaidīgu virtuālās realitātes apmācību. Izmantojot apmācītus profesionāļus, kas organizē mijiedarbību starp izglītojamajiem un mākslīgi radītiem tēliem, “Mursion” simulācijas rada reālistiskas situācijas un panāk būtiskus uzlabojumus komandā.

Lai novērstu izdegšanas sindromu indivīdiem un komandām, “Timeoff” ikdienas darba plānā palīdz atrast laiku, lai padotie varētu atjaunoties, mācīties, reflektēt par paveikto, plānot, kā arī būt radoši un ieviest inovācijas. Jebkuram amatam atpūta ir tikpat svarīga kā darbs, tāpēc “Timeoff” veidotāji uzskata, ka pret atpūtu jāattiecas tāpat kā pret darbu. Lai novērstu izdegšanu, atvaļinājuma un brīvo dienu uzkrāšanos, uzņēmums veido programmatūras rīku, kas palīdzētu uzņēmumiem īstenot tādus pasākumus kā obligātais atvaļinājums, mākslīgās brīvdienas un pat garīgās veselības dienas, lai nostiprinātu darbinieku labjūtību organizācijā.

Vēl ērtāka attālinātā komunikācija

“Yac” ir risinājums labākai komunikācijai un mazāk sanāksmēm. Tas ļauj apmainīties ar balss ziņojumiem un asinhroni kopīgot ekrānu. Tā vietā, lai ieplānotu tikšanos videoformātā vai nebeidzami apmainītos ar ziņām “Slack” vai citā platformā, saīsiniet šo sarunu līdz dažām balss ziņām vai asinhronām ekrāna kopīgošanas reizēm. “Yac” var lietot divu personu vai grupas saziņai.

Videosaziņas rīks “Loom” ieraksta un kopīgo ekrāna, kameras vai to abu videovēstījumus, ļaujot ātrāk un asinhroni nodot informāciju, salīdzinot ar e-pastu rakstīšanu vai tiešsaistes sapulces organizēšanu.

“Kona” palīdz vadītājiem arī attālināti sekot komandas emocionālajam noskaņojumam un vadīt komandu empātiski. Šis rīks fiksē komandas ikdienas garastāvokli, nosaka komandas locekļu darba stilus, kā arī veido komandas “veselības” pārskatus.

Cilvēki netiek galā ar daudzajām sapulcēm, e-pastiem, tērzēšanas rīkiem, portāliem un citām lietotnēm. “Soundbite” ir platforma labākai attālinātajai komunikācijai, kas ļauj viegli uztvert, efektīvi organizēt, gudri analizēt un droši kopīgot mutisko komunikāciju.

Produktivitāte un automatizācija

Paveikt svarīgākos darbus bez bailēm palaist garām kaut ko svarīgu (FOMO – fear of missing out; bailes kaut ko palaist garām), atgūt savā dzīvē darba un atpūtas līdzsvaru, kā arī veidot robežas saziņai ar komandu, lai izvairītos no izdegšanas, strādājot attālināti, ļauj “Holopod”. Šis risinājums automātiski atjaunina “Slack” statusu, bloķē paziņojumus un uztur sinhronizāciju ar komandu, ļaujot izplānot patiesi produktīvu darba dienu. Rīks ļauj ieplānot nepārtrauktas koncentrēšanās laikus, laiku sadarbībai un pašam sev.

“Clickup” uzskata, ka produktivitāte kopumā ir sabojāta, – ir pārāk daudz rīku, lai visai informācijai izsekotu, turklāt tie nereti ir katrs savā sistēmā. Tāpēc radās “ClickUp”, kura mērķis ir panākt, lai visa darba informācija atrodas vienā vietā, ļaujot cilvēkiem būt produktīvākiem un ietaupot vismaz 20 % laika, ko var veltīt citām lietām.

Dažu sekunžu laikā bez programmēšanas pārveidot esošos failus par interaktīviem, profesionāla izskata dokumentiem ļauj “Paperless”. Tas ir rīks, kas palīdz izveidot, pielāgot un nosūtīt dokumentus, kurus varēs nekavējoties aizpildīt un parakstīt, tā ietaupot laiku, samazinot kļūdas un automatizējot dokumentu darbplūsmu. Visi dokumenti ir elektroniski droši parakstīti un kriptogrāfiski pasargāti no izmainīšanas.

Miro ir sadarbības rīks – tiešsaistes tāfele, kas ļauj komandai jebkurā laikā un vietā radīt un sadarboties, padarot inovēšanu ātrāku. Šis digitālais risinājums ļauj uzlabot ideju “vētras”, izmantojot bezgalīgu audeklu ar dažādiem rīkiem un iepriekš izveidotām sagatavēm. “Miro” piedāvā visus rīkus lietotāja stāsta vai klientu ceļojuma kartes izveidei, mājaslapu karkasu veidošanai, sprinta plānošanai, retrospektīvām un citiem darba paņēmieniem. Tas ļauj labāk iesaistīt attālināti strādājošās komandas ideju radīšanā, darba procesos un lēmumu pieņemšanā, ļaujot strādāt asinhroni vai sinhroni tikpat viegli, it kā visi atrastos vienā telpā.

Par aktuālajām cilvēkresursu vadības (SMART HR) tehnoloģijām, rīkiem un metodēm arī šoruden – 14. un 15. oktobrī – varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju u. c.

Lai arī valda dažādi viedokļi un pētījumi par to, vai attālināts darbs ir efektīvs organizācijām un ērts indivīdiem, vīrusa izraisītā krīze darba devējiem un darbiniekiem visā pasaulē liek atteikties no klātienes saskarmes, strauji apgūt jaunas prasmes un kļūt ievērojami digitālākiem. Mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi digitālie rīki, kas palīdz strādāt attālināti, veicina digitālu komunikāciju, sadarbību un ļauj ātri iegūt atgriezenisko saiti!

Rudenī Baltijas uzņēmumu pārstāvji sev piemērotus digitālos risinājumus un tehnoloģiju partnerus varēs atrast biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM”. Bet šobrīd piedāvājam digitālos rīkus komunikācijai un sadarbībai, kas ļaus darbiniekiem strādāt elastīgāk un uzņēmumiem vieglāk, kā arī kiberdrošības ekspertu ieteikumus rīku izvēlei.

Vidējiem un lieliem uzņēmumiem izvēle jāveic centralizēti

Kā visdrošāko risinājumu strādāšanai attālināti possible.lv vadošais pētnieks un IT drošības eksperts Kirils Solovjovs iesaka VPN (virtual private network) jeb uzņēmuma virtuāla privātā tīkla izveidošanu. Šis risinājums ļauj, nesatraucoties par izmantotā bezvadu tīkla uzticamību, droši “nokļūt” darba tīklā un piekļūt visām tajā esošajām sistēmām un dokumentiem tā it kā darbinieks ar datoru atrastos darba telpās. VPN uzstādīšana gan veicama centralizēti, un to vajadzētu uzticēt kompetentam uzņēmuma speciālistam. Taču jāuzsver, ka ikvienā vidējā vai lielā organizācijā lēmumus par jebkādu digitālo rīku izvēli vajadzētu uzticēt IT departamentam vai nodaļai, kas centralizēti izvēlētos ne vien funkcionāli, bet arī no drošības apsvērumiem piemērotākos risinājumus.

Pakalpojuma sniedzēja uzticamība

Veicot digitālo rīku un māķoņpakalpojumu izvēli, noteikti jāizvērtē pakalpojuma sniedzēja un paša pakalpojuma uzticamība – kā pakalpojumu var ietekmēt tās valsts likumdošana, kurā uzņēmums reģistrēts vai fiziska atrodas, vai pakalpojums darbosies bez traucējumiem un tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, vai būs pieejams lietotāju atbalsts, vai nepieciešamības gadījumā būs iespējams atgūt pārraidītos/sniegtos datus. Tāpat arī jāizvērtē, vai informācija būs drošībā – vai pakalpojuma sniedzējs ir parūpējies, lai mazinātu iespēju, ka tai piekļūs kāds, kuram tie nav paredzēti, vai dati netiks apzināti nodoti trešajai pusei, vai pastāv iespēja, ka datus kāds var nesankcionēti labot, vai par pakalpojuma drošību ir pietiekami padomāts un tas nevar tikt uzlauzts.

Uzņēmuma datu drošība un pieejamība

No pakalpojumu sniedzēja uzticamības viedokļa paši uzticamākie rīki, protams, ir tie, kas ir bāzēti pašā uzņēmumā vai vismaz par tiem noslēgts individuāls lietošanas līgums. Ja organizācija izvēlas izmantot publiski pieejamu, jau gatavu digitālo rīku, noteikti rūpīgi jāizpēta lietošanas noteikumi un abu pušu tiesības, jo, visticamāk, tie nodrošinās drošu informācijas pārsūtīšanu un nebūs jāsatraucas, ka datiem varēs piekļūt, piemēram, kaimiņi, bet paturēs iespēju pakalpojumu nodrošinātājam pašam izmantot pārsūtītos datus. Izvēloties pakalpojumu piedāvātāju, jāizvērtē arī informācijas saturs – vai tā ir slepena, vai satur sensitīvu informāciju un vai tās nokļūšana ārpus uzņēmuma kontroles var radīt kādas problēmas.

