RTU IEEI iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem un aicinās apmeklēt lielu kustību diapazona robotizētu simulatoru

2019-10-02

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā  Inovācijas stendā varēs iepazīties ar vairāku RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) pētniecības projektu rezultātiem un to īstenošanas gaitā gūtajām atziņām, un apmeklēt lielu kustību diapazona robotizētu simulatoru RTU Laboratoriju mājā Ķīpsalā.

IEEI pētnieki stāstīs par ERAF projektā “Jaunu sensoru un vadības algoritmu izstrāde viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmām (SAVAS)” izstrādātajiem inovatīvajiem kustību sensoriem un ielu apgaismojuma vadības sistēmu algoritmiem, kas nodrošina nelielu elektroenerģijas patēriņu un augstu apgaismošanas kvalitāti.

Paralēli zinātnieki iepazīstinās ar jaunām vadības metodēm siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām, kurās tiek izmantoti IoT risinājumi (bio-enerģētiskās sistēmas algoritmi), lai panāktu elektroenerģijas ietaupījumus līdz 30% un vienlaikus saglabātu  esošo dārzeņu ražības līmeni. Šīs iestrādnes ir tapušas cita ERAF projekta “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMol)” ietvaros.

Vienlaikus institūta pētnieki iepazīstinās  ar ERAF projekta “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām” iestrādnēm, kurā tiek izstrādātas jaunas elektriskas, informācijas un materiālu tehnoloģijas ORT īpašību uzlabošanai.

Pētnieki pastāstīs arī par LAD projektā “Autonomā biškopība” izstrādāto autonomās biškopības uzraudzības un kontroles sistēmu un to aprobēšanu reālajā vidē, lai palielinātu biškopības nozares ražīgumu, samazinātu biškopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabotu bišu saimju uzturēšanas apstākļus.

IEEI zinātnieki prezentēs arī inovatīvus risinājumus un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai, klātienē diskutēs ar “RIGA COMM 2019” apmeklētājiem par sadarbības iespējām bezpilota elektrisko aparātu (dronu) jaunu mākslīgā intelekta algoritmu izstrādi energoefektivitātes paaugstināšanai.

Turklāt “RIGA COMM 2019” apmeklētajiem  būs iespēja katru dienu no 14:00-18:00 apmeklēt lielu kustību diapazona robotizētu simulatoru RTU Laboratoriju mājā, iepriekš piesakoties RTU stendā.

Plašāka informācija:

ieei.rtu.lv/

Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048

e-pasts: ieei@rtu.lv, tālr.: + 371 67089919