Zinātniskās fantastiskas filmas, kurās cilvēka radīti roboti pārņem pasauli un pats radītājs to priekšā kļūst bezspēcīgs, ir žanra klasika. Ja pagājušā gadsimta vidū robotu evolūcija šķita tāla un varbūt nekad nesasniedzama nākotne, tad pēdējo 10 gadu laikā inteliģentas robotizētas sistēmas ir kļuvušas par neatņemamām mūsu darba un ikdienas dzīves sastāvdaļām, sākot ar mākslīgā intelekta asistentiem un beidzot ar navigāciju mūsu viedtālrunī. Turklāt Šveices tehnoloģiju kompānija ABB šī gada beigās Ķīnas lielpilsētā Šanhajā plāno atvērt pilnībā robotizētu rūpnīcu, kurā roboti ražos robotus, radot modernāko un automatizētāko “nākotnes rūpnīcu”.

Līdz ar robotikas un automatizācijas straujo attīstību arvien aktuālāks kļuvis robotu ētikas un drošības jautājums, jo radusies nepieciešamība pēc jauniem kultūras un ētiskajiem kanoniem, tiesiskā regulējuma. Smagākās diskusijas notiek par robotu pielietošanu militārajā nozarē, medicīnisku lēmumu pieņemšanā, sociālo procesu vadīšanā, pašbraucošajām automašīnām, taču šajā rakstā pievērsīšos jautājumam, vai un cik nopietni par robotu ētiku un drošību jādomā uzņēmējam, kurš nav saistīts ar sensitīvajām nozarēm un, produktivitātes celšanas nolūkos, vēlas uzsākt procesu automatizāciju savā uzņēmumā.


“Digital Mind” AS valdes priekšsēdētājs Rinalds Sluckis par jautājumiem, kas paliek arvien aktuālāki, palielinoties automatizācijas īpatsvaram mūsu ikdienās.

Kurš atbild par sistēmas ētisku un nekļūdīgu darbību?

Teorētiķu vidū notiek plašas diskusijas par to, vai robotam vispār var būt morāle, vai par to jārūpējas programmatūras izstrādātājam vai lietotājam? Izdala operacionālo morāli, kad atbildība pilnībā gulstas uz robota radītāja un lietotāja pleciem, funkcionālo – kad robots bez cilvēka vadības spēj izdarīt morālus spriedumus un robota radītājs vairs nevar skaidri paredzēt robota rīcību un sekas, pilno – robots ir tik inteliģents, ka autonomi izvēlas savas darbības un pilnībā atbild ar tām.

Lai gan nākotnē ir plānots radīt pilnīgi autonomus robotus, šobrīd tie ir vai nu pilnībā vadīti vai tikai daļēji autonomi. Šobrīd visbiežāk joprojām runājam tikai par operacionālo morāli, kur atbildības gulstas uz sistēmas izstrādātāju un lietotāju un sliktus rezultātus vai kļūdainu sistēmas darbību nevar novelt uz tehnoloģiju. Piemēram, ja uzņēmums vēlas ieviest robotizētu procesu automatizāciju, svarīga profesionāla sadarbība starp programmatūras izstrādātāju un pasūtītāju, proti, skaidri jādefinē, kādi procesi tiks automatizēti, vai tie saturēs sensitīvu klientu informāciju, kā tiks nodrošināta datu aizsardzība utt. Šajā gadījumā viss process būs cilvēku vadīts, taču tas jāizdara profesionāli, lai arī robots savu darbu varētu veikt kvalitatīvi. Ja robotizētām sistēmām tiek piešķirta iespēja pieņemt kādu lēmumu cilvēka vietā, ļoti svarīga datu kvalitāte, precīzu algoritmu izstrāde, testēšana, lai izvairītos no nepareizi lēmumu pieņemšana, stereotipu atražošanas. Labas sazobes izveidošanās starp tehnoloģiju radītāju un pasūtītāju ir ļoti būtiska teicama rezultāta sasniegšanai.

Kā diskusijā par robotu ētiku norāda uzņēmuma „Amber Beverage Group” izpilddirektore Jekaterina Stuģe, šobrīd galvenā robotu pievienotā vērtība ir cilvēkresursu atbrīvošana no smagu un laikietilpīgu rutīnas darbu veikšanas, ļaujot pievērsties darbam ar lielāku pievienoto vērtību. Roboti, kas tiek izmantoti uzņēmuma ikdienas procesu automatizēšanā, ir ar skaidri noteiktām funkcijām, katrs solis precīzi nodefinēts, un visi sarežģītie attīstības lēmumi joprojām paliek cilvēku pārziņā.

Rūpes par sistēmu drošību – nemitīgs process

Datu drošība un pieejamība ir ļoti svarīgs elements, par ko jārūpējas. Pirms uzņēmuma biznesa procesu automatizācijas ir ļoti būtiski identificēt iespējamos drošības riskus. Jāuzsver, ka šobrīd lielie tehnoloģisko pakalpojumu sniedzēji spēj investēt ievērojami lielākus resursus sistēmās un personālā, nodrošinot daudz augstāku aizsardzības līmeni un atbilstību drošības prasībām, nekā individuāli vidējs Latvijas uzņēmums, tāpēc svarīgi uzticēties profesionāļiem. Viņi palīdzēs definēt iespējamos drošības riskus un radīt atbilstošu programmatūru, lai tos novērstu.

Jāatceras, ka procesu automatizācija automātiski nenozīmē lielākus drošības riskus, drīzāk mainīsies risku veids. Turklāt procesu automatizācija novērš vairākas jau eksistējošas problēmas, proti, roboti tiem uzticētos uzdevumus izpilda burtiski, nekļūdīgi un nenovirzās no tiem, aizbildinoties ar personiskiem aizspriedumiem, nogurumu, laika trūkumu. Tie atšķirībā no cilvēka strādā 24/7 un nedodas atvaļinājumos, kā arī var pilnībā likvidēt vai līdz minimumam samazināt korupcijas riskus.

Robotikas procesu automatizācijas izstrāde ir nepārtraukts process, nevis vienreizēja darbība, jo tehnoloģijas nemitīgi attīstās, tāpēc rūpes par sistēmu drošību ir nemitīgs process.

Vai roboti ir konkurenti darbaspēkam?

Runājot par procesu automatizāciju, tiek uzdots jautājums, cik ētiski ir radīt un ieviest tik inteliģentas ierīces, kas var izkonkurēt dzīva cilvēka prātu un, iespējams, nākotnē radīt milzīgu bezdarba vilni. Par šo jautājumu daudz diskutēts tieši pēdējā gada laikā, jo Covid-19 apstākļos uzņēmumi strauji veikuši tehnoloģiskos uzlabojumus, lai izvairītos no cilvēku tieša kontakta un pētījumi liecina, ka zemāk kvalificēts darbaspēks tiešām var sastapties ar bezdarba problēmu. Paredz, ka līdz 2030. gadu vidum 30% darbavietu varētu pakļaut automatizācijai un tas skartu 44% mazkvalificēta darbaspēka. Tuvākajos gados vislielākā ietekme varētu būt tādās nozarēs kā finanšu pakalpojumi, kur algoritmi var veikt ātrāku un efektīvāku analīzi un risku novērtēšanu, tomēr ilgtermiņā pašbraucošo transportlīdzekļu attīstība varētu nozīmēt, ka ļoti radikāla ietekme būs uz transporta nozari. Tomēr jaunākās Pasaules Ekonomikas foruma aplēses liecina, ka mākslīgais intelekts radīs vairāk darba vietu, nekā tas iznīcinās. Prognozē, ka jau līdz 2025. gadam varētu pazust 85 miljoni darba vietu, taču vietā radīsies 97 miljoni jaunu pozīciju, tāpēc būs nepieciešama darbinieku kvalifikācijas celšana vai pārkvalificēšana. Tāpat jāpiemin, ka Baltijā, ņemot vērā negatīvo demogrāfisko situāciju, liels bezdarba vilnis nav paredzams, drīzāk saasināsies konkurence par labi kvalificētiem darbiniekiem.

Lai gan darbinieku kvalifikācijas celšana nav obligāts darba devēja pienākums, tomēr tā ir daļa no sociāli atbildīga uzņēmuma personāla vadības politikas, lai nodrošinātu profesionālus un kvalificētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai. Tāpēc uzņēmējiem jau laikus būtu jāplāno automatizācijas procesi uzņēmumā, jāplāno darbinieku pārkvalifikācija un jāinformē par plānotajām izmaiņām. Iespējams, darbiniekiem, kas līdz šim veikuši rutīnas darbus, var uzticēt peļņu nesošākus un biznesa attīstībai nozīmīgākus uzdevumus, tos atbilstoši apmācot. Ja automatizācijas procesi netiks ieviesti, sniedzot darbiniekiem izsmeļošu informāciju un atbildot uz viņu bažām, tas uzņēmumā var radīt nelabvēlīgu mikroklimatu un atspoguļoties darba rezultātos. Darbiniekos jārada pārliecība, ka jauna programmatūra tiek ieviesta, lai viņiem palīdzētu, nevis apdraudētu darba pozīcijas. Šī sākotnējā skaidrība palīdzēs mazināt satraukumu darba vietā un ētiskās bažas par darbinieku labbūtību.

Uzņēmējdarbības procesu automatizācijas ir ētiska, ja tā tiek veikta darba vides uzlabošanai; tā kļūst neētiska, lietojot to neatbilstošā un neētiskā veidā. Ētikas principu un drošības pasākumu ievērošana nav tikai morāla atbildība, bet arī ilgtspējīga biznesa un uzņēmuma reputācijas pamats.

77% Latvijas vidējo un lielo uzņēmumu tuvāko gadu laikā paredz plašāku plānošanas un pārvaldības tehnoloģisko risinājumu izmantošanu uzņēmumu attīstības mērķu sasniegšanai un problēmu novēršanai, liecina tehnoloģiju uzņēmuma “Digital Mind” un vadošā pētījumu un konsultāciju kompānijas “Kantar” veiktais pētījums. Kā aktuālākos attīstības jautājumus tuvākajos divos gados uzņēmēji min klientu servisa uzlabošanu un personāla attīstību – darbinieku piesaisti, apmācību un attīstīšanu.

Kā liecina pētījums, jau šobrīd absolūtais vairākums jeb 90% aptaujāto uzņēmumu plānošanas un pārvaldības tehnoloģijas izmanto grāmatvedības uzskaitei un finanšu datu vadībai, 71% loģistikas plānošanai un vadībai, 49% klientu datu un pārdošanas plānošanai un vadībai.

Pozitīvi, ka Latvijas uzņēmumi saprot digitālo risinājumu nozīmi nākotnes uzņēmējdarbībā un ir gatavi jaunu risinājumu ieviešanai labākas pārvaldības nodrošināšanai. Kā liecina virkne pētījumu, pēdējo 5 gadu laikā būtiski mainījušās klientu vēlmes un vajadzības – viņi vēlas pakalpojumu saņemt daudz ātrāk, personalizētāku pieeju, vienkāršu un ērtu servisu. Lai nodrošinātu šīs klientu vajadzības, digitāli risinājumi ir teju vienīgais risinājums. Arī paaudze, kas šobrīd ienāk darba tirgū, pieprasa daudz tehnoloģiski attīstītāku darba vidi, kas ierobežota darbaspēka apstākļos ir būtisks faktors,” norāda uzņēmuma “Digital Mind” valdes priekšsēdētājs Rinalds Sluckis.

Lielākās bažas saistībā ar mākoņpakalpojumu risinājumu ieviešanu ir par datu drošību. 49% aptaujāto uzņēmēju norāda, ka šī iemesla dēļ neizvēlētos mākoņpakalpojuma iespējas, 23% uztraucas par kontroles trūkumu, savukārt 20% – par augstajām izmaksām, bet 9% par datu pieejamību interneta pārrāvuma gadījumā.

“Lai gan lielās programmatūru kompānijas šobrīd spēj nodrošināt ļoti augstus drošības standartus un datu drošība, paralēli veiktspējai, ir to galvenā prioritāte, uzņēmēji joprojām piesardzīgi izturas pret mākoņpakalpojumu risinājumiem. Jāatzīst, ka datu drošība un pieejamība ir ļoti svarīgs elements, taču šādām bažām nav pamatojuma, jo lielie tehnoloģisko pakalpojumu sniedzēji spēj investēt ievērojami lielākus resursus sistēmās un personālā, nodrošinot daudz augstāku aizsardzības līmeni un atbilstību drošības prasībām, nekā individuāli vidējs Latvijas uzņēmums” turpina R.Sluckis.


Pētījums veikts 2021. gada janvārī un februārī, aptaujājot 154 Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājus vai IT direktorus. Tas veikts uzņēmumos, kas nodarbina vismaz 90 darbinieku, izņemot valsts kapitālsabiedrības.

Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) “RIGA COMM 2021” izstādes Inovācijas stendā demonstrēs trīs inovatīvus risinājumus – risinājumu sporta entuziastiem, mežu masīvu tālizpētes datu analīzes rezultātus un globālo tehnoloģiju veiktspējas piesātinājuma problēmas risinājumu.