Organizācijām pieejami arī dažādi atvērtā koda risinājumi, ko IT administrators bez maksas uzinstalē uz uzņēmuma servera un uzņēmumam tad nav jāsatraucas par pārsūtīto datu drošību. Kā piemēru eksperts min videokonferenču rīku Jitsi, ko var lietot kā uzticamāku alternatīvu popularitāti guvušajam Zoom.

Skaidra uzņēmuma politika samazina cilvēku pieļautas kļūdas

Ņemot vērā vīrusa izraisīto masveida pielāgošanos attālinātam darbam, katras organizācijas vadībai ir pēdējais brīdis pārskatīt ārkārtējo situāciju un krīzes vadības politikas, lai atbildīgie darbinieku zinātu, kā rīkoties; visticamāk arī nepieciešams veikt ikgadējo politikas pārskatīšanu un atjaunošanu, jo daudzi uzņēmumi par to būs piemirsuši. Lai rūpētos par organizācijas IT infrastruktūras drošību, darbiniekiem noteikti būtu jāatgādina uzņēmuma IT lietotāja uzvedības politika vai vadlīnijas – kāda ir pieļaujama rīcība un ko noteikti nedrīkst darīt izmantojot organizācijas IT tīklus un resursus, tai skaitā e-pastu.

Informācija darbiniekiem par drošības riskiem strādājot attālināti

Uzteicami, ja uzņēmums ir izveidojis arī attālinātā darba politiku, kas pievērš darbinieka uzmanību ne vien tam, vai lietotā ierīce un interneta savienojuma veids ir drošs, bet arī vai fiziskā apkārtne ir droša, piemēram, vai ekrānā notiekošais nav redzams novērošanas kamerās. Ja uzņēmums darbinieku nenodrošina ar drošu un pārbaudītu organizācijas ierīci, IT speciālistam noteikti vajadzētu pārliecināties, vai lietojamā privātā ierīce ir droša un nesatur ļaunatūru. Ja viena un tā pati ierīce tiek lietota gan darba, gan privātām vajadzībām, ieteicams izmantot darba un privāto profilu nodalīšanu, lai novērstu privāto un darba failu sajaukšanos, kā arī mazinātu drošības riskus.

Ieteikumus par IT drošību nodrošina CERT.LV

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV ir sagatvojusi ieteikumus attālinātam darbam ārkārtas situācijas apstākļos par vispārējiem riskiem, apstrādājamās informācijas glabāšanu, tiešsaistes sanāksmēm, VPN drošību, datoriem līdzņemšanai un piekļuves tiesību ierobežojumiem.

CERT.LV sadarbībā ar NIC.LV, Latvijas domēnvārdu reģistra turētāju, ir izveidojuši arī DNS ugunsmūri. Tas ir bezmaksas rīks individuālu lietotāju un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem, tādiem kā viltus banku lapas, krāpnieciskas tirdzniecības platformas, vīrusus izplatošas vietnes u.c.

Pieejamie rīki

Piekļuve visiem nepieciešamajiem dokumentiem

Bez ērtas piekļuves organizācijas informācijas resursiem attālināts darbs noteikti, ja ne apstātos, tad kļūtu krietni sarežģītāks. Daži no populārākajiem dokumentu dalīšanās un dokumentu vadības rīkiem ir Google Drive, Microsoft Teams, Microsoft Sharepoint, Box un Dropbox.

Virtuālie privātie tīkli (VPN) piekļūšanai visām darba sistēmām un dokumentiem

Uzņēmuma virtuāla privātā tīkla jeb VPN (virtual private network) izveidošana ļauj droši “nokļūt” darba tīklā un piekļūt visām tajā esošajām sistēmām un dokumentiem tā it kā darbinieks ar datoru atrastos darba telpās. Daži no pieejamajiem risinājumiem – NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost VPN, Hotspot Shield, Surfshark, PrivateVPN, TunnelBear VPN, IPVanis un Private Internet Access.

Virtuāli privātie tīkli sapulcei

Lai veicinātu strukturētas sarunas, radītu jaunas idejas, nodotu svarīgu informāciju “aci pret aci” pieejami videozvanu un videokonferenču pakalpojumus piedāvā Skype, Zoom, Google Hangouts Meet, Microsoft Teams (ietver Skype for Business), Cisco Webex Meetings, GoToMeeting, Slack, CyberLink U Meeting, BlueJeans Meetings, Jitsi Meet, Whereby un Adobe Connect.

