Inovāciju stends @ RIGA COMM Baltic Business Technology Fair and Conference

Inovācija un sadarbība pētniecībā un attīstībā RIGA COMM 2017

2017-11-03

 

Laikā no 9. – 10. novbrim Rīgā, Ķīpsalā, norisināsies Biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde RIGA COMM 2017. Pasākuma laikā Latvijas Tehnoloģiskais centrs projekta Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN-LV) ietvaros organizēs Inovācijas stendu, lai demonstrētu inovācijas procesa norisi un dalībniekus, kas Latvijā iesaistīti jaunu produktu attīstībā IKT jomā.

 

Abas pasākuma dienas Inovācijas stendā varēs iepazīties ar Latvijas zinātnieku un uzņēmēju izstrādātiem IKT produktiem un inovācijām, kā arī biznesa inkubatoru pārstāvju iestrādnēm un pakalpojumiem. Tāpat būs pieejamas speciālistu konsultācijas par inovācijas, pētniecības un attīstības, tehnoloģiju pārneses, patentēšanas, inkubēšanas un komercializēšanas jautājumiem.

 

Apmeklētāji varēs apskatīt un izmēģināt jaunākos produktus un iestrādnes būvniecības un projektēšanas, namu pārvaldības, runas korekcijas, kustību reģistrācijas u.c. jomās, pie kurām strādā gan pētniecības institūtu, gan uzņēmējdarbības pārstāvji.

 

Informācija par Inovācijas stendu: Dzintra Švarcbaha, dzintra.svarcbaha@edi.lv, +371 6755 8771