SCAPE-IF ir risinājums sporta entuziastiem, kas palīdzēs daudz padziļinātāk izprast savas kustības, tūlītēji iegūt ieteikumus pareizai vingrinājumu izpildīšanai, kā arī sekot kustību izpildes progresam. Šī platforma būs noderīga arī treneriem un fizeoterapeitiem, lai vadītu daudz kvalitatīvākus klātienes un attālinātos treniņus, veidotu un pārdotu treniņplānus, kā arī padziļinātāk sekotu klientu progresam. SCAPE-IF platformu veido telefona/datora lietotne un sporta tērpa ar iebūvētiem sensoriem. RIGACOMM ietvaros projekta dalībnieki izstādē būs tērpušies viedajos sporta tērpos, un tos būs iespējams apskatīt darbībā. Uzzini vairāk

EDI Tālizpētes un attēlu apstrādes grupa iepazīstinās ar mežu masīvu tālizpētes datu analīzes rezultātiem. Institūta pētnieki ir izstrādājuši metodes un algoritmus, kas, analizējot satelītu attēlus un Latvijas lāzerskenēšanas datus, ļauj:
– sadalīt mežu viendabīgās mikroaudzēs;
– identificēt mežā saimnieciski nozīmīgākās koku sugas;
– veidot precīzus mežaudžu augstuma modeļus;
– novērtēt koksnes krāju mikroaudzēs.

Attēlu klasifikācija tiek veikta, izmantojot institūta izstrādātu inovatīvu tehnoloģiju “Dynland”. Darbi veikti projektu NevKlas (LIAA līgumu Nr.KC-L-2017/14 un Nr. KC-PI-2017/95 ietvaros) un Woodstock (CFLA līgums Nr.1.1.1.1/18/A/165) ietvaros. Uzzini vairāk

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties arī ar globālo tehnoloģiju veiktspējas piesātinājuma problēmu un EDI (Elektronikas un datorzinātņu institūta) izstrādātajiem risinājumiem, tai skaitā ar nākošās paaudzes dronu kontroliera izstrādi un lokalizācijas algoritmiem, zemu izmaksu infrasarkano sensoru un tā datu apstrādi, kā arī attēlu apstrādes algoritmu paātrinātājiem un to nodošanu industrijai. Prezentētie pētījumu rezultāti apkopoti no projektiem: COMP4DRONES (Pamattehnoloģiju ietvars drošu un autonomu dronu lietojumiem, H2020 ECSEL, G.A. 826610), APPLAUSE (Uzlabota fotonikas, optisko un elektronisko komponenšu iepakošana/montāža zemu izmaksu ražošanai Eiropā, H2020 ECSEL, G.A. 826588) un SilHouse (Silīcija Intelektuālā Īpašuma Izstrādes Nams, ERAF, Nr. KC-PI-2020/12). Kontaktinformācija: silhouse@edi.lv, silhouse.edi.lv. Uzzini vairāk

Plašāka informācija:

Kopumā, GO-ERP palīdz klientiem ar visiem aspektiem, kas saistīti ar Dynamics 365 sistēmu, ieskaitot konsultāciju, īstenošanas, apmācību un profesionālā atbalsta pakalpojumiem. Papildus tam, uzņēmums izstrādā risinājumus ERP sistēmas funkcionalitātes uzlabošanai. Izstādes laikā apmeklētāji varēs uzzināt vai papildināt esošās zināšanas par Microsoft Dynamics ekosistēmu un apgūt, kā šīs ekosistēmas produktus pielietot jūsu uzdevumiem.

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar uzņēmumu un iegūt informāciju par Microsoft Dynamics Business produktu ekosistēmu. Nepieciešamības gadījumā apmeklētājiem būs iespēja pieteikties konsultācijai, kuras laikā mēs, GO-ERP nodosimies viņu interešu izpētīšanai un piedāvāsim jums labāko variantu jūsu unikālajam uzņēmumam.

GO-ERP ir Microsoft zelta līmeņa partneris, kas sastāv no izcilas Microsoft Dynamics 365 profesionāļu komandas Lietuvā, Polijā un Apvienotajā Karalistē. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par darba automatizācijas partneri, kā arī par klientu, darbinieku un partneru galveno izvēli.

GO-ERP no sirds uztur savas pamatvērtības un labākās starptautiskās prakses, piemērojot tās darbā ar klientiem, kā arī komunikācijā vienam ar otru. Uzņēmuma četras pamatvērtības ir atklātība, komandas darbs, mērķtiecība un proaktivitāte.

Plašāka informācija:
www.go-erp.eu
linkedin.com/company/go-erp/
facebook.com/goerp.dynamicsax/

Apmeklējot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) stendu, ikviens interesents varēs uzzināt par to, kas ir LTRK, kādus pakalpojumus biedrība sniedz un kādas atbalsta funkcijas veic sadarbībā ar valsts institūcijām. Tāpat LTRK pārstāvji klātesošos iepazīstinās ar gaidāmajiem pasākumiem un apmācībām, kā arī citām aktualitātēm.

Pasākuma laikā uzņēmējiem būs lieliska iespēja pievienoties LTRK ar īpašiem nosacījumiem, kas būs pieejami tikai stenda apmeklētājiem. Tāpat ikviens būs aicināts uzdot sev interesējošos jautājumus, lai jau kopā ar LTRK atrastu labākos risinājumus dažādām situācijām.

Pašreiz LTRK apvienojušies tuvu 6000 biedru – visu reģionu un nozaru mikro, mazos, vidējos un lielos uzņēmumus, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus un citas uzņēmēju apvienības. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, uzņēmumu konkurētspējas un eksporta veicināšana. Biedrība sniedz tādus pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

Plašāka informācija par LTRK pieejama https://klutparbiedru.chamber.lv/ vai sociālo tīklu profilos – facebook – @LTRKinfo, Twitter – @LTRK_info.

Sia “Integris” kopā ar Rīgas Tehniskās universitates Viedo datortehnoloģiju institūtu izstādes “RIGA COMM” Inovācijas stendā prezentēs sistēmu mentālā noguruma monitoringam un novērtēšanai, kas paredzēta savlaicīgai tās lietotāju brīdināšanai par nepieciešamību pārtraukt darbu, un atpūsties. Sistēma paredzēta izmantošanai profesijās, kur nogurums var radīt bīstamas situācijas, kā operatori, dispičeri un transportlīdzekļu vadītāji.

Sistēma izstrādāta sadarbībā ar Lietuvas zinātniekiem un uzņēmējiem Eiropas zinātnes pētījumu programmas Eureka ietvaros (projekts E! 1169 Fatigue).

Projektā Latvijas partneri koncentrējās uz pētījumiem mentālā noguruma jomā, kuru rezultātā tika izstrādāta inovatīva intelektuāla monitoringa ekspertsistēma, kas analizē lietotāja smadzeņu darbības ritmus un acu kustības.

Lietuvas partneri veica pētījumus darbaspēju izvērtēšanā, izveidojot speciālu testu kompleksu, lai noteiktu fiziskā noguruma pakāpi.

Uzņēmums un RTU institūts ir ieinteresēti dažāda veida sadarbībā, lai pilnveidotu un ieviestu sistēmu.

“RIGA COMM 2021” notiks zaļajā režīmā!

Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu saprot vidi, kurā atrodas tikai personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir izslimojušas šo slimību.

Ieeja Izstāžu centrā tikai ar derīgu ES sadarbspējīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un izstādes biļeti.

Vairāk info par priekšnoteikumiem dalībniekiem un apmeklētājiem zaļā režīma pasākumos

“RIGA COMM 2021” izstādes sadaļā SIA “PILOT Automotive Labs Europe” Inovācijas stendā prezentēs projektā “Woodpecker” tapušo koka elektriska transportlīdzekļa platformu.

Globālā ekoloģisko transportlīdzekļu projekta “Woodpecker” ietvaros Latvijā ir uzprojektēta un izgatavota elektriska transportlīdzekļa platforma, kura konstrukcijas pamatā izmantots bērza saplāksnis.

Viena no projekta pamatidejām ir radīt daudzfunkcionālu, dabai draudzīgu transportlīdzekli, kas piemērots dažādu industriju vajadzībām un kuru viegli pielāgot veicamajam uzdevumam.

Transportlīdzekļa platforma ir pilnībā elektroniski vadāma – ar tālvadības pulti, attālināti vai ieprogrammēta autonomai kustībai. Pievienojot virsbūves komponentus, tā kļūst par neliela izmēra auto ar visiem tik ierasto stūres vadību.

Vairāk informācijas:
www.woodpeck.org 
facebook.com/WoodpeckerDIYcar

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā  Inovācijas stendā varēs iepazīties ar vairāku RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) pētniecības projektu rezultātiem un to īstenošanas gaitā gūtajām atziņām.

IEEI pētnieki demonstrēs izstrādātos kustības detektēšanas sensoru prototipus dinamiskai LED gaismekļa regulēšanai, kas izstrādāti ERAF projekta “Jaunu sensoru un vadības algoritmu izstrāde viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmām (SAVAS)” ietvaros. To unikalitāte slēpojas to modularitātē un spējai noteikt ne tikai satiksmes dalībnieku skaitu, bet arī to ātrumu un kustības virzienu, kas ir būtisks priekšnosacījums nākotnes ielu apgaismojuma dinamiskai vadībai un papildus elektroenerģijas patēriņa samazinājumam, saglabājot apgaismojuma kvalitāti.

Paralēli zinātnieki iepazīstinās gan ar tehnoloģiskiem, gan ar programmatūras izstrādes izaicinājumiem un sasniegtiem rezultātiem LAD projekta “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā – IRIS” ietvaros, kurā tiek izmantoti dažādi IoT sensoru risinājumi monitoringam un siltumnīcu iekārtu vadībai.

Tāpat arī varēs uzzināt vairāk par RTU un IEEI studiju programmām “Elektrotehnoloģiju datorvadība” un “Adaptronika” no esošiem studentiem un absolventiem.

Plašāka informācija:

www.rtu.lv un ieei.rtu.lv/
https://www.facebook.com/rigastehniskauniversitate/
Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048
e-pasts: ansis.avotins@rtu.lv, tālr.: + 371 67089919

Uzņēmums “BIMSynch” izstādes “RIGA COMM” Inovācijas stendā prezentēs platformu, papildinātās realitātes mobilo lietotni ar serveru sistēmu, kas sniedz priekšrocības un pievienoto vērtību būvniecības industrijā.

Risinājums piedāvā reālā laika 3D vizualizāciju un plānu savietojamību, iesaistīto pušu komunikāciju visos posmos, kā arī nodrošina to precizitāti, ko industrija un tirgus gaida. “BIMSynch” nodrošina visas priekšrocības, ko sniedz BIM projekts, reālā laikā un reālā telpā, 1:1 mērogā.

Produkta tehnoloģiskais risinājums: 

* IFC failu augšuplāde mākonī un implementētu faila eksports uz mobilo lietotni;

* Komunikācijas sistēma, kas savienota ar BIM objektiem un tiek sinhronizēta lietotāja profilā, kas ir piesaistīta atrašanās vietai objektā;

* Unikāls, ātrs un stabils automātiskais IFC failu eksportētājs BIM projekta 3D ģeometrijai un datu skatīšanai papildinātajā realitāte;

* 3D ģeometrijas optimizētājs, kas pielāgots mobilajām ierīcēm ar Z dziļuma filtrēšanas metodi;

* BIM projektu 3D ģeometrijas sinhronizēšana reālā laikā, vietā un mērogā ar interaktīviem BIM datiem, kas nolasīti no 3D ģeometrijas.

“BIMSynch” – profesionāls instruments būvniecības procesu optimizēšanai un kontrolei, nodrošinot tiltu no biroja līdz būvlaukumam.

Plašāka informācija:

www.bimsynch.com
facebook.com/bimsynch

Jaunuzņēmums “Bdetect” “RIGA COMM” izstādes sadaļā esošajā Inovācijas stendā prezentēs multispektrālu bezkontakta melanomas skrīninga iekārtu, kas jebkuram lietotājam bez iepriekšējām zināšanām ļauj veikt precīzu, vienkāršu un ātru ādas veidojuma analīzi.

Atšķirībā no konkurentiem, izstrādātā iekārta veic multispektrālu ādas analīzi, izmantojot piecu veidu gaismas avotus: infrasarkano, sarkano, zaļo, violeto (405nm) un balto. Visa iegūtā informācija analīzes laikā, izmantojot bezvadu tehnoloģiju, tiek šifrētā veidā nosūtīta uz mākoņsistēmu, kur tā ir viegli pieejama lietotājam.

Bez jau nosauktajām priekšrocībām, izstrādātā ierīce izceļas ar sekojošām tehniskajām īpašībām:

* Kameras redzamības apgabals ir 25 mm;

* Viena veidojuma analīze aizņem 10 sekundes;

* Visas darbības notiek automātiski, dati ir viegli nolasāmi;

* Ierīces izmantošana neprasa specializētas zināšanas;

* Veidojuma diagnozes aplūkošana notiek caur mākoņsistēmu;

* Ierīce tiek piesaistīta noteiktam ārsta kontam, nodrošinot konfidencialitāti;

* Ierīce strādā bezvadu režīmā un spēj nodrošināt 2 stundu nepārtrauktu darbību ar vienu akumulatoru uzlādes reizi;

* Ierīce ir klīniski testēta, izmantojot vairāk nekā 3000 dažādus ādas veidojumus;

* Ierīces jutība un specifiskums > 90%.

