“Car-Fi”: Bezvadu datu pārraide ceļu infrastruktūrai, transportam un biznesam

2020-10-11

Inovācijas stendā izstādē  RIGA COMM 2020 varēs aplūkot Elektronikas un datorzinātņu institūta izstrādāto “Car-Fi” V2X maršrutizatora (V2X gateway) prototipu – tīkla iekārtu, kas nodrošina datu pārraides funkciju ar iespēju datu savienojuma (data link) līmenī izmantot vienlaicīgi līdz trim dažādām datu pārraides tehnoloģijām – DSRC (IEEE 802.11p, 5.85–5.925GHz), LTE (4G) un LoRa (IoT protokols, 868MHz).

Šāda veida iekārtas paredzētas V2X pielietojumiem uz ielām un ceļiem – ar tām tiek aprīkoti transportlīdzekļi un ceļa infrastruktūras iekārtas (ar V2X, jeb ”vehicle to everything” apzīmē datu apmaiņu starp auto un auto vai auto un ceļa infrastruktūru).

Iekārtas var izmantot sekojošiem mērķiem:

      • Lai nodrošinātu datu piegādes dublēšanu, datu pārraidei lietojot vienlaicīgi vairāk par vienu tehnoloģiju. Šāda pieeja paaugstina ziņojuma piegādes garantiju, kā arī nodrošina minimālo aizkavi (latency) un noturību pret “denial of service” uzbrukumiem.
      • Lai nodrošinātu datu pārsūtīšanu starp dažāda veida tīkliem (DSRC, LTE, LoRa), apvienojot tos vienotā tīklā.
      • Lai projektētu maksimāli adekvātus lietojumam un ekonomiskus zemas aizkaves ceļa infrastruktūras tīklus pilsētās un ārpus tām, kuri būtu minimāli atkarīgi no LTE(4G) pakalpojumu sniedzējiem un to pakalpojumu izmaksām.

 

IEEE 802.11p DSRC protokols šobrīd ir de-facto standarts V2X datu pārraidei ES, ASV un Āzijā. Standartu institūta ETSI (European Telecommunications Standards Institute) standarti C-ITS-G5, kas reglamentē komunikāciju starp inteliģentajām transporta sistēmām (ITS) uz ceļiem un ielām, datu savienojuma līmenī ir balstīti tai skaitā arī uz IEEE 802.11p DSRC protokolu. Līdz ar to, ar šo tehnoloģiju aprīkotās ceļa iekārtas var izmantot arī kā platformu V2X pielietojumu scenāriju izstrādei nākotnē, kuru jau atbalsta lielie autoražotāji un kuri būs savietojami ar citu ES valstu pielietojumiem.

Plašāka informācija:

www.edi.lv
facebook.com/edi.riga
linkedin.com/company/institute-of-electronics-&-computer-science/
https://www.youtube.com/channel/UC7UTtV74qwKzOGARxA0UIHw