Enme HR solution, enmehr.com @ RIGA COMM 2018 Business Technology Fair and Conference

ENME – Darbinieku Iesaistes Platforma

2018-08-09

Viens no izstādes „RIGA COMM 2018” dalībniekiem ir mākoņpakalpojums ENME, kas nodrošina komandu vadītājiem datus un ieskatus par darbinieku iesaisti un apmierinātību, lai vadītāji spētu sasniegt augstāku darba produktivitāti un mazāku darbinieku mainību savās komandās. ENME vāc datus ar pulsa aptauju palīdzību, nodrošina rezultātus tiešsaistē un piedāvā vadītājiem konkrētus risinājumus, kā uzlabot komandas iesaisti un motivāciju.

Vairāk:

www.enmehr.com

https://www.facebook.com/ENMEhr

info@enmehr.com

 

Apmeklējiet “RIGA COMM 2018” Smart HR Conference (Viedas cilvēkresursu vadības konference) 11. oktobrī, lai uzzinātu vairāk. Konference notiks angļu valodā.

Sekojiet konferences jaunumiem: www.facebook.com/events/1864129433878958/