Ikvienam izstādes apmeklētājam būs iespēja pašam izmēģināt šo ierīci, kā arī apmeklētāji tiek aicināti pārbaudīt savus ādas veidojumus.

Uzņēmuma komanda ir atvērta dažādu sadarbību veidošanā, kā arī sniedz iespēju medicīnas iestādēm šo iekārtu izmēģināt bezmaksas.

Plašāka informācija:
www.bdetect.com

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums “Tet” piedalīsies “RIGA COMM 2021” izstādes sadaļā ar B2B pakalpojumu piedāvājumu. Pie “Tet” varēs uzzināt vairāk par mākoņpakalpojumiem un datu centru risinājumiem, IT drošības pakalpojumiem.

Izmēģiniet Tet Cloud mākoņu platformu savam biznesam. 30 dienas bezmaksas lietošanas periods, lai pārliecinātos par platformas atbilstību jūsu biznesam!

“Tet” ir lielākais tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Baltijā, kas izstrādā inovācijas un piedāvā kvalitatīvus IT&T pakalpojumu risinājumus uzņēmumiem Latvijā un eksporta tirgos. “Tet” nodrošina IT pakalpojumus vairākās jomās, tostarp mākoņu un datu centru tehnoloģijas, kā arī IT drošību. “Tet” piedāvā IT infrastruktūras auditus, aizsardzību pret DDoS-uzbrukumiem, IT ievainojamību diagnostiku un ieteikumus to novēršanai, kā arī konsultē par biznesa infrastruktūras un darba procesu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Uzņēmums pārvalda sešus datu centrus, piedāvājot drošu datu apstrādi un uzglabāšanu. “Tet” datu centru infrastruktūra un darbinieki ir sertificēti saskaņā ar TIER, PCI DSS Level1 un ISO27001 standartiem, kas garantē visaugstāko drošības līmeni. “Tet” datu centrs Dattum ir vienīgais TIERIII sertificētais datu centrs Latvijā un drošākais Ziemeļeiropā.

Vairāk informācijas:
www.tetcloud.com
https://www.linkedin.com/company/tet-lv/about/
https://www.facebook.com/tet.lv
https://twitter.com/mans_tet

Pirms desmit gadiem, kad “Microsoft” ieviesa operētājsistēmu Windows 8 un “Apple” izlaida iPhone 5, kad populāri kļuva planšetdatori un “Instagram” sasniedza pirmos 100 miljonus lietotāju, norisinājās arī pirmais “RIGA COMM”. Tuvojoties desmitajam biznesa tehnoloģiju pasākumam “RIGA COMM”, piedāvājam nedaudz atskatīties pagātnē.

“Šo gadu laikā ir mainījušās ne tikai tehnoloģijas un to lietošanas paradumi indivīdiem un organizācijām, bet arī pats pasākums. “RIGA COMM” uzmanīgi seko nozares aktualitātēm un ik gadu pasākuma saturu pielāgo apmeklētāju un uzņēmumu vajadzībām,” uzsver “RIGA COMM” projekta vadītājs Andris Breške.

Viesojās pasaulē jaunākais lietotņu izstrādātājs no Īrijas

Par vienu dienu pasaules jaunākā Mac lietotņu izstrādātāja dzīvē varēja uzzināt pirmajā “RIGA COMM”, kad pasākumā viesojās 12 gadus vecais Harijs Morans no Korkas Īrijā. Pildot uzdoto mājasdarbu, pusaudzis izstrādāja savu pirmo lietotni – spēli “PizzaBot”. Lai arī sākotnēji “Apple” pārstāvji neticēja lietotnes izstrādātāja vecumam, viņa desiņu iznīcināšanas spēle kļuva tik populāra, ka tā “Apple” topā bija apsteigusi pat “Angry Birds” un “Call of Duty”.

Pirmā iespēja izmēģināt “Google Glass” brilles

Gadu vēlāk – “RIGA COMM 2013” – apmeklētājiem bija unikāla iespēja iepazīt un izmēģināt “Google Glass” brilles. Ar tā laika tehnoloģiju brīnumu iepazīstināja mobilo un tīmekļa lietotņu izstrādātājs, temperamentīgais argentīnietis Maksimiliano Firtmans. Zīmīgi, ka pašmāju tehnoloģiju eksperts un blogeris Kristaps Skutelis tolaik jauno tehnoloģiju raksturoja ar vārdiem: “Šobrīd tas ir retums, bet pēc pieciem gadiem būs ikdienišķa lieta.”

Eiropas un globālie inovāciju eksperti

Ik gadu daudzus “RIGA COMM” apmeklētājus piesaista dažādas tematikas konferences par tehnoloģiju lietojumu biznesā un uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai. Regulāri uz četrām vai piecām skatuvēm ar savām zināšanām un pieredzi ir dalījušies dažādu jomu eksperti no daudzām valstīm, piemēram, zviedru izcelsmes futurologs Magnuss Lindkvists, gadžetu hakeris Niks Zonemans, iedvesmojošais un provokatīvais biznesa profesionālis Pīters Fisks, kā arī tehnoloģiju ģēnijs un vizionārs Fils Zimmermens.

Pirmo reizi Latvijā ieradās cilvēks kiborgs

“RIGA COMM 2014” piedalījās vienīgais oficiāli atzītais cilvēks kiborgs – Neils Herbisons. Pie viņa galvas ir pievienota kibernētiskā acs jeb acsborgs, kas ar ķirurģiskas iejaukšanās starpniecību tika pielikta, lai Neils varētu saredzēt, tas ir, sadzirdēt krāsas (tās tiek nodotas ar skaņas signāliem), kas līdz tam nebija iespējams iedzimta defekta dēļ. Konferencē Neils Herbisons stāstīja par dzīvi kiborgu laikmetā un kā mūsdienu tehnoloģijas iedzimtus defektus ļauj pārvērst efektos, dāvājot iespēju cilvēkam pilnvērtīgi baudīt dzīvi.

Dažādas izstādes zonas Latvijas IKT nozares attīstīšanai

Laika gaitā “RIGA COMM” ir bijušas dažādas izstādes zonas, bet visa centrā vienmēr ir bijusi digitālā transformācija un tehnoloģijas. Tā, piemēram, 2014. gadā “RIGA COMM” bagātināja “IT Job Market”, kas palīdzēja satikties darba devējiem un darba meklētājiem, progresīvi risinājumi bija atrodami Startup zonā, bet “Riga 3D Show” zonā varēja atklāt 3D pasauli – no printēšanas tehnoloģijām līdz paplašinātās realitātes 3D objektiem. Netika aizmirsta arī izklaide! Spēļu jeb Gaming zonā apmeklētāji varēja vērot neatkarīgo spēļu demonstrācijas, uzzināt spēļu tapšanas aizkulises un lietojumu biznesā, kā arī izmēģināt tās. Savukārt iepazīties ar IT un elektronikas nozares inovācijām tradicionāli var Latvijas Tehnoloģiskā centra un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā un biznesa inkubatoru ekspozīcijā “Magnetic Latvia”, ko rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Vairākus gadus izstādi bagātināja arī liela patērētāju elektronikas ekspozīcija, ko veidoja IKT risinājumu, plaša patēriņa elektronikas un telekomunikāciju preču vairumtirdzniecības uzņēmums “ALSO Latvia”.

Neparasti gadžeti no visas pasaules

Pirms pieciem gadiem visiem darītājiem – inženieriem, izgudrotājiem un tehnoloģiju entuziastiem – bija iespēja “RIGA COMM” Gadžetu zonā parādīt un testēt pašu konstruētās un izstrādātās ierīces. Tajā varēja aplūkot un izmēģināt gudro lietussargu, kas ziņo par gaidāmo lietu un atgādina par sevi, ja pazaudēts, viedo piekaramo atslēgu, kuru var atslēgt bez atslēgas, tālvadības ierīces, sensorus, 3D brilles, putnveida dronus, valkājamās videokameras un citas inovācijas.

Īpašs atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Lai palīdzētu uzņēmumiem jaunākās tehnoloģijas un risinājumus ieviest savā uzņēmumā, vairākus gadus “RIGA COMM” tika īstenots konsultāciju projekts Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tā bija iespēja vienuviet un īsā laikā saņemt IT uzņēmumu ieteikumus tieši sava uzņēmuma konkrētai vajadzībai vai problēmai, kā arī klātienē pārrunāt šos ieteikumus un salīdzināt dažādu IT uzņēmumu pieejas.

Jaunākās inovācijas prezentēja vadošie Ķīnas iekārtu un elektronikas ražotāji

2018. gadā “RIGA COMM” notika arī Ķīnas iekārtu un elektronikas ražotāju izstāde. 1068 m² plašajā tehnoloģiju ekspozīcijā piedalījās 49 prestižākie Ķīnas uzņēmumi no Pekinas, Šanhajas, Ninsjas autonomā reģiona, Sjiaņas un Šeņdžeņas, demonstrējot novatoriskas tehnoloģijas un produktus, viedās pilsētas pakalpojumus, elektroenerģētikas, enerģētikas, robotikas u. c. produktus un pakalpojumus.

Latviešu radītu produktu un pakalpojumu debijas

Nav noslēpums, ka “RIGA COMM” ir vieta, kur Latvijas uzņēmumi, sevišķi jaunuzņēmumi, izmēģina un testē savus jaunākos risinājumus. Tā arī 2019. gadā Inovācijas stendā bija viena no pirmajām iespējām iepazīties ar digitālās veselības startapa “Exonicus” izstrādāto tehnoloģiju “Trauma Simulator” – virtuālās realitātes programmatūru neatliekamās palīdzības apmācībai, bet digitālās veselības jaunuzņēmums “Vigobot” prezentēja digitālo terapiju insulta pacientu rehabilitācijai “Vigo”.

No maza IT notikuma līdz vērienīgai biznesa tehnoloģiju izstādei un konferencei

Desmit gadu laikā “RIGA COMM” ir audzis un attīstījies ne tikai tādos kvantitatīvos parametros kā dalībnieku skaits, pārstāvētās valstis un apmeklētāju skaits, bet arī satura un konferenču tematu kvalitātē un kvantitātē. Ja pirmajos gados pasākums bija neliels, maz pazīstams un vēl tikai meklēja savu pareizo formātu, tad tagad “RIGA COMM” ir nozīmīgs biznesa un IT nozares pasākums, kur izstādes sadaļā tiek piedāvāti jau gatavi, kā arī personalizējami IKT risinājumi dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem. Savukārt plašais konferenču piedāvājums sniedz noderīgu informāciju visiem nozares profesionāļiem un interesentiem.

Paldies visiem mūsu sadarbības partneriem, dalībniekiem un apmeklētājiem! Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem, veicinot nozares attīstību, Latvijai ir visas iespējas kļūt par līderi IKT jomā.

Lai zīmola un influencera sadarbība būtu veiksmīga, ir svarīgi ne vien saprast, vai abām pusēm ir līdzīgas vērtības un vīzija par komunikācijas stilu, bet arī kopīgi atrast piemērotāko vēstījuma nodošanas veidu. Turklāt zīmoliem nevajadzētu paļauties tikai uz klasisku informācijas izvietošanu influencera radītā saturā, bet plašākas auditorijas uzrunāšanai izmēģināt arī citus risinājumus.

Jau 14. oktobrī gan satura radītāji, gan zīmolu pārstāvji varēs tikties Latvijā pirmajā influenceru mārketinga konferencē, kas būs daļa no biznesa tehnoloģiju pasākuma “RIGA COMM 2021” un notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Bet šajā rakstā esam apkopojuši populārākos zīmola un satura radītāja sadarbības veidus.

Klasika: sponsorēts sociālo mediju saturs

Ļoti izplatīts sadarbības veids ir sponsorēti un ar zīmola pārstāvjiem saskaņoti sociālo mediju ieraksti influencera jeb satura veidotāja kontā. Šis risinājums ļauj precīzi kontrolēt, kur un kā parādās informācija par zīmolu, taču rūpīgi jāpārdomā, lai apmaksātais saturs neatgādina garlaicīgu reklāmas plakātu. Ideālajā gadījumā zīmolam jāļauj satura veidotājam pašam radīt autentisku saturu. Lai to varētu izdarīt, influencerim ir nepieciešamas zīmola satura vadlīnijas un iespējami precīzi kampaņas mērķi. Lai izvērtētu sadarbības efektivitāti, kā arī veicinātu pārdošanas apjomus, satura veidotājam zīmols var piešķirt speciālu atlaižu kodu.

Dāvana – pārsteigums satura radītājam

Negaidīts pārsteigums – glīti iesaiņota dāvana – ir vēl viens populārs veids, kā zīmoli mēģina panākt, lai tā produkti un vārds parādās influenceru kontā. Šāda pieeja var pamudināt satura veidotājus iekļaut zīmola produktus saturā, taču jāņem vērā, ka šajā gadījumā (ja vien par to neesat oficiāli vienojušies) influencerim nav pienākums zīmolu rādīt saviem sekotājiem. Turklāt, ja produkts viņam nešķitīs pietiekami labs, viņš var dalīties arī ar negatīvo. Tāpēc ir svarīgi vispirms izveidot kontaktu ar konkrēto satura veidotāju, komentējot vai kopīgojot viņu saturu, kā arī saprast, vai satura radītāja vērtības un informācijas prezentēšanas stils atbilst zīmolam. Dāvināšanas stratēģija ir piemērota grāmatu, apģērbu, kosmētikas un citu ikdienas patēriņa produktu zīmoliem.

Svaiga vēsma zīmola saturā – konta pārņemšana

Gana populārs un atraktīvs sadarbības formāts ir zīmola konta pārņemšana. Tā vietā, lai zīmols pats nemitīgi radītu saistošu saturu, zīmoli var veidot sadarbību ar influenceri, kurš noteiktu laiku  rūpējas par informāciju, kas parādās zīmola kontā. Var īstenot pilnīgu konta pārņemšanu, kad influenceris iegūst piekļuvi zīmola kontam un pilnībā kontrolē to, vai arī sagatavo konta saturu (gan attēlus un video, gan tekstus), ko zīmola pārstāvji ievieto sociālajā tīklā satura radītāja vārdā.

Šo sadarbības veidu vajadzētu izvēlēties tikai ar zināmu, uzticamu un jau sadarbībā pārbaudītu influenceri. Pārņemšana notiek uz noteiktu laiku – dienu, nedēļu vai ilgāk. Sadarbības periods ir pilnībā atkarīgs no kampaņas idejas un sadarbības stratēģijas. Šī pieeja ir gan interesanta, gan izdevīga zīmolam, jo ietekmētāju saturs bieži vien ir efektīvāks par paša zīmola radīto saturu.

Zīmola vēstnešu programmas

Daudzi zīmoli sadarbību ar influenceriem paceļ vēl augstākā līmenī, lūdzot uzticamiem ietekmētājiem kļūt par zīmolu vēstnešiem (brand ambassadors). Šādas sadarbības gadījumā zīmola vēstneši ikdienā izmanto zīmola produktus un nepārtraukti tos popularizē. Tāpat vēstneši var pārstāvēt zīmolu dažādos pasākumos un piešķirt bezmaksas produktu dāvanas.

Arī šo sadarbības formu vajadzētu izmantot tikai ar iepriekš sadarbībā pārbaudītiem influenceriem. Tā kā šī ir ilgtermiņa sadarbība, nepieciešams ne tikai pārliecināties, ka satura radītāja uzskati, vērtības un estētika atbilst zīmolam, bet arī izstrādāt skaidras vadlīnijas un vienoties par to, ko tieši zīmols no vēstneša sagaida. Ir jāizveido plāns gan tiešsaistes saturam, gan klātienes aktivitātēm, tāpat arī zīmolam ar savu vēstnesi regulāri jāsazinās un jānosūta zīmola preces un bezmaksas paraugi, ko influenceris var dalīt savai auditorijai gan klātienes pasākumos, gan sociālajos medijos.

Kopīgas tiešraides ar satura radītāju

Tiešraides video vienmēr ir bijis un arī tagad ir aktuāls un plašu auditoriju piesaistošs formāts sociālajos medijos, kas ļauj parādīt zīmola raksturu un uzturēt saikni ar auditoriju. Iespējamie tiešraides formāti – intervijas, jautājumu un atbilžu sesijas, kopīgi vebināri, pamācību video, kā arī spēļu šovu formāta konkursi, kā arī jebkuri citi formāti, kas piesaista auditorijas uzmanību un ļauj īstenot zīmola mērķus.

Biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai varēs uzzināt 14. un 15. oktobrī – ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, WEB risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

“RIGA COMM 2021” notiks klātienē apmeklētājiem ar Covid-19 sertifikātu

Ieeja pasākuma norises vietā, Izstāžu centrā – tikai ar derīgu ES sadarbspējīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, personu apliecinošu dokumentu un izstādes biļeti. Vairāk info par apmeklēšanas noteikumiem.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Cognizant”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen by Pipedrive”, “Promoty”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Norises vieta un laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)
14. oktobrī 10.00–17.00
15. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebook, linkedin, instagram un twitter.

“Altas IT “palīdz rast unikālus tehnoloģiskos risinājumus, kas pielāgoti klienta vajadzībām. Esam līderi videonovērošanas un drošības risinājumu nozarē Baltijā.

Uzņēmums “RIGA COMM 2021” izstādes sadaļā prezentēs inovācijas video novērošanā, VMS jeb video menedžmenta sistēmas priekšrocības, kā arī integrētos drošības risinājumus. Uzņēmums iepazīstinās arī ar īpaši elastīgu un pielāgojumu decentralizētu AI jeb mākslīgā intelekta video novērošanas kameru.

Ikviens izstādes laikā pieteiktais un noformētais pasūtījums saņems atlaidi līdz 30 %, kā arī klātienē būs pieejami citi īpašie piedāvājumi.

Sīkāku informāciju par “Altas IT” un produktiem var atrast mājaslapā – www.altas.lv, kā arī sociālajos tīklos:

Transporta un sakaru institūts (TSI) izstādē “RIGA COMM 2021” piedāvās iepazīties ar mobilajiem, humanoīdajiem NAO robotiem, tālvadības gaisa kuģiem (droniem) un citiem atraktīviem tehnoloģiju risinājumiem.

TSI ir vienīgā augstskola Latvijā, kura mācību procesā izmanto humanoīdos NAO robotus,  kas ļauj pārbaudīt, kā cilvēku radītā lietojumprogramma strādā ne tikai teorijā, bet arī praksē. Pateicoties robota pievilcīgajam izskatam, nelielajam izmēram un cilvēciskai uzvedībai, 58 centimetrus garais un 4 kilogramus smagais NAO viegli izveido empātisku saikni ar cilvēkiem. TSI pētnieki ir strādājuši pie NAO ”attīstības”, lai NAO roboti spētu viegli identificēt dažādus objektus, to formu un krāsu, atpazīt un iegaumēt cilvēka seju, veidot dialogus vairāk nekā 20 valodās, noteikt savu atrašanās vietu un atpazīt brīdi, kad ir apgāzies. Arī šogad TSI stendā būs pieejami arī citas interesantas robotu platformas, kā piemēram KHEPERA un myCobot.

Vienlaikus stenda apmeklētājiem tiks demonstrēti tālvadības gaisa kuģu (dronu) sistēmas un stāstīts par dronu lietošanas apmācības iespējām, lai to izmantošana būtu legāla un droša sabiedrībai, veicot  paaugstināta riska operācijas saskaņā ar CAA prasībām.

Tāpat TSI pētnieki iepazīstinās apmeklētājus ar jaunām pētniecības izstrādnēm priekš industrijas, kā arī ikviens varēs iepazīties ar šogad uzsāktu jaunu TSI projektu IdeaHub, kas ir veltīts visiem jauniešiem, kuri vēlas izveidot interesantus, inovatīvus risinājumus priekš industrijas.

Izstādē būs iespēja uzzināt par profesionālajiem kursiem aviācijas, IT, biznesa vadības un loģistikas jomās, kvalifikācijas celšanas un studiju iespējām.

Vairāk informācijas:
www.tsi.lv
https://www.instagram.com/tsi_university/
https://www.facebook.com/TSIpage
https://twitter.com/TsiUniversity
https://www.linkedin.com/company/transporta-un-sakaru-instit-ts
E-pasts: marketing@tsi.lv
tālr.: +371 67109385

Uzņēmuma “Digital Mind” biznesa attīstības direktors Zigmunds Vīķis “RIGA COMM” dalībniekus iepazīstinās kā ar robotikas procesu automatizāciju (RPA) un “Power Platform” (PP) risinājumiem ātrāk sasniegt biznesa mērķus un risināt darbaspēka problēmu.

Jo lielāks un senāks uzņēmums, jo vairāk biznesa procesu, kurus esošās sistēmas vairs nespēj apstrādāt, daļai darbinieku kļūstot par datu vācējiem un atskaišu sagatavotājiem. Konkurētspējas uzlabošanai automatizācija ir vitāli nepieciešama gan lieliem uzņēmumiem un korporācijām, gan vidējiem uzņēmumiem. Sakiet “NĒ” rutīnas darbiem un pievērsiet darbiniekus inteliģentākam darbam ar lielāku pievienoto vērtību!

Procesu automatizācija savienos esošās sistēmas un dažādos datu avotus, un tā piemērota  finanšu un grāmatvedības, klientu apkalpošanas, ražošanas u.c. jomās. Savukārt ar “Power Platform” un “low code” pieeju datu apstrādes un biznesa procesu risinājumi nodrošinās līdz pat 70% lētāku problēmas risinājumu, samazinot uzņēmuma IT speciālistu noslodzi un būtiski paātrinot procesu.

Izstādes laikā būs lieliska iespēja piedalīties izlozē, kurā 3 veiksmīgākie stenda apmeklētāji saņems bezmaksas biznesa procesu auditu savam uzņēmumam, lai noskaidrotu laikietilpīgākos un dārgākos procesus, saņemot padomus, kā tos padarīt efektīvākus.

„Digital Mind” ir 2004. gadā dibināts Baltijas IT uzņēmums, kurš, izmantojot satura vadības un procesu automatizācijas tehnoloģijas, palīdz organizācijām strādāt digitāli un efektīvi. „Digital Mind” darbības pamatvirzieni ir elektroniskās informācijas pārvaldības ieviešana, procesu automatizācija, kā arī e-parakstīšanās risinājuma „SigningServices” ieviešana.

Katrā uzņēmumā var automatizēt vairāk par 30% no ikdienas uzdevumiem – uzzini kā!

Plašāk:

www.digitalmind.lv

Linkedin

Facebook

Youtube

Pastāv uzskats, ka biznesa procesos ir jāautomatizē viss, ko vien ir iespējams automatizēt! Un arvien vairāk dažādās nozarēs parādās mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās risinājumi, kas kopā ar robotu procesu automatizācijas rīkiem veicina hiperautomāciju. Taču, lai tā būtu veiksmīga, nevar paļauties uz nemainīgu programmatūru – biznesa procesiem ir jāpielāgojas mainīgiem apstākļiem un jāreaģē uz negaidītām situācijām. Un tieši mašīnmācīšanās tehnoloģijas automatizētos procesos palīdz ieviest elastību!

Piedāvājam iepazīties ar diviem Latvijā radītiem mašīnmācīšanās risinājumiem, par kuriem vairāk varēs uzzināt 14. oktobrī mašīnmācīšanās konferencē biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM 2021” Ķīpsalā.

Mākslīgā intelekta platforma 3D inovācijām

Materiālu, to ķīmisko sastāvu, procesu un mašīnu parametru izstrāde un optimizācija, kā arī ražošanas anomāliju samazināšana ir sarežģīts un resursu ietilpīgs uzdevums. Daudzi esošie risinājumi ir sarežģīti, turklāt lietotājam ir nepieciešamas statistikas, datu zinātnes un programmēšanas zināšanas. Lai šos procesus uzlabotu, Latvijas jaunuzņēmums “Exponential Technologies” ir izstrādājis industriālu mākslīgā intelekta platformu “xT SAAM”, kas palīdz pētniekiem un inženieriem dažādu parametru optimizēšanā. Tās īpaši pielāgotie mazo datu un aktīvās mācīšanās algoritmi ir ļoti daudzpusīgi un elastīgi, tādēļ tos var izmantot bez pārprogrammēšanas.

Mākslīgā intelekta platforma ļauj ieviest inovācijas ātrāk, samazinot eksperimentu skaitu, kas nepieciešami optimālāku rezultātu sasniegšanai. Platforma ir kā navigācijas sistēma, kurā pētnieks ievada galamērķi, bet platforma palīdz atrast īsāko maršrutu. Izmantojot šo risinājumu, uzņēmumi var ietaupīt naudu un resursus, kā arī digitalizēt inženieru un pētnieku unikālās zināšanas un sakārtot datu pārvaldību.

Tieši 3D druka jeb aditīvā ražošana ir vissvarīgākā joma, kur platforma tiek izmantota. Kaut arī 3D printeri spēj drukāt ļoti sarežģītas detaļas, bieži vien nākas drukas procesus optimizēt un pielāgot. Turklāt aditīvajā ražošanā materiāla beigu īpašības var būtiski mainīt ar printera parametru palīdzību. Tā, no vienas puses, ir aditīvās ražošanas priekšrocība, jo materiāla īpašības var pielāgot ražošanas laikā, bet, no otras puses, tas padara jaunu materiālu un printera parametru izstrādi ārkārtīgi laikietilpīgu un dārgu.

Satura apkopošana finanšu, izglītības, veselības aprūpes, mārketinga, juridiskajiem, IT, izglītības un citiem uzņēmumiem

Pasaulē, kurā valda informācijas un datu pārbagātība, ir nepieciešams rīks, kas ātri un kvalitatīvi var apkopot svarīgāko informāciju. “SummarizeBot” ir mākslīgā intelekta balstīta tehnoloģija, kas spēj apstrādāt lielus datu apjomus vairāk nekā 100 valodās, tajā skaitā arī latviešu valodā.  Latvijā izstrādātais risinājums palīdz ātri un ērti iegūt vissvarīgāko informāciju no jebkāda interneta teksta, ziņām, zinātniskajiem rakstiem, grāmatām, e-pastiem, lekcijām, patentiem, juridiskiem dokumentiem, zvaniem, audio un video ierakstiem.

“SummarizeBot” ir mākslīgā intelekta un dabiskas valodas apstrādes uzņēmums, kas vienkāršo sarežģītus procesus un automatizē to, kas iepriekš varēja paveikt tikai cilvēka intelekts.  Jaunuzņēmums ir pasaules līderis datu apkopošanas sfērā, un tā Latvijā radītos produktus ikdienā izmanto tādi pasaulē vadošie uzņēmumi kā “Bloomberg”, “Sony” un “Unilever”.

Biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai varēs uzzināt 14. un 15. oktobrī – ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Wallester”, “Cognizant”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen by Pipedrive”, “Promoty”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Norises vieta un laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)
14. oktobrī 10.00–17.00
15. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooklinkedininstagram un twitter.

Pēdējā laikā izpratne par darbu birojā, sevišķi pandēmijas ietekmē, ir ievērojami mainījusies. Strādāt attālināti sāk arvien vairāk organizāciju, un daļai tas ir liels izaicinājums. Iepriekš apkopojām dažādus digitālos rīkus un risinājumus attālinātam darbam, bet reizēm ar to nepietiek veiksmīgai attālinātā darba kultūras ieviešanai. Tāpēc šoreiz dalāmies ar “RIGA COMM” dalībnieku pieredzi, kā veidot virtuālo vidi produktīvam darbam un vienotam kolektīvam.

Vissvarīgākais – komunikācija pietiekamā daudzumā

Lai gan sākotnēji pāriešana uz darbu attālināti “Neopay” (daļa no “NEO Finance”) bija liels izaicinājums pieredzes trūkuma dēļ, Lietuvas finanšu uzņēmums ar to tika galā nevainojami, un sasniegtie rezultāti liecina, ka produktivitāte ir pat pieaugusi. Iespējams, tas ir noticis, jo uzņēmums veica ieguldījumus iekšējā komunikācijā un komandas kopības uzturēšanā. Gluži kā iepriekš, komandas katru nedēļu attālināti tikās ar vadītājiem un gatavoja ikmēneša rezultātu prezentācijas.

Liela uzmanība tika pievērsta arī neformālajai saziņai. Katru mēnesi bija komandas saliedēšanas pasākumi un tika organizētas dažādas viktorīnas, bet piektdienās notika kolēģu iepazīšanas prezentācijas, lai jaunpienācēji iejustos komandā pēc iespējas ātrāk un arī ilggadējie darbinieki labāk iepazītu cits citu.

“Tāpat kā strādājot birojā, arī attālinātajā darbā vissvarīgākais ir pietiekamas komunikācijas uzturēšana,” norāda “Neopay”. “Strādāšana attālināti lika meklēt jaunus komunikācijas kanālus, kā arī iemācīties izmantot jaunas platformas un informācijas apmaiņas veidus. Lai izvairītos no pārpratumiem, ir svarīgi visu plānot un fiksēt katru uzdevumu vai tikšanos, lai ikviens iesaistītais skaidri zinātu savus pienākumus,” norāda “NEO Finance” administrācijas vadītājs Aleksējus Loskutovs (Aleksėjus Loskutovas).

Vienota un atsaucīga komanda – arī nesatiekoties

Attālinātā darba pieredze Latvijas digitālā mārketinga aģentūrai “iMarketings.lv” bija arī pirms pandēmijas, jo darbinieki varēja divas dienas nedēļā strādāt ārpus biroja. Taču uzņēmuma digitālās nodaļas vadītājs Sergejs Volvenkins atzīst, ka ilgstoša strādāšana attālināti rada izaicinājumu spēt noturēt komandas garu un nodot uzņēmuma vērtības jaunajiem darbiniekiem. Lai uzturētu “kontaktu” starp uzņēmuma darbiniekiem arī attālināti, katru nedēļu uzņēmumā notiek virtuālās tikšanās. Reizi divās nedēļās ir sapulce, kurā vadība pastāsta, kā veicas visiem projektiem, lai nerastos sajūta, ka darbi uzņēmumā apstājušies. Tāpat reizi divās nedēļās ir virtuālās kafijas dzeršanas sapulces, kas, tāpat kā klātienē, ļauj neformālā gaisotnē aprunāties par aktuālajiem jautājumiem un tuvāk iepazīt citam citu. Turklāt tas ir noderīgi ne tikai jaunajiem darbiniekiem, bet arī tiem, kas jau ilgāku laiku strādā.

Vēl pirms ierobežojumiem “iMarketings.lv” uzsāka iniciatīvu, kas ir ļoti vērtīga arī attālinātā darba apstākļos un palīdz veidot vienotu un izpalīdzīgu komandu, – katru nedēļu katram kolēģim ir iespēja nobalsot par kolēģi, kam vēlas pateikt īpašu paldies, piemēram, par dalīšanos ar savām zināšanām. Darbinieks, kurš saņem visvairāk balsu, iegūst patīkamu balvu – no našķiem un pasākumu biļetēm līdz papildu apmaksātam atvaļinājumam. Sergejs ar gandarījumu atzīst, ka šo godu saņem dažādi kolēģi un kolektīvs ir izpalīdzīgs un atbalstošs arī attālinātā darba apstākļos.

“iMarketings.lv” vadībai nav svarīgi, ko darbinieks dara darba laikā, bet galvenais – lai darbi tiek paveikti. Turklāt darbinieku veiktspējas rādītājs (KPI) parāda, ka darbinieki ir tikpat efektīvi vai pat efektīvāki nekā agrāk, strādājot no biroja. Tomēr, ņemot vērā, ka mājās ir grūtāk nošķirt darba laiku no atpūtas, uzņēmuma politika ir sazināties par darba jautājumiem tikai darba laikā, lai ārpus tā varētu pilnvērtīgi atpūsties un atgūt enerģiju.

Pāreja uz mājas biroju sniedz papildu iespējas

Arī igauņu finanšu tehnoloģiju uzņēmumam “Wallester” izdevās veiksmīgi pārcelt visus darba procesus uz attālinātā darba režīmu un pat uzlabot darbinieku efektivitāti. Kad uzņēmums sāka strādāt no mājām, tika saglabāts biroja darba grafiks, un tas ļāva uzturēt optimālu darba tempu un disciplīnu. Regulāras tikšanās no konferenču zāles tika pārvirzītas uz “Zoom”, bet projektu rezultāti tika apspriesti “Skype”. Tāpat kā iepriekš, projektu vadībā tika izmantoti “Trello”, “Slack” un citi mākoņpakalpojumi. Uzsākot attālināto darbu, bija bažas, ka mājas vide, iespējams, traucēs noskaņoties produktīvam darbam, tomēr darbinieku profesionālisms ļāva ātri atgriezties uz ierastā produktivitātes ceļa.

Strādājot attālināti, daļai darbinieku vēlme attīstīt profesionālās prasmes samazinājās, taču katra darbinieka individuālā karjeras attīstības plāna pielāgošana un papildu stimulējošu rādītāju ieviešana palīdzēja to atrisināt. Tika novērots, ka “Wallester” darbinieki labprāt dalās ar kolēģiem ar uzzināto noderīgo informāciju videotērzēšanas rīkos un citos saziņas kanālos.

“Attālinātais darbs pat sniedz plašākas profesionālās izaugsmes iespējas. Šobrīd ir vieglāk rīkot un apmeklēt konferences un izglītojošus seminārus,” norāda “Wallester” pārstāvji.

Biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai varēs uzzināt 14. un 15. oktobrī – ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Wallester”, “Cognizant”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen by Pipedrive”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Vai desmit gadi tehnoloģiju nozarē ir daudz? Kā šo gadu laikā tehnoloģijas ir mainījušās, un kādi jaunumi sagaidāmi? Uz šiem jautājumiem atbildes meklējam “RIGA COMM” desmitās jubilejas noskaņās kopā ar Latvijas e-pasta mārketinga celmlauzi – “Mailigen”, kas ir bijis uzticīgs izstādes dalībnieks visus šos gadus.

Pirmo gadu izaicinājums – izglītošana un inovāciju ieviešana

Tehnoloģiju nozarei tālajā 2012. gadā, kad “Mailigen” (tagad – “Mailigen by Pipedrive”) piedalījās pirmajā “RIGA COMM”, uzņēmums bija jaunas un daudziem Latvijā nesaprotamas nozares pārstāvis, kas cīnījās ar aizspriedumiem par e-pasta mārketingu kā spam vēstulēm.

Atceroties “RIGA COMM” pirmsākumus, “Mailigen by Pipedrive” klientu un e-pastu piegādes komandu vadītājs Juris Vucāns atzīst, ka sākums bijis aizraujošs: “Tolaik mums bija aktuāli pastāstīt par pašu tehnoloģiju, iepazīstināt ar sevi un atbildēt uz jautājumiem. Ļoti daudz laika veltījām klientu konsultēšanai un izstādē, lai piesaistītu cilvēkus mūsu ekspozīcijai, aktīvi izmantojām gamification elementus un organizējām dažādas izglītojošas aktivitātes. Lai arī tagad “RIGA COMM” ir palicis biznesīgi nopietnāks, “Mailigen by Pipedrive” šis joprojām ir vērtīgs pasākums klientu uzrunāšanai un tirgus noskaņojuma saprašanai.” Ilggadējais izstādes dalībnieks uzsver, ka joprojām daudziem klientiem ir nozīmīga klātienes tikšanās un komunikācija, kas izstādē ir veiksmīgi realizējama.

Katru gadu tehnoloģiju nozare strauji attīstās un tiek radīti arvien jauni risinājumi, bet “Mailigen” pārstāvis atzīst, ka tehnoloģiju ieviešana joprojām ir liels izaicinājums: “Uzņēmumos ir nepieciešama lielāka atvērtība un gatavība izmēģināt risinājumus, jo jaunās tehnoloģijas dod iespēju veltīt vairāk laika uzņēmuma attīstībai svarīgākām lietām.”

Prognozējot tehnoloģiju attīstību, Juris Vucāns norāda, ka nākotnē uzvaras gājienu piedzīvos risinājumi, kas garantē cilvēkiem vēl mobilāku un elastīgāku ikdienu, ļaujot baudīt tehnoloģiju priekšrocības un strādāt no jebkuras vietas. Taču tehnoloģiju attīstība un attālinātā darba kultūra nes arī lielu izaicinājumu cilvēku garīgajai veselībai.

Pārmaiņas gaidāmas arī e-pasta mārketingā

E-pasta mārketings, tāpat kā citas tehnoloģiju nozares, nemitīgi mainās un attīstās. Pēdējos gados ir bijušas inovācijas e-pastu sagatavēs, uzlabojumi e-pastu rediģēšanas sistēmās un drošībā, tomēr tās lielākoties ir pakāpeniskas un vienmērīgas pārmaiņas. Būtiskākās pārmaiņas ir Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) ieviestās prasības un pārmaiņas, kas nākušas no e-pasta pakalpojuma nodrošinātājiem jeb provaideriem, radot mārketinga cilvēkiem  izaicinājumu – spēt pareizi izsekot e-pastu saņēmēju veiktajām aktivitātēm.

Arī pats “Mailigen by Pipedrive” šodien vairs nav tikai e-pasta mārketings, bet gan daļa no mātesuzņēmuma “Pipedrive” klientu attiecību (CRM – customer relationship management) platformas. Vēl pirms pāris gadiem “Mailigen by Pipedrive” darbinieki pazina cits citu, bet tagad uzņēmuma darbiniekiem ir vairāk nekā 800 kolēģu dažādās valstīs. Pārmaiņas sākās 2020. gada pavasarī, kad uzņēmumu iegādājās igauņu jaunuzņēmums “Pipedrive”, bet jau tā paša gada rudenī “Pipedrive” paziņoja par jauniem investoriem no “Vista Equity Partners”. Uzņēmumam pašlaik ir grandiozi plāni – radīt tehnoloģisku risinājumu, kas noderēs tūkstošiem kompāniju visā pasaulē un ļaus labāk sadarboties mārketinga un pārdošanas komandām. Iespējams, lietotāji ar to varēs iepazīties jau oktobrī “RIGA COMM 2021”.

Biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai varēs uzzināt 14. un 15. oktobrī –ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Wallester”, “Cognizant”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen by Pipedrive”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Vai virtuālie un hibrīdpasākumi būs aktuāli arī pēc pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas? Kā uzņēmumam izvēlēties piemērotāko pasākuma formātu un atrast ērtāko digitālo risinājumu? Šie jautājumi nu ir kļuvuši aktuāli ne vien pasākumu organizatoriem, bet arī ikvienam, kas rīko notikumus klientiem, darbiniekiem, investoriem un citām svarīgām auditorijām.

Lai uzņēmumu pārstāvjiem būtu vieglāk pieņemt lēmumus par atbilstoša formāta un digitālo rīku izvēli pasākuma organizēšanai, šajā rakstā apskatīsim pasākumu veidus, to priekšrocības un izaicinājumus, kā arī populārākos tirgū esošos digitālos risinājumus. Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām uzņēmumu digitālajai transformācijai šoruden varēs 14. un 15. oktobrī biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencēs “RIGA COMM 2021” Ķīpsalā.