Komandu darba organizēšanai un procesu pārraudzībai

Uzdevumu un projekta vadības un plānošanas rīki ļauj ērti pārvaldīt arī kompleksus procesus ar daudzām iesaistītajām pusēm un sekot uzdevumu izpildes statusam. Populārākie rīki: Asana, Trello, Basecamp, ProofHub, Teamwork, Wrike un Productive.

Iekšējai saziņai un komandas sajūtas veicināšanai

Digitālās platformas un organizāciju iekšējie sociālie tīkli, intraneti, ko uzņēmumi var izmantot gan tieši ar darbu saistītās informācijas apmaiņai, gan iekšējās komunikācijas aktivitāšu īstenošanai ir latviešu Whimsical, Yammer, Jive, Trello, Teamwork, Asana, Bitrix24 un arī Facebook veidotais Workplace.

Tērzēšanai un ātrai saziņai

Ātrai un operatīvai informācijas apmaiņa organizācijas var lietot arī WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Discord, Slack un Google Hangouts Chat.

Darba laika uzskaitei

Programmatūras automātiskai darba laika uzskaitei reāllaikā ļauj uzlabot komandas produktivitāti un fiksēt katram projektam patērētās cilvēkstundas – latviešu Desktime, igauņu Toggl, Hubstaff, Rescuetime, Time Doctor, Timeneye, Harvest, Qbserve un Everhour.

Satura vadībai

Ērtai un vienkāršai organizācijas mājaslapas izveidei un biznesam būtiskās informācijas nodrošināšanai globālajā tīmeklī vari izmantot pieejamos satura vadības rīkus (CMS) WordPress, HubSpot, Joomla!, Drupal, TYPO3 vai Wix.

E-komercijas platformas

Ja uzņēmuma darbība ir preču vai pakalpojumu pārdošana, izvēlies kādu no interneta veikalu platformām – WooCommerce, Shopify, Magento vai PrestaShop.

E-pasta mārketings

Rīki automatizētai e-pastu izsūtīšanai, kas palīdz ērti un vienkārši sazināties ar esošajiem un potenciālajiem klientiem visā pasaulē – latviešu Mailigen by Pipedrive, Smaily, Mailchimp, MailerLite, Salesmango, HubSpot, kā arī ActiveCampaign.

Rīki datu vizualizēšanai

Vienkārsi biznesa inteliģences rīki ērtai datu vizualizācijai, ko piedāvā latviešu uzņēmumi ir Zoomcharts, eazyBI un Flex.bi.

Klientu attiecību vadība (CRM)

Sekmīgai klientu apkalpošanai pieejama šāda programmatūra – Salesforce, Zendesk, MS Dynamics 365, Scoro, Pipedrive, Standard CRM by HansaWorld, SAP CRM, ZohoCRM, Sage CRM, Oracle CRM, Siebel CRM, Bitrix24, SugarCRM, vtiger CRM, Creatio, Meemo, Norgate un amoCRM.

Rīki personālvadībai (HCM)

Pieejami arī pārdomāti rīki personāla piesaistei, darbalaika plānošana un novērtēšanai: latviešu CakeHR by Sage, Sympa HR, MS Dynamics 365, BambooHR, eddyHR, NetSuite SuitePeople, SAP SuccessFactors, Paddle HR, PurelyHR, Zenefits, Bitrix24, PeopleBookHR, Workday, Kronos un Namely.

Risinājumi klientu atbalstam

Rīki un risinājumi, kas ļaus izveidot un uzturēt labākas attiecības ar klientiem: Help Scout, Zendesk, Zoho Desk, Salesforce Service Cloud, Jira Service Desk, Desk.com, Cisco Webex Support, Oracle Service Cloud, TeamSupport, LiveAgent, Freshdesk, Helpjuice, Khoros Care, ConnectWise Manage, Intercom, Groove, un AzureDesk.

RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

Autors: Accenture Inovāciju vadītājs Kristaps Banga

 

Informācijas tehnoloģiju (IT) nozare attīstās straujiem soļiem. Šī gada četras top tehnoloģijas, saskaņā ar IT uzņēmuma Accenture pētījumu, kurā tika aptaujāti 6600 vadītāji no 27 valstīm, ir sadalītās virsgrāmatas, tai skaitā blokķēdes, tehnoloģija, mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte un kvantu skaitļošana. Lielākā daļa jeb 89% pētījumā aptaujāto uzņēmumu eksperimentē vai investē vienā vai vairākās četrotnes tehnoloģijās.

