LR Patentu valdes sniegs konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos

2019-10-04

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā jau ierasti LR Patentu valde informēs par preces vai pakalpojuma īpašuma tiesību aizsardzības iespējām – preču zīmi, dizainparaugu un patentu. Izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem tiks sniegtas uzziņas un konsultācijas, informatīvie materiāli, kā arī palīdzība rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējumu veikšanā.

Plašāka informācija:

LR Patentu valde

www.lrpv.gov.lv

Tālr.: +371 67099600

e-pasts: lietvediba@lrpv.gov.lv