Klātienes pasākumu trumpis – efektīvāka attiecību veidošana

Apmeklējot pasākumus, cilvēku mērķis ir uzzināt kaut ko jaunu, satikt cilvēkus ar līdzīgām interesēm, gūt piedzīvojuma sajūtu un jaunas emocijas. Būtiska pasākumu sastāvdaļa vienmēr ir bijusi satikšanās iespēja, un arī mūsdienu digitālajā vidē tas ir svarīgs arguments diskusijās par pasākumam piemērotākā formāta izvēli. Šobrīd cilvēki ļoti daudz laika pavada tiešsaistē datoros un mobilajos tālruņos un iespēja satikt cilvēkus klātienē ir kļuvusi par vērtību. Arī biznesa vidē klātienes komunikācija ļauj veidot dziļākas un vērtīgākas attiecības. Taču klātienes pasākumiem ir arī savi izaicinājumi – rīkošanas izmaksas nereti ir lielākas nekā virtuāliem vai hibrīdpasākumiem, un pastāv vairāk ierobežojumu, piemēram, telpas ietilpība un ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Virtuālo pasākumu bieds – slikts internets un nepārdomāts scenārijs

Galvenais virtuālo pasākumu bonuss ir lielas auditorijas sasniedzamība, jo sasniegtā auditorija ir atkarīga tikai no mārketinga prasmēm un pasākuma platformas iespējām, to neierobežo pasākuma norises atrašanās vieta un ietilpība. Pasākums virtuālā vidē ļauj arī samazināt vai novērst ceļošanas izdevumus un ietaupīt apmeklētāju laiku – dalībnieki tērē darba laiku tikai faktiskajam virtuālajā notikumā, nevis vēl ceļam.

Virtuālā pasākuma organizēšana parasti nozīmē arī mazākas izmaksas, jo nav nepieciešama telpu noma, iekārtošana, fizisko mārketinga materiālu ražošana, uzkodu un dzērienu nodrošināšana. Taču izmaksu sadaļā jāparedz izdevumi platformas lietošanai, stabilam interneta savienojumam, apskaņošanai un citām tehniskajām izmaksām.

Pasākuma virtuālās dimensijas ieguvums ir visu veidu datu analīzes ātrums un vieglums. Reālajā laikā var pārraudzīt apmeklētāju iesaistes datus, piemēram, potenciālo klientu skaitu, norunātās tikšanās, apmeklētāju iesaistīšanos un citus vērtīgus performances rādītājus. Ja pasākumam ir atbalstītāji vai sponsori, viņi var palielināt zīmola atpazīstamību, izmantojot dažādas reklamēšanas iespējas platformā. Atšķirībā no klātienes pasākumiem, mārketinga un informatīvos materiālus, kā arī pasākuma saturu var saglabāt un vēlāk izmantot. Arī izmaiņas pasākuma programmā vai informācijā var veikt gandrīz tūlītēji, salīdzinot ar klātienes pasākumiem.

Taču arī virtuālajiem pasākumiem ir savi izaicinājumi, piemēram, tie nav tik ļoti kopienu dabīgi savienojoši kā klātienes pasākumi. Lai veicinātu auditorijas iesaistīšanos un mijiedarbību, ir izveidoti dažādi tehnoloģiski risinājumi, taču par to ir īpaši jāpiedomā un, iespējams, pasākuma laikā jāvelta papildu cilvēku resursi. Teksta tiešraides, audio un video tērzēšanas rīki ļauj piesaistīt auditoriju un nodrošināt, ka viņi sazinās ar sev aktuālām personām. Turklāt tīklošanās (matchmaking) un kontaktu veidošana ir precīza un mērķēta – apmeklētāji saņem ieteikumus un meklē uzņēmumus, kas vislabāk atbilst viņu interesēm. Tas paver milzīgas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai.

Arī iespēja apmeklēt pasākumu no jebkuras pasaules vietas ir reizē priekšrocība un izaicinājums. Virtuālā vide ļauj pasākumu apmeklēt vairāk cilvēkiem, taču jūs nevarat gaidīt to cilvēku piedalīšanos, kuri vēlas doties naktsmierā. Jādomā arī par to, ka apmeklētāji, iespējams, nevarēs visu dienu sēdēt pie datora, tādēļ labā prakse ir piedāvāt saturu pēc pieprasījuma.

Virtuālajos notikumos var izmantot klātienes pasākuma elementus, bet ir jāveic korekcijas, jo auditorija skatās tikai uz ekrānu – daudz uzmanīgāk vēro notiekošo, ja vien nekļūst garlaicīgi, tāpēc ir rūpīgi jāpārdomā pasākuma scenārijs. Tomēr pasākuma virtuālā forma nevar garantēt dalībnieku ekskluzīvu uzmanību – viņi var sērfot tīmeklī un viņu uzmanību var nolaupīt fiziskās vides faktori. Virtuālie notikumi ir ļoti veiksmīgs risinājums intravertiem cilvēkiem, īpaši, ja pirms notikuma ir pieejama informācija par pasākuma saturu un dalībniekiem.

Hibrīdpasākumi ­– vairāk ieguvumu un vairāk sagatavošanās darbu

Hibrīdpasākumi apvieno klātienes un virtuālo pasākumu īpašības, šķietami iegūstot abu priekšrocības, bet tie nozīmē arī divkāršu gatavošanos. Viens no lielākajiem to bonusiem ir lielā izvēles brīvība – vai apmeklēt pasākumu klātienē, vai virtuāli. Turklāt izvēli nemazina ar ceļošanu saistītie laika un naudas resursi, kā arī ierobežojumi, bet vienlaikus ir iespēja apmeklēt pasākumu un satikt cilvēkus klātienē.

Taču hibrīdpasākumi rada arī daudz izaicinājumu organizatoriem, tos ir sarežģīti organizēt un tie var būt dārgi. Būtībā tā ir divu pasākumu veidošana. Ir pagājuši tie laiki, kad varēja veikt straumēšanu telpas aizmugurē vienkārši, novietojot kameru. Tagad apmeklētāji pieprasa vairāk! Turklāt pasākums ir jāplāno un jāīsteno tā, lai gan klātienes, gan tiešsaistes apmeklētāji būtu apmierināti un gūtu līdzvērtīgu pieredzi. Īpaši jāpiedomā par abu auditoriju iesaisti, jo tas hibrīdnotikumu atšķir no tiešraides skatīšanās.

Virtuālo pasākumu kvalitāti ietekmē tehniskais aprīkojums un interneta nodrošinājums – gan rīkotājiem, gan apmeklētājiem. Saskaroties ar tehnisku problēmu klātienē, joprojām ir veidi, kā pārvaldīt situāciju būtiski nesabojājot apmeklētāju pieredzi, taču virtuālā pasākuma apmeklētāji ir nepacietīgāki.

Izvēlies piemērotāko rīku virtuālo pasākumu rīkošanai!

Izvēloties virtuālo notikumu platformu, jāatceras, ka apmeklētāji vēlas iesaistīties pasākuma saturā jēgpilnā veidā, kā arī paplašināt savu paziņu tīklu un veidot jaunus profesionālos kontaktus. Lai nodrošinātu, ka lietotājiem ir patīkami izbaudīt notikumu, izmantojiet platformu, kas koncentrējas uz vienkāršību un izcilu lietotāja pieredzi.

Pasākumu platforma “Swapcard” piedāvā visu nepieciešamo klātienes, virtuālo un hibrīdpasākumu organizēšanai – reģistrāciju, iespēju iesaistīties pasākumā, tīklošanos un citus rīkus kopienas veidošanai.

Hopin” ir tiešsaistes pasākumu platforma iesaistošu virtuālo pasākumu veidošanai. Tajā pasākuma dalībnieki var tīkloties, izmantojot tiešraides video, veidot kontaktus un apmainīties ar virtuālajām vizītkartēm, pievienoties nodalītām sesijām, skatīties prezentācijas uz skatuves, sūtīt tērzēšanas ziņojumus, aizpildīt aptaujas un pētīt interaktīvas izstādes zonas.

Brella” ir klātienes, virtuālo un hibrīdpasākumu tīklošanās programmatūra, lai veicinātu individuālu tikšanos un tīklošanos. Platforma ir veidota jēgpilnām sanāksmēm 1:1 – gan virtuālām, gan fiziskām, gan arī hibrīda formāta. Platformā ir iespējamas vairākas tiešraides, tā ir spēcīgs rīks sponsoriem, bet mākslīgā intelekta algoritms nodrošina visatbilstošākā sarunu partnera atrašanu.

Whova” ļauj virtuālos un hibrīdpasākumus padarīt vienkāršākus un interaktīvākus, piedāvājot sesiju straumēšanu, video atkārtošanu, digitālos stendus, dalībnieku iesaistīšanos un tīklošanu – visu, kas nepieciešams virtuālai vai hibrīdkonferencei, izstādei vai karjeras gadatirgum.

Platforma “EventsWallet” nodrošina neierobežotu skaitu tiešraižu un sesiju, kā arī iespēju uzdot jautājumus runātājiem. Tā ietver izstādes sadaļu, diskusijas un video tērzēšanu, kā arī individuālās saziņas rīku. Virtuālā video sanāksmju telpa ar ekrāna koplietošanu un neierobežotu dalībnieku skaitu ļauj rīkot produktīvas sapulces, bet detalizētā statistika sniedz organizatoram iespēju izsekot katra lietotāja aktivitātei un pasākuma efektivitātei kopumā.

Talque” ļauj viegli pārvaldīt lektorus un uzstāšanās, ir pieejams vizuālais plānotājs un saraksta skats, turklāt šī platforma atbalsta vairāku valodu lietojumu. Tīklošanās var notikt, balstoties uz interesēm, kas tiek pielāgotas konkrētajam notikumam.

Latvijas izstrādātāji piedāvā integrētu tiešsaistes un hibrīdpasākumu risinājumu “Attend.one”, kas ļauj nodrošināt pilnu notikuma pieredzi – video straumēšanu ar vairākām tiešraidēm un iepriekš ierakstītiem notikumiem, dienaskārtību, kas saistīta ar kalendāru, virtuālo izstādes zonu, spēļošanas elementus, mākslīgā intelekta vadītu tīklošanos un daudz ko citu.

Arī “Mitto.me” ir Latvijā veidots pasākumu pārvaldības rīks. Šis SaaS (Software as a service) rīks ir piemērots gan sporta spēļu, korporatīvo pasākumu vai dzimšanas dienas ballīšu organizēšanai, gan arī liela apjoma pasākumiem. Tas nodrošina pasākuma mājaslapu un lietotni, tajā ir ērta saziņa un pasākuma organizatoriem ir viegli  izveidot digitālo pasākumu.

PINE” ir pilnīga notikumu pārvaldības platforma, kurā ir dažādi tehnoloģiskie risinājumi, lai atvieglotu iesaistīšanos pasākumā, veicinātu tīklošanos un kontaktu veidošanu dalībniekiem, kā arī uzlabotu vispārējo pasākumu efektivitāti.

Virtuālos notikumus ar cilvēka pieskārienu piedāvā “Meetyoo” – virtuālos un hibrīdpasākumus ar  pielāgojamām 3D vidēm, izcilu pielāgošanu un rīkiem interaktīvai saziņai un tīklošanai starp pasākuma dalībniekiem.

Deal Room” ļauj veidot iesaistošus virtuālos, klātienes un hibrīdpasākumus. Platforma nodrošina pastiprinātu dalībnieku iesaistīšanos “viens pret vienu” sanāksmēs, iepriekšējas rezervēšanas iespēju, tīklošanos un kontaktu veidošanu, neierobežotu skaitu paralēlo sesiju, diskusiju, tīmekļa semināru, virtuālo izstādes zonu sponsoriem un izstādes dalībniekiem, kā arī iespējas palielināt notikuma ROI.

Tiešsaistes pasākumu norises vieta “Airmeet” paredzēta reālas iesaistīšanās un labākas mijiedarbības nodrošināšanai, garantējot auditorijai neaizmirstamus notikumus un pieredzi.

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai arī šoruden – 14. un 15. oktobrī – varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju, “A.W.Olsen & Partners” u. c.

Tikai trīs nedēļas Tev ir lieliska iespēja iegādāties kopīgu biļeti uz Latvijā nozīmīgākajiem tehnoloģiju pasākumiem: biznesa tehnoloģiju konferencēm un izstādi “RIGA COMM 2021” un jaunuzņēmumu un tehnoloģiju pasākumu “TechChill”.

“TechChill 2021” galvenā tēmas būs Jaunās Zaļās pasaules izaicinājumi, zināšanas, kas nepieciešamas izaugsmei, un digitālo pārmaiņu attīstība. Baltijas vadošā jaunuzņēmumu konference atzīmē savu 10. gadadienu darot to, ar ko jaunuzņēmumu vide ir slavena – pielāgojoties jaunajiem apstākļiem un piedāvājot saturu pilnīgi jaunā formātā. “TechChill 2021” būs tiešsaistes konference 2 nedēļu garumā, piedāvājot klausītājiem pieslēgties saturam un kontaktu veidošanas pasākumiem – savā ērtākajā mājas tērpā, dīvānā un ar tējas krūzi rokās. Uzzini vairāk

Tikai līdz 26. aprīlim biļetes cena abu pasākumu apmeklējumam ir 65 EUR.

Lai arī ārkārtējā situācija Latvijā ir oficiāli noslēgusies, tomēr stingrie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 ir saglabājušies un Influenceru mārketinga samits iepriekš plānotajā laikā – 30. aprīlī nevarēs pilnvērtīgi notikt. Tāpēc, pielāgojoties šī brīža situācijai, pasākums tiek pārcelts uz 14. oktobri un notiks kā viena no biznesa tehnoloģiju pasākuma “RIGA COMM 2021” konferencēm.

Iepriekš iegādātās “Influenceru mārketinga samita” biļetes būs derīgas izstādes un konferenču “RIGA COMM 2021” apmeklējumam abas dienas.

“RIGA COMM” Influenceru mārketinga konference būs profesionāls un izglītojošs pasākums satura radītāju / ietekmētāju /influenceru mārketinga tirgus dalībniekiem par nozares īpatnībām, digitālajiem kanāliem, nodokļiem un godīgu komercpraksi, analīzes rīkiem, līdzšinējo pieredzi un turpmāku sekmīgu sadarbību.

Pasākumā tiks gaidīti gan dažāda mēroga un interešu esošie un topošie sociālo tīklu influenceri, satura veidotāji, blogeri un viedokļu ietekmētāji, gan zīmolu vadītāji, mārketinga un komunikācijas aģentūru pārstāvji.

“RIGA COMM” Influenceru mārketinga konferenci rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar komunikācijas aģentūru “A.W.Olsen & Partners”.

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: linkedin, facebook, twitter un instagram

Patērētāji arvien labprātāk preces un pakalpojumus iegādājas tiešsaistē, tādēļ daudzi tirgotāji attīsta jaunus digitālos pārdošanas kanālus vai pat pilnībā pāriet uz tiešsaistes tirdzniecību. E-komercija ir nemitīgi augoša un arī mainīga nozare – katru gadu parādās jaunas tendences un iespējas, kas var palīdzēt biznesam augt un pārspēt konkurentus.

Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām e-komercijai un digitālajam mārketingam šoruden varēs 14. un 15. oktobrī biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencēs “RIGA COMM 2021” Ķīpsalā. Šajā rakstā esam apkopojuši tehnoloģijas, kas jau tagad var uzlabot pārdošanu internetā.

Mobilie pirkumi pārņem e-komerciju

Palielinoties patērētāju uzticībai pirkumiem tiešsaistē, viņi jūtas ērtāk un arvien vairāk veic pirkumus arī savās mobilajās ierīcēs. Tiek prognozēts, ka 2021. gada nogalē mobilās ierīces veidos gandrīz 73 % no kopējā e-komercijas pārdošanas apjoma, tādēļ tiešsaistes pārdevējiem jākoncentrējas uz klientu pieredzes uzlabošanu mobilajās ierīcēs.

Lai nodrošinātu ātrāku mājaslapas ielādi un ļautu klientiem arī bez interneta apskatīt lapas, kuras viņi iepriekš pārlūkojuši, nepieciešams izveidot progresīvo tīmekļa lietotni (Progressive Web Application PWA). Savas pārdošanas vietnes piemērotību mobilajām ierīcēm noteikti pārbaudiet arī manuāli – vai tajā ir viegli orientēties, vai produktus ir viegli apskatīt mobilajā tālrunī un vai ir iespējams tuvināt attēlus. Ļoti svarīgs ir arī vienkāršs norēķināšanās process un saprotama produktu saņemšanas un atgriešanas kārtība fiziski piegādājamajām precēm!

Produktu iegāde ar balss pavēli

Mājokļos arvien biežāk parādās viedie skaļruņi, un cilvēki aktīvāk lieto virtuālos asistentus mobilajos tālruņos ikdienas darbību veikšanai – sākot no pamodināšanas un kalendāra notikumu kontrolēšanas līdz pat tuvākās kafejnīcas meklēšanai un produktu iegādei tiešsaistē. Turklāt gan “Google” un “Amazon”, gan “Apple” un “Alibaba” savās virtuālajās palīgierīcēs pievieno reģionālās valodas, lai tehnoloģiju lietošana būtu vēl ērtāka. Palielinoties ar balsi veiktu pirkumu skaitam, ikvienam tiešsaistes tirgotājam kļūst svarīgi optimizēt savu veikalu meklēšanai ar balsi.

Lai palielinātu izredzes parādīties balss meklēšanā, piedāvājiet savā vietnē un mobilajā lietotnē navigāciju ar balsi, nodrošinot, ka produktu iegāde ar balss komandām ir vienkārša. Efektīvs veids, kā piesaistīt dabisko plūsmu no meklējumiem ar balsi, ir interneta vietnē iekļaut atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par produktu vai pakalpojumu. Pievilinot, iesaistot un piedāvājot kaut ko vērtīgu potenciālajiem klientiem, viņi nonāks jūsu mārketinga piltuvē un vēlāk vēlēsies iegādāties produktu vai pakalpojumu.

Personalizēti ieteikumi un iespēja virtuāli izmēģināt

Jau tagad mākslīgais intelekts darbojas kā tiešsaistes veikala asistents, piedāvājot klientiem personalizētus ieteikumus – izmantojot iepriekšējo pirkumu vēsturi un mājaslapas lietošanas paradumus, tiek parādīti produkti, kurus patērētājs, visticamāk, varētu gribēt iegādāties. Atšķirībā no fiziskajiem veikaliem, tiešsaistes pircēji nevar izmēģināt vai fiziski pārbaudīt produktu, kuru viņi plāno iegādāties. Taču papildinātā realitāte (augmented reality) palīdz novērst šo šķērsli, ļaujot klientiem redzēt, kā konkrētais produkts uz viņiem izskatīsies pat pirms produkta iegādes.

Ieviešot pieejamos mākslīgā intelekta un papildinātās realitātes risinājumus, e-veikalam paredzams pirkumu skaita un apjoma pieaugums, kā arī preču atgriešanas gadījumu samazināšanās.

Jaunas maksājumu iespējas

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc klienti veic vai neveic pirkumu, ir pieejamās maksāšanas iespējas. Ja klients nevar ērti samaksāt par pirkumu vai pakalpojumu, viņš iepērkas citur. ērts maksāšanas veids, viņš iepērkas citur. Pašlaik daļa e-komercijas uzņēmumu papildu iespējai norēķināties ar debetkartēm un kredītkartēm pieņem arī digitālos maksājumus: “Google Pay”, “Apple Pay”, “Samsung Pay” vai “PayPal”; baumo, ka drīzumā varēsim sagaidīt arī “Yandex Pay”. Tiek prognozēts, ka 2021. gadā arvien vairāk e-komercijas uzņēmumu sāks pieņemt arī kriptovalūtas, jo tās, īpaši “Bitcoin”, sniedz daudz priekšrocību tiešsaistes veikalu īpašniekiem, piemēram, zemas darījumu maksas un nav reverso darījumu.

Datu analīze kļūs detalizētāka

E-komercijas pasaulē klientu datiem turpinās pieaugt vērtība. Daudzi zīmoli pašlaik koncentrējas uz pamata rādītājiem, piemēram, klikšķu skaitu un konversijas rādītāju. Tomēr 2021. gadā daudzi atklās plašās datu iespējas un analīze kļūs vēl detalizētāka. Segmentēšana ietvers ne tikai pirmo pirkumu nošķiršanu no lojāliem klientiem. Tā pievērsīs lielāku uzmanību tam, kā klienti reaģē uz e-komercijas piedāvājumiem, tā ļaujot personalizēt kampaņas jaunā līmenī.

Klienti dod priekšroku tirdzniecības vietnēm

Uzņēmumi, kuriem pirms 2020. gada pat nebija savas tīmekļa vietnes, tagad ir pieejami arī tiešsaistē. Tomēr patērētāju uzvedība joprojām mainās par labu ērtībām. Pircēji ir sapratuši, ka iepirkšanās vienā tirdzniecības platformā ir vieglāka un ērtāka nekā iepirkties vairākos atsevišķos e-veikalos. Turklāt klienti ir pieraduši pie ātras piegādes un bezmaksas preču atgriešanas, ko nodrošina lielās tirdzniecības platformas, piemēram, “Amazon” un “Walmart”, un sagaida to pašu arī no reģionāliem un lokāliem e-veikaliem.

Ja zīmols ir jauns vai mazpazīstams, ir izdevīgi uzsākt tirdzniecību nozares vadošajās tirdzniecības platformās, kas nodrošina auditorijas plūsmu un klientu apkalpošanu. Taču ir jābūt piesardzīgiem un nedrīkst paļauties tikai uz šīm tirdzniecības vietām – pārdodot produktus tādās vietnēs kā “Amazon”, pārdevējam nepieder klienta dati, kas var ierobežot zīmola izaugsmi. Risinājums ir paralēli strādāt arī pie apmeklētāju piesaistīšanas zīmola tiešsaistes vietnei.

Par aktuālajām tehnoloģijām un rīkiem biznesa attīstībai arī šoruden – 14. un 15. oktobrī – varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju u. c.

Jau pirms pandēmijas mainījās strādāšanas paradumi, bet pēdējā gada laikā daudzas nākotnes darba tendences ir kļuvušas par ikdienu. Attālinātajam darbam kļūstot par realitāti, rodas nepieciešamība pēc jauniem risinājumiem, kas uzlabo komunikāciju, procesu vadību un virtuālās sapulces, kā arī pievērš lielāku uzmanību uzņēmumu iekšējai komunikācijai, komandas veidošanai un atmosfērai.

Iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām mūsdienīgai strādāšanai varēs 14. un 15. oktobrī biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencēs “RIGA COMM 2021”, Ķīpsalā. Šajā rakstā esam apkopojuši jau esošās tehnoloģijas, kas var uzlabot tavu un tavas komandas darbu.

Rīki darbinieku labsajūtai, darba un privātās dzīves līdzsvaram

Komandas vadības risinājumu programmatūra “Bottle” palīdz kolēģiem sadarboties un pārzināt uzdevumus, kā arī pārvaldīt dažādus motivācijas elementus. Risinājuma izstrādātāji identificēja trīs galvenos faktorus, lai jebkura komanda būtu lieliska, un izveidoja produktu, kas ļauj par šiem faktoriem parūpēties. Tas ir rīks, kurā pārvaldīt un uzlabot komandas darbu un kultūru.

Neirozinātne ir pierādījusi, ka jaunas informācijas apgūšana ar spēļošanas elementiem un socializēšanos darbiniekiem ir daudz efektīvāka nekā ierastās mācību metodes un sapulces ar kolēģiem. Latvijā radītā platforma darbinieku iesaistes platforma “Efectio” spēļošanas veidā veicina darbinieku labsajūtu, kompetenču attīstību un komandas saliedēšanos, kā arī iedzīvina uzņēmuma vērtības ikvienā kolektīvā.

“Mursion” ir virtuālās realitātes risinājums emocionālās inteliģences un citu darba vietā būtisku sociālo prasmju simulācijai. Šī risinājuma mērķis ir padarīt vadītājus un darbiniekus empātiskākus. “Mursion”, apvienojot mākslīgo intelektu un dzīvu cilvēku mijiedarbību, nodrošina iespaidīgu virtuālās realitātes apmācību. Izmantojot apmācītus profesionāļus, kas organizē mijiedarbību starp izglītojamajiem un mākslīgi radītiem tēliem, “Mursion” simulācijas rada reālistiskas situācijas un panāk būtiskus uzlabojumus komandā.

Lai novērstu izdegšanas sindromu indivīdiem un komandām, “Timeoff” ikdienas darba plānā palīdz atrast laiku, lai padotie varētu atjaunoties, mācīties, reflektēt par paveikto, plānot, kā arī būt radoši un ieviest inovācijas. Jebkuram amatam atpūta ir tikpat svarīga kā darbs, tāpēc “Timeoff” veidotāji uzskata, ka pret atpūtu jāattiecas tāpat kā pret darbu. Lai novērstu izdegšanu, atvaļinājuma un brīvo dienu uzkrāšanos, uzņēmums veido programmatūras rīku, kas palīdzētu uzņēmumiem īstenot tādus pasākumus kā obligātais atvaļinājums, mākslīgās brīvdienas un pat garīgās veselības dienas, lai nostiprinātu darbinieku labjūtību organizācijā.

Vēl ērtāka attālinātā komunikācija

“Yac” ir risinājums labākai komunikācijai un mazāk sanāksmēm. Tas ļauj apmainīties ar balss ziņojumiem un asinhroni kopīgot ekrānu. Tā vietā, lai ieplānotu tikšanos videoformātā vai nebeidzami apmainītos ar ziņām “Slack” vai citā platformā, saīsiniet šo sarunu līdz dažām balss ziņām vai asinhronām ekrāna kopīgošanas reizēm. “Yac” var lietot divu personu vai grupas saziņai.