Ienākot jaunākajām tehnoloģijām, prasmju saraksts, ko darbiniekos vēlas redzēt uzņēmumi un organizācijas, kļūst aizvien daudzveidīgāks. Ekonomikā parādās jauni pakalpojumi un servisi. Mūsdienās cilvēkam ir nepieciešamas ne tikai profesionālās prasmes un pieredze, bet arī iemaņas darbam ar tehnoloģijām jaunu pienākumu veikšanai. Rodas jaunas profesijas. Jau šobrīd uzņēmumi meklē un uzņēmumos ir inovāciju vadītāji, mākslīgā intelekta eksperti, dronu operatori, kā arī uzņēmumi lūkojās pēc lietu interneta ekspertiem, kas ir salīdzinoši jaunas profesijas. Uzņēmumi meklē cilvēkus, kuriem ir tehnoloģiskās zināšanas, kā arī pieredze vai prasmes attiecīgajā jomā, lai varētu pētīt, pārbaudīt un ieviest jaunākās tehnoloģijas. Nākotnē darbinieka konkurētspēja būs atkarīga no viņa spējas paralēli esošajām prasmēm, pieredzei un zināšanām apgūt jaunas iemaņas. Turklāt pētījumos pierādīts, ka vislabākos rezultātus ir iespējams panākt cilvēkam strādājot kopā ar tehnoloģijām.

Lai arī šobrīd ir grūti paredzēt nākotnes profesijas, sagaidāms, ka, pieaugot kriptovalūtu popularitātei, nākotnē būs pieprasījums pēc speciālistiem, kas izskatīs kripto valūtu darījumus un dzīs pēdas digitālajā vidē, tāpat pieprasīti būs kriptovalūtas brokeri. Septembrī raidorganizācija BBC iepazīstināja ar interesantu profesiju – digitālais arheologs, kas ir programmētājs, kas pēta novecojušas video spēles un cenšas atrast kaut ko aizmirstu kodā, ko varētu izmantot mūsdienās. Tehnoloģijas ienāk visas tautsaimniecības jomās, tāpēc jaunas iespējas paveras rūpniecībā, lauksaimniecībā. Nākotnes lauksaimnieks aktīvi pārvaldīs saimniecības, izmantojot jaunākās inovācijas, kā arī sniegs esošajiem lauksaimniekiem ieskatu tehnoloģiju izmantošanā. Interesants attīstības virziens ir saistībā ar bezpilota auto izpēti, kad būs nepieciešami bezpilota auto inženieri, dizaineri, testētāji utt. Pieaugot paplašinātās realitātes virzienam, nākotnē vairāk tiks meklēti paplašinātās realitātes dizaineri. Tāpat pieprasīti būs neirotehnoloģiju eksperti un treneri, mākslīgā intelekta treneri un dizaineri, komerciālie kosmosa piloti u.c.

No uzņēmējdarbības prizmas jaunus izaicinājumus rada cilvēki, kas šobrīd savu dzīvi nespēj iedomāties bez digitālās vides un tās sniegtajām iespējām. Tas ir skaidrojams ar to, ka, pieaugot tehnoloģiju uzvaras gājienam, cilvēka ikdienas paradumi un pieņemtie lēmumi aizvien ciešāk savijas ar digitālo vidi, kas paplašina cilvēka digitālo identitāti jaunos apvāršņos, protams, ievērojot datu aizsardzības prasības. Uzņēmumi un organizācijas, ņemot vērā cilvēka iepriekš izdarītās izvēles un lēmumus digitālajā vidē, var daudz jēgpilnāk un precīzāk uzrunāt savus klientus, piedāvājot pakalpojumus un servisus, kuros patērētāja vajadzības nav apmierinātas vai piepildītas, ja tiek saņemta attiecīga piekrišana. Nākotnē iegūtie dati uzņēmumiem un organizācijām pavērs jaunus veidus, kā identificēt iespējas tirgū, ieviešot nebijušus pakalpojumus, un veicinās uzticamu attiecību veidošanu ar klientiem.

Šobrīd mēs dzīvojam ļoti labos laikos, inovācijas un tehnoloģijas ir ikvienā solī, tikai jāmāk tās pareizi un jēgpilni izmantot. Cilvēkam nepieciešams pilnveidot savas digitālās prasmes, tāpat ikvienam ir svarīgi turpināt iesākto un apgūt jaunas lietas, jo tehnoloģiju attīstība nestāv uz vietas. Nākotnē cilvēkam būs svarīgi būt elastīgam – spēt pielāgoties pārmaiņām, saglabāt radošumu, attīstīt kritisko domāšanu un apgūt starpdisciplinārās zināšanas. Arī uzņēmumiem ir svarīgi pilnveidot savu darbinieku zināšanas un paaugstināt speciālistu kompetenci. Uzņēmumiem ir jāizmanto tehnoloģiju sniegtais potenciāls, jāveicina atbilstošas kultūras izveide uzņēmumos, lai darbinieki nepārtraukti mācītos un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. Viedās tehnoloģijas prasa viedu domāšanu visos līmeņos.

