Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, būtiski apzināt labākos tirdzniecības ceļus ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Nereti ārvalstu tirgus sasniegšana šķiet kā neiespējamā misija, taču, izvēloties pareizos atbalsta kanālus, jau pavisam īsā laikā iespējams izveidot eksporta tīklu visā pasaulē.

Par eksporta nozīmi biznesa izaugsmes veicināšanā un dažādām ar to saistītām iespējām “RIGA COMM 2018” plašāk skaidros Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).

 

LTRK ir lielākā uzņēmēju organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Sniedzot atbalstu eksporta jautājumos, LTRK nodrošina:

 

“RIGA COMM 2018” dalībniekiem būs iespēja kļūt par LTRK biedru ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem.