Būtiski padomi, kā aizsargāt, piekļūt un izmantot datus lokāli un mākonī.

 

Tā kā organizācijas tiecas ieviest web-scale IT funkcijas sekundāriem darba procesiem, tostarp datu aizsardzībai, tām vajag iespēju ātri un ar minimālu piepūli paplašināt, samazināt vai pārveidot infrastruktūru. Vēl jo vairāk, tām ir jāvar piegādāt gaidītos rezultātus paredzami un par zemākām izmaksām.

Izvērstā infrastruktūra ir jauns risinājums, lai risinātu šīs problēmas. Piedāvājot vienotu platformu kopīgiem skaitļošanas un uzglabāšanas resursiem, izvērstā infrastruktūra vienkāršo uzglabāšanu liela apjoma sekundārajiem datiem un procesiem, kas savukārt ļauj organizācijām piegādāt gaidītos rezultātus paredzami, ar lielāku mērogojamību un par zemākām izmaksām.

 

Apsveriet šos desmit iemeslus vienotas pieejas izmantošanai savu datu aizsardzībai un sekundāro datu glabātuvei un uzzināsiet par daudz elastīgāku veidu kā sargāt, piekļūt un izmantot jūsu gan lokāli, gan mākonī saglabātos datus.

 

https://www.commvault.com/resources/10-benefits-to-using-a-scale-out-infrastructure-for-secondary-storage