RTU IEEI IEPAZĪSTINĀS AR AKTUĀLAJIEM PĒTĪJUMIEM IOT JOMĀ

2021-09-16

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā  Inovācijas stendā varēs iepazīties ar vairāku RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) pētniecības projektu rezultātiem un to īstenošanas gaitā gūtajām atziņām.

IEEI pētnieki demonstrēs izstrādātos kustības detektēšanas sensoru prototipus dinamiskai LED gaismekļa regulēšanai, kas izstrādāti ERAF projekta “Jaunu sensoru un vadības algoritmu izstrāde viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmām (SAVAS)” ietvaros. To unikalitāte slēpojas to modularitātē un spējai noteikt ne tikai satiksmes dalībnieku skaitu, bet arī to ātrumu un kustības virzienu, kas ir būtisks priekšnosacījums nākotnes ielu apgaismojuma dinamiskai vadībai un papildus elektroenerģijas patēriņa samazinājumam, saglabājot apgaismojuma kvalitāti.

Paralēli zinātnieki iepazīstinās gan ar tehnoloģiskiem, gan ar programmatūras izstrādes izaicinājumiem un sasniegtiem rezultātiem LAD projekta “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā – IRIS” ietvaros, kurā tiek izmantoti dažādi IoT sensoru risinājumi monitoringam un siltumnīcu iekārtu vadībai.

Tāpat arī varēs uzzināt vairāk par RTU un IEEI studiju programmām “Elektrotehnoloģiju datorvadība” un “Adaptronika” no esošiem studentiem un absolventiem.

Plašāka informācija:

www.rtu.lv un ieei.rtu.lv/
https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/
Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048
e-pasts: ansis.avotins@rtu.lv, tālr.: + 371 67089919