Plašāku ieskatu IT tendencēs “Accenture” Inovāciju vadītājs Kristaps Banga sniegs Biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM 2019”, kas notiks 10. Un 11. oktobrī Starptautisko izstāžu centrā Ķīpsalā.

 

Ar plašu konferenču programmu un tehnoloģijām bagātu izstādes sadaļu 10. un 11. oktobrī Ķīpsalā notiks jau 8. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “RIGA COMM”, kuru apmeklēs vairāk nekā 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu. Divās dienās uz 5 skatuvēm 10 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 100 lektoru un izstādē piedalīsies vairāk nekā 100 uzņēmumu no vismaz 8 valstīm.

Lai pasākumā apmeklētājiem un dalībniekiem būtu ērtāk satikties, komunicēt un veidot veiksmīgu sadarbību, “RIGA COMM” šogad būs pieejama speciāla lietotne un kontaktbiržas zona.

Uz skatuves tikai sievietes!

Lai iedrošinātu vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību tām sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, pirmo reizi notiks konference “Women in Tech”. Tajā līderes iedvesmos ar saviem veiksmes stāstiem un aicinās sievietes iesaistīties biznesa veidošanā un tehnoloģiju radīšanā. Konferencē piedalīsies arī viena no ietekmīgākajām sievietēm Norvēģijā –  Bērita Svensena (Berit Svendsen). Viņa ir vadījusi lielāko telekomunikāciju uzņēmumu Norvēģijā, bet pašlaik ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Vipps” viceprezidente. 2016. gadā “Inspiring Fifty” ierindoja Bēritu starp 50 Eiropas iedvesmojošākajām sievietēm tehnoloģiju jomā. Konference “Women in Tech” tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Tā notiks angļu valodā.

No palīga mācībās līdz prognozēšanas rīkiem biznesā

Veids, kā mēs veicam darbu, arvien vairāk mainās, lēmumi ir jāpieņem ātrāk, un atbildības joma paplašinās. Kā gudrās mašīnas un algoritmi var palīdzēt mums darbā vai mācībās – par to stāstīs “Emergn”, “SAP”, “Microsoft”, “Accenture”, “C.T.Co”, “Scandic Fusion” un citu uzņēmumu pārstāvji konferencē “Human + Intelligent Machine”, kas ir turpinājums iepriekšējo gadu Mašīnmācīšanās konferencei. Tā tiek rīkota sadarbībā ar “Intelligent Machines Riga”. Konference notiks angļu valodā.

Pasaules vēsmas lietu internetā

Ikgadējā Lietu interneta konferencē varēs uzzināt par lietu interneta (Internet of Things) risinājumiem un to izmantošanu biznesa procesos, valsts un pilsētvides pārvaldē. Konferencē uzstāsies “Ernst & Young” globālais lietu interneta līderis Aleksandrs Poņeverskis (Aleksander Poniewierski) un Bluetooth SIG” izstrādātāju attiecību vadītājs Martins Vūlijs (Martin Woolley). Konference notiks angļu valodā.

Tehnoloģijas ērtākiem un drošākiem finanšu pakalpojumiem

Finanšu tehnoloģijām ir liels potenciāls nodrošināt ātrākus un labākus finanšu pakalpojumus. Atklājiet progresīvas finanšu tehnoloģijas un rīkus uzņēmumiem un organizācijām FinTech konferencē – banku digitālā transformācija, droša un ērta autorizācija, tehnoloģiju ienākšana apdrošināšanā, kā arī Latvijas finanšu ekspertu diskusijas.

Digitālie rīki efektīvai klientu piesaistei

Abās “RIGA COMM” dienās uz TVNET digitālā mārketinga skatuves eksperti stāstīs par to, kā ikdienā, lietojot digitālās pārdošanas un mārketinga rīkus, ir iespējams palielināt e-komercijas uzņēmumu pelnītspēju un veiksmīgi eksportēt. No lietotāju pieredzes, GDPR un multikanālu mārketinga līdz satura mārketingam un viedtālruņu potenciālam – starptautiska un Baltijas pieredze. Konference notiks latviešu un angļu valodā.

Tehnoloģijas darbinieku piesaistei, iesaistei un noturēšanai

Vajadzība pēc viediem tehnoloģiju risinājumiem cilvēkresursu (HR) vadības jomā kļūst arvien būtiskāka, īpaši lieliem uzņēmumiem. Konferencē “Smart HR“ uzziniet par viedajām HR tehnoloģijām darbaspēka vadībā, plānošanā, iesaistē, apmācībās, labsajūtas nodrošināšanai un iekšējai komunikācijai, aptaujāšanai, bonusu pārvaldībai, pieņemšanai darbā un analīzei. Konference tiek organizēta sadarbībā ar “Smart HR Latvija Team”. Tā notiks angļu valodā.