Videosaziņas rīks “Loom” ieraksta un kopīgo ekrāna, kameras vai to abu videovēstījumus, ļaujot ātrāk un asinhroni nodot informāciju, salīdzinot ar e-pastu rakstīšanu vai tiešsaistes sapulces organizēšanu.

“Kona” palīdz vadītājiem arī attālināti sekot komandas emocionālajam noskaņojumam un vadīt komandu empātiski. Šis rīks fiksē komandas ikdienas garastāvokli, nosaka komandas locekļu darba stilus, kā arī veido komandas “veselības” pārskatus.

Cilvēki netiek galā ar daudzajām sapulcēm, e-pastiem, tērzēšanas rīkiem, portāliem un citām lietotnēm. “Soundbite” ir platforma labākai attālinātajai komunikācijai, kas ļauj viegli uztvert, efektīvi organizēt, gudri analizēt un droši kopīgot mutisko komunikāciju.

Produktivitāte un automatizācija

Paveikt svarīgākos darbus bez bailēm palaist garām kaut ko svarīgu (FOMO – fear of missing out; bailes kaut ko palaist garām), atgūt savā dzīvē darba un atpūtas līdzsvaru, kā arī veidot robežas saziņai ar komandu, lai izvairītos no izdegšanas, strādājot attālināti, ļauj “Holopod”. Šis risinājums automātiski atjaunina “Slack” statusu, bloķē paziņojumus un uztur sinhronizāciju ar komandu, ļaujot izplānot patiesi produktīvu darba dienu. Rīks ļauj ieplānot nepārtrauktas koncentrēšanās laikus, laiku sadarbībai un pašam sev.

“Clickup” uzskata, ka produktivitāte kopumā ir sabojāta, – ir pārāk daudz rīku, lai visai informācijai izsekotu, turklāt tie nereti ir katrs savā sistēmā. Tāpēc radās “ClickUp”, kura mērķis ir panākt, lai visa darba informācija atrodas vienā vietā, ļaujot cilvēkiem būt produktīvākiem un ietaupot vismaz 20 % laika, ko var veltīt citām lietām.

Dažu sekunžu laikā bez programmēšanas pārveidot esošos failus par interaktīviem, profesionāla izskata dokumentiem ļauj “Paperless”. Tas ir rīks, kas palīdz izveidot, pielāgot un nosūtīt dokumentus, kurus varēs nekavējoties aizpildīt un parakstīt, tā ietaupot laiku, samazinot kļūdas un automatizējot dokumentu darbplūsmu. Visi dokumenti ir elektroniski droši parakstīti un kriptogrāfiski pasargāti no izmainīšanas.

Miro ir sadarbības rīks – tiešsaistes tāfele, kas ļauj komandai jebkurā laikā un vietā radīt un sadarboties, padarot inovēšanu ātrāku. Šis digitālais risinājums ļauj uzlabot ideju “vētras”, izmantojot bezgalīgu audeklu ar dažādiem rīkiem un iepriekš izveidotām sagatavēm. “Miro” piedāvā visus rīkus lietotāja stāsta vai klientu ceļojuma kartes izveidei, mājaslapu karkasu veidošanai, sprinta plānošanai, retrospektīvām un citiem darba paņēmieniem. Tas ļauj labāk iesaistīt attālināti strādājošās komandas ideju radīšanā, darba procesos un lēmumu pieņemšanā, ļaujot strādāt asinhroni vai sinhroni tikpat viegli, it kā visi atrastos vienā telpā.

Par aktuālajām cilvēkresursu vadības (SMART HR) tehnoloģijām, rīkiem un metodēm arī šoruden – 14. un 15. oktobrī – varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju u. c.

Zibenīgi naudas pārskaitījumi, izdevīgāka naudas konvertācija, ātrāka un lētāka ieguldīšana pūļa finansēšanas platformās un vērtspapīru tirgos, ērtāka pakalpojumu apmaksāšana no mobilajām ierīcēm, automātiska izdevumu un rēķinu pārskatīšana un analīze – šie ir tikai daži no ieguvumiem patērētājam, ko sniedz fintech jeb finanšu tehnoloģiju risinājumi. Par aktuālo finanšu tehnoloģiju nozarē varēs uzzināt arī “RIGA COMM 2021” Fintech konferencē oktobrī.

Jauno tehnoloģiju spēja uztvert un apstrādāt datus reāllaikā maina to, kā notiek bizness, kā tiek uztverti produkti un pakalpojumi un kā patērētāji piedalās šajā procesā. Finanšu tehnoloģijas attīsta ekonomiku un sabiedrību, radot taisnīgākus, caurspīdīgākus un iekļaujošākus finanšu pakalpojumus, kā arī veicina konkurenci, dodot patērētājiem lielāku izvēli.

Fintech jau kādu laiku ir modes vārds finanšu pasaulē, un tas ir būtiski ietekmējis dažādas jomas, tostarp banku, apdrošināšanas un investīciju. Telekomunikācijas, datu analīzes, kriptogrāfijas, kriptovalūtas un citu mašīnmācīšanās tehnoloģiju kombinācija strauji un būtiski maina visu banku nozari ātrāk un ievērojamāk nekā jebkad agrāk. Jaunie risinājumi ļauj veikt darījumus, izmantojot mobilo tālruni vai planšetdatorus, uzlabo darbības efektivitāti, drošību un klientu pieredzi, kā arī samazina uzņēmējdarbības izmaksas.

FinTech nav tikai naudas digitalizēšana, bet arī datu monetizācija

Uzņēmumiem ir iespēja savākt lielu datu apjomu – pircēju sniegto informāciju, pārdošanas apjoma, mājaslapu apmeklējuma datus un daudz citu datu veidus. Tomēr uzņēmumiem ir  jāmāk izmantot šos datus savā labā, lai tie būtu noderīgi biznesam. Jaunie tehnoloģiju risinājumi ļauj uzņēmumiem pārvērst lielos datus (big data) par nozīmīgiem datiem.

FinTech palīdz visu lielumu uzņēmumiem saprast un pārvaldīt savāktos datus, izveidojot rīkus un procesus, kas tos pārvērš nozīmīgos, izmantojamos datos. Tādā veidā uzņēmumi var analizēt modeļus, tendences vai sakarības. Turklāt tehnoloģiskie risinājumi ļauj ērti iegūt pārskatus, kas palīdz vieglāk izsekot jaunajai informācijai un veidot efektīvāku stratēģiju.

Noderīgi arī maziem uzņēmumiem

Novatoriskie fintech risinājumi var ievērojami palīdzēt ne tikai lielām organizācijām, bet arī mazajiem uzņēmumiem, nodrošinot labāku naudas plūsmu, uzlabojot apgrozāmā kapitāla pārvaldību un stabilāku vai drošāku finansējumu. Turklāt, salīdzinot ar bankām, fintech risinājumi bieži vien ir lētāki un drošāki.

Inovatīvie fintech produkti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dod piekļuvi dažādām finansēšanas iespējām – kreditēšanai tirgū (peer-to-peer), tirgotāju un e-komercijas finansēšanai, rēķinu finansēšanai, tiešsaistes piegādes ķēdes finansēšanai un tiešsaistes tirdzniecības finansēšanai.

Jaunākās digitālā mārketinga tendences arī šoruden – 14. un 15. oktobrī – varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju u. c.

Vai arī 2021. gadā saturs ir karalis? Kuros kanālos investēt? Kā vislabāk iesaistīt auditoriju un saglabāt klientus? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas nodarbina mārketinga speciālistu un vadītāju prātus, jo mazumtirdzniecība pandēmijas ietekmē ir krasi mainījusies.

Patērētājiem ir izveidojušies jauni iepirkšanās paradumi un ir palielinājušās viņu ekspektācijas no zīmoliem gan pirkuma veikšanas un pakalpojuma sniegšanas posmā, gan arī pirms un pēc tam. Digitālais mārketings ir piedzīvojis lielu lēcienu un pielāgojies jaunajai realitātei, tomēr, ņemot vērā tehnoloģiju un uzvedības tendenču straujās pārmaiņas, nedrīkst apstāties un ir jāturpina attīstīt digitālo mārketingu. Uzzini, kurām tendencēm šogad ir vērts pievērst uzmanību!

Aktuāli čatboti un sarunu mārketings
Tiek lēsts, ka jau 2020. gadā 85% klientu apkalpošanas veica tieši čatboti (chatbot) jeb tērzēšanas roboti. Tā ir mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas uzņēmumiem ļauj komunicēt ar potenciālo klientu reālajā laikā. To priekšrocības – darbojas visu diennakti un acumirklī sniedz atbildes uz vienkāršiem jautājumiem.

Tā kā čatboti un citi automatizētie saziņas risinājumi kļūst arvien populārāki, ir skaidrs, ka mūsdienu mārketinga komunikācija arvien vairāk tuvinās parastai sarunai. Sarunu (conversational) mārketings veicina viens pret vienu sarunu starp pārdevēju un patērētāju reālajā laikā. Pretēji tradicionālajām stratēģijām šī mārketinga forma tagad ir pieejama dažādos kanālos, ļaujot zīmoliem satikties ar patērētāju, atbilstoši klienta noteikumiem – tajās ierīcēs, platformās un diennakts laikā, kas vislabāk der klientam. Sarunu mārketings ļauj uzlabot lietotāju pieredzi, izmantojot uz atgriezenisko saiti balstītu modeli, kas veicina lielāku auditorijas iesaistīšanos un lielāku lojalitāti.

Jaunais sociālo tīklu karalis: īsa formāta videoklipi
Video mārketings ir viena no svarīgākajām mārketinga tendencēm šobrīd un, visticamāk, arī nākamajos 5–10 gados. Īpaši svarīgi video ir e-komercijai, jo vairāk nekā puse patērētāju atzīst, ka, skatoties produktu videoklipus, viņi jūtas pārliecinātāki par tiešsaistes pirkuma lēmumu pieņemšanu. Populāri ir arī tiešraides video dažādās platformās un 1:1 video, kad uzņēmumi izveido personalizētus video ziņojumus, nevis zvana vai sūta e-pastus.

Pandēmijas ietekmē ir ievērojami pieaugusi cilvēku garlaikotība, ilgstoši uzturoties mājvietā, un vēlme patērēt izklaidējošu saturu. Par uzvarētāju var pasludināt īsas formas videoklipus – “TikTok” ir Z paaudzes iecienītākā platforma, arī “Snapchat” ieviesa ievērojamas pārmaiņas, bet “Facebook” uzsāka “Instagram Reels”, lai neatpaliktu no tendencēm. Šiem kanāliem krietni ir palielinājušies arī mārketinga budžeti – 2020. gada otrajā ceturksnī sociālie mediji veidoja gandrīz 25% no kopējā mārketinga budžeta. Īsas formas videoklipu izveide tikai sākumā var šķist mānīgi vienkārša. Lai līdzsvarotu zīmola vēstījumu ar bezrūpīgo toni, kas saistīts ar īsas formas videoklipiem, ir vajadzīgi klientu pētījumi, stratēģija un radošums.

E-komercija ir nepieciešamība
Prognozes liecina, ka šajā gadā vairāk nekā puse sociālo mediju lietotāju tiešsaistē iegādāsies preces un pakalpojumus. Ja iepriekšējos gados tirgotāji un mazie uzņēmumi varēja vienkārši gūt labumu no e-komercijas attīstīšanas, tad tagad tā ir nepieciešamība. Pirkumi lietotnēs – “Instagram“ un “Facebook“ veikali, “Instagram Reels“, “Live”, kā arī topošā “TikTok“ partnerība ar “Shopify“ 2021. gadā lielā mērā noteiks iepirkšanos sociālajos tīklos.

Meklēšana ar balsi
Pieaugot viedtālruņu un gudro skaļruņu pieejamībai, arvien biežāk tiek veikti meklējumi izmantojot balsi, tādēļ uzņēmumiem ir jāpārdomā sava digitālā mārketinga stratēģija, optimizējot savas vietnes tieši meklējumiem ar balsi. Lai saturs būtu piemērots meklējumiem ar balsi, jāiejūtas mērķauditorijas ādā, apstākļos un jāatceras, ka informācija netiks lasīta, bet gan to klausīsies, tāpēc tai ir jābūt kodolīgai, bez gariem un tēlainiem aprakstiem. Vēlams veidot arī saturu biežāk uzdoto jautājumu formā.

Īpaša uzmanība mikromirkļiem
Klienta ceļojums (client journey) jeb pieredzes, ar ko klienti sastopas, mijiedarbojoties ar uzņēmumu un zīmolu, šogad kļūs dinamiskāks un neparedzamāks, jo zīmola komunikācijai jāreaģē uz straujām patērētāju vēlmju izmaiņām. Īpaša uzmanība klienta ceļojumā jāpievērš mikromirkļiem jeb brīžiem, kad cilvēks ar nodomu vēršas pie ierīces, lai kaut ko noskaidrotu, kaut kur dotos, kaut ko darītu vai kaut ko nopirktu.

Lai veiksmīgi izmantotu mikromirkļus, svarīga ir klientu un viņu vajadzību izpratne – identificējiet mirkļus, kad klients vēlas kaut ko iegādāties, un runājiet ar klientiem, lai noskaidrotu, kad, kur un kā viņi pēta un pieņem lēmumus par pirkumu. Zīmola uzdevums ir būt klