Igaunija pārceļas uz „mākoņiem” jeb kā igauņi rada E-Igauniju?

2019-09-24

Autors: Jonas Bačinskas, Software Development Academy

Igaunija neapšaubāmi ir viena no ambiciozākajām Baltijas valstīm. Pakāpeniski un neatlaidīgi īstenojas tās mērķis kļūt par progresīvāko un inovatīvāko Ziemeļeiropas valsti. Pirms diviem gadiem žurnāla „Wired” (ASV) rakstā Igaunija nosaukta par „pasaules progresīvāko digitālo sabiedrību”, un raksta autors bija sajūsmā par to, ka dažu nedēļu laikā viņam tāpat kā Japānas premjerministram izdevies kļūt par Igaunijas e-iedzīvotāju: viņš ieguvis personas apliecību un šifrēšanas atslēgu ar paroli, kas atver elektroniskos vārtus uz visām valsts sistēmām.

Igaunija savu e-vīziju tēlaini pasniedz savā tīmekļa vietnē (www.e-stonia.com), kur minēts, ka 99 % valsts pakalpojumu jau tiek sniegti tiešsaistē, 46,7 % Igaunijas pilsoņu balso tiešsaistē un 98 % pilsoņu ir personas apliecības.

Galvenais ieguldījums gudrākai Igaunijai ir izglītība

Pēc igauņu domām, lai valsts kļūtu progresīva, tai jābūt gatavai eksperimentēt un mācīties no kļūdām. Taču nozīmīgākais un gudrākais ieguldījums, ko valsts var veikt, ir ieguldījums izglītībā. Papildus ieguldījumam augstas kvalitātes bērnu un jauniešu izglītībā Igaunijas izvirzītais mērķis ir izglītības sistēmas digitālā pārveidošana, panākot, ka līdz 2020. gadam visi mācību materiāli Igaunijā būs digitalizēti un pieejami tiešsaistē e-skolas somā. Lai kļūtu par patiešām attīstītu digitālu valsti, Igaunija gatava visai tautai mācīt datorprasmes un nodrošināt, ka tās pilsoņiem jebkurā vecumā ir pieeja mūžizglītībai.

Savu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanai sniedz ne tikai valsts iestādes un organizācijas, bet arī uzņēmumi. SDA (Software Development Academy), kas Igaunijā sāka darboties pirms gada, pārliecinājās par sabiedrisko iestāžu atvērtību uzņēmumiem, kuri vēlas sekmēt Igaunijas iedzīvotāju digitālās prasmes, bezdarba samazināšanos un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

SDA viceprezidents Pjotrs Mazurs (Piotr Mazur) min, ka Igaunijā valsts iedzīvotājiem tiek veltīta liela uzmanība un sniegtas iespējas bez maksas mācīties, mainīt profesiju vai celt kvalifikāciju.

Šomēnes SDA parakstīja sadarbības līgumu ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu. „Saskaņā ar šo līgumu katrs, kurš reģistrēts Bezdarba apdrošināšanas fondā un vēlas pārkvalificēties par programmētāju, varēs izvēlēties mācīties SDA, un fonds segs mācību izmaksas,” stāsta Pjotrs Mazurs.

Bezdarba apdrošināšanas fondā reģistrētajiem iedzīvotājiem IT kvalifikācijas iegūšanai vien ir izvēles iespējas no desmitiem dažādu studiju programmu un pakalpojumu nodrošinātājiem.

„Ir skaidrs, ka valstij, kuras mērķis ir pārcelties uz mākoņiem un digitalizēt tādas jomas kā valsts pakalpojumi, izglītība, pārrobežu datu apmaiņa, veselības aprūpe un kura tiecas kļūt par progresīvāko valsti reģionā, būs vajadzīgi augsti kvalificēti IT profesionāļi. Arī mūsu akadēmijas pasniedzēji dos ieguldījumu šādu profesionāļu sagatavošanā,” uzsver P. Mazurs.

Igauņi biežāk izvēlas programmēšanas kursus angļu valodā

Pjotrs min interesantu faktu – Igaunijā atšķirībā no citām Baltijas valstīm programmēšanas kursi angļu valodā ir populārāki nekā igauņu valodā. „Mūsu programmēšanas kursi, kas tiek vadīti angļu valodā, piesaista vairāk studentu Igaunijas lielajās pilsētās. Lielākā daļa no tiem ir jaunieši vecumā no 26 līdz 34 gadiem, kuri reemigrējuši atpakaļ uz valsti un saredz lielākas iespējas atrast labi apmaksātu darbu pēc mūsu akadēmijas beigšanas. Dažiem no mūsu akadēmijas studentiem jau ir IT izglītība, taču viņu pieredze darba tirgū parādījusi, ka universitātē gūtās zināšanas nav pietiekamas,” uzsver Mazurs.

Salīdzinot ar IT profesionāļu akadēmisku apmācību, uzņēmuma vadītāja skatījumā SDA kursi ir mūsdienīgāki un tajos vairāk uzmanības tiek veltīts praktisko prasmju apgūšanai. „Jāpiemin, ka lielākajā daļā universitāšu, kurās tiek apmācīti programmētāji, tiek pielietota diezgan novecojusi metodika un pasniedzēji nepārzina jaunākās tirgus un tehnoloģiju tendences,” stāsta Mazurs.

„Lai palīdzētu mūsu programmēšanas kursus beigušajiem studentiem veiksmīgi atrast darbu, mēs esam uzsākuši sadarbību arī ar Fujitsu pārstāvniecību Igaunijā,” dalās Mazura kungs. „Turpmāk šī globālā IT giganta personāla atlases speciālisti automātiski saņems informāciju par akadēmijas absolventiem un varēs vieglāk atrast vajadzīgos darbiniekus.”

Šogad SDA Igaunijā organizējuši 10 dažādus programmēšanas kursus, kurus pabeiguši 140 studentu. „Tas nozīmē, ka mūsu akadēmijas pasniedzēji Igaunijas darba tirgum, kurā tāpat kā citviet Baltijā ir liels pieprasījums pēc IT speciālistiem, sagatavojuši 140 jaunus speciālistus, kuri var uzsākt jaunu karjeru IT jomā un atrast labi apmaksātu darbu starptautiskos uzņēmumos vai valsts iestādēs, kurās tiek īstenoti ambiciozi plāni pārcelt E-Igauniju uz mākoņiem,” piebilst P. Mazurs.

Jonas Bačinskas ir viens no 8. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences  “RIGA COMM” lektoriem. Izstāde un konferences “RIGA COMM 2019” norisināsies Starptautisko izstāžu centrā Ķīpsalā 10. un 11. oktobrī.