Cilvēka loma nākotnes darba vidē

Bažas, ka roboti un mašīnas atņems darbu cilvēkiem, nekad nav bijušas lielākas kā šobrīd. Katru dienu kāds norāda uz to, ka automatizācijas un mākslīgā intelekta pasaulē darbinieki kļūs lieki. Uz Cognizant Future of Work skatuves pasaules klases lektori runās ne vien par nākotnes darbu un mūžizglītību, bet arī organizācijas kultūras pārmaiņām, datos balstītu pieeju indivīda veiktspējas uzlabošanai, kāpēc freelance ir nākotnes darba forma un kā veidot veiksmīgu komandu. Konference notiks angļu valodā. Tā tiek rīkota sadarbībā ar “Cognizant”.

Lielākais IT vairumtirgotājs Latvijā “ALSO Latvia” abās dienās ikvienu interesentu “ALSO Connect” izstādes zonā iepazīstinās ar visjaunākajiem pārdošanai Latvijā paredzētajiem elektronikas produktiem, bet 11. oktobrī uz “ALSO” skatuves stāstīs par nākotnes tendencēm.

Abās “RIGA COMM” dienās Inovāciju stendā varēs apskatīt jaunākās inovācijas no institūtiem, laboratorijām, hakatoniem un izstrādātāju kopienām.

„RIGA COMM” ir vienīgā ikgadējā biznesa un IT nozares izstāde Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Ikviens apmeklētājs saņems konsultāciju un ieteikumus par piemērotākajiem risinājumiem.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem – “ALSO Latvia”, “Cognizant”, “TVNET”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Forbes Latvija”, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju, “Krassky” un citiem.

Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

Konferenču programma

Vai roboti un gudrās mašīnas atņems darbu cilvēkiem? Kā strādāsim nākotnē?  Kādas profesijas būs pēc 10–20 gadiem? Kā mākslīgais intelekts jau šodien var noderēt uzņēmumiem? uz šiem un citiem jautājumiem atbildes rodi jau 11. un 12. oktobrī “RIGA COMM 2018” Mašīnmācīšanās praktiskā lietojuma konferencē un Cognizant Future of Work skatuves notikumos.

 

Vai gudro mašīnu uzvaras gājiens ir sācies?

Biznesa vidē arvien vairāk parādās mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumi – sākot no digitāliem asistentiem, kas palīdz uzlabot klientu apkalpošanu (Iespējams, ar Lattelecom čatbotu Aneti vai Uzņēmumu reģistra virtuālo asistenti Unu jau esi sarunājies!), līdz individuāliem risinājumiem dažādās jomās, kas nodrošina  atsevišķas funkcijas, kuras iepriekš darīja tikai cilvēks.

 

Ir sācies nākamais mašīnmācīšanās attīstības posms! Tagad mākslīgo intelektu izmanto ne tikai tehnoloģiju giganti Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Baidu, Alibaba un Amazon, bet arī nelieli uzņēmumi. Par to varēs pārliecināties 11. oktobrī Mašīnmācīšanās praktiskā lietojuma konferencē. “Arī mēs esam spēruši soli tālāk! Šogad konference ir veltīta praktiskiem šo tehnoloģiju lietojumiem, kurus jau šodien ir iespējams ieviest uzņēmumos, tostarp rēķinu apmaksas prognozēšana vai digitālais asistents klienta apkalpošanas procesa uzlabošanai,” norāda „Intelligent Machines Riga” vadītājs un konferences moderators Aldis Ērglis.

 

Robots – ienaidnieks vai palīgs

Tas, ka mūsu ikdienā strauji ienāk mākslīgais intelekts, no vienas puses, cilvēkus ļoti priecē, jo tas uzlabo dzīves kvalitāti, bet, no otras puses, dara tik bažīgus kā nekad agrāk. Cilvēki baidās, ka roboti un gudrās mašīnas atņems tiem darbu. Taču pārmaiņas ir neizbēgamas, un mākslīgais intelekts maina veidu, kā strādāsim turpmāk. “Visticamāk, cilvēki strādās ciešā sadarbībā ar mākslīgo intelektu, jo aiz katra robota taču stāv cilvēks. Darbu atņems nevis mašīnas, bet gan super produktīvi cilvēki, kas izmantos gudras mašīnas un tāpēc varēs izdarīt 10 cilvēku darbu vieni paši,” – tā domā Aldis Ērglis.

 

Kā tehnoloģiskie sasniegumi, demogrāfiskās pārmaiņas un globalizācija ietekmēs darba tirgu nākotnē, kādas prasmes un zināšanas būs nepieciešamas šodienas skolēniem un studentiem, lai veiksmīgi konkurētu darba tirgū, un par daudz ko citu “RIGA COMM” diskutēs Zane Čūskulēna (5 Trends Shaping the Future of Work in Latvia), Elīna Ingelandi (The Future of Work is Creative), Oļegs Ņikitins  (The Future-proof Office) un citi lieliski lektori. Uz Cognizant Future of Work skatuves būs arī praktiskas nodarbības! Konference notiks angļu valodā,  Cognizant Future of Works skatuves notikumi – angļu  un latviešu valodās. Ja arī tu vēlies dzirdēt, redzēt un piedalīties – nāc uz “RIGA COMM 2018” Ķīpsalā!

 

Vēl “RIGA COMM” notiks Vadītāju forums, Finanšu tehnoloģiju konference, 3. lietu interneta konference, Produktivitātes konference, Blokķēdes konference, Praktiskā 3D konference un Viedas cilvēkresursu vadības konference. Šogad izstādes ekspozīcija būs vēl plašāka – izvietota abās Izstāžu centra hallēs. Vairāk: www.rigacomm.com

Sekojiet mumswww.facebook.com/RigaComm un www.twitter.com/RigaComm

 

“RIGA COMM” organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

 

Sadarbības partneri: banka “Citadele”, “Microsoft”, “Cognizant”, “Proact IT Latvia”, “ALSO Latvia”,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, “EIT Digital”,  “Smart HR Latvija”, “Sem.lv”, “ExportScene”, “ Gedvillo Consulting”, “Mailigen”, Latvijas Blockchain asociācija, “Intelligent Machines Riga”, “Botwiser”.

 

Izstāde notiks 11. un 12. oktobrī 10.00–18.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

 

Biļetes cena šobrīd – 25 eiro. Pasākuma laikā tās kļūs dārgākas. Biļetes var iegādāties izstādes mājaslapā www.rigacomm.com vai arī BezRindas.lv.

 

Satraukums par „nākotni bez darba” nekad nav bijis lielāks. Šķiet, ka ik dienas kāds akadēmiķis, pētnieks vai tehnoloģiju līderis norāda, ka automatizācijas un mākslīgā intelekta (MI) pasaulē darbinieki uzņēmumiem arvien biežāk kļūs nevajadzīgi vai, kā savā populārākajā grāmatā norāda Džerijs Kaplans (Jerry Kaplan) no Stenfordas Universitātes: „Nepaies ilgs laiks līdz brīdim, kad „cilvēki nevarēs kvalificēties darbam” (humans need not apply).”

 

Šis satraukums ir saprotams. MI – ilgstošā akadēmiskā teorija un Holivudas sižeta līnija – neaptveramā ātrumā kļūst par „realitāti” un arvien biežāk atrod savu vietu dažādos darba, atpūtas un izklaides aspektos. MI tagad tiek izmantots, lai skaidrotu rentgena un magnētiskās rezonanses tomogrāfijas datus. Tas atrodas vērtspapīru tirdzniecības centrā. Papļāpājiet ar Siri vai Alexa, un jūs jau izmantojat MI. Drīz vien MI būs atrodams katrā darba vietā, profesijā un nozarē visā pasaulē.

 

Daudzi cilvēki bažījas par to, ko mēs darīsim, kad mašīnas paveiks visu. Kādi darbi paliks cilvēkiem? Kā mēs nopelnīsim iztiku, ja mašīnas ir lētākas, ātrākas un gudrākas par mums, jo tās neizmanto darba pārtraukumu vai brīvdienas, neslimo un tām nav jāpapļāpā ar saviem kolēģiem par vakardienas spēli? Daudziem cilvēkiem darba tirgus nākotne šķiet ļoti bēdīga ‒ pilna ar pagaidu darba vietām („gadījuma darbu” ekonomika), ar darba vietām, kur maksā minimālo atalgojumu un valdošo tehnokrātiju, kas droši paslēpusies noslēgtās un ar ekoloģiskās inženierijas sistēmām (circular living machines) aprīkotās kopienās.

 

Uz Cognizant’s Future of Work skatuves mēs ar pasaules līmeņa speciālistu un praktisko pasākumu palīdzību risināsim problēmas, kas saistītas ar darba pagātni, tagadni un nākotni. Gaidiet ziņas par darba kārtību un informāciju par galvenajiem runātājiem.

 

Lai uzzinātu vairāk, 11. un 12. oktobrī apmeklējiet „Cognizant Future of Work” skatuvi izstādē „RIGA COMM 2018”.

Sekojiet jaunumiem par skatuvi: www.facebook.com/events/2228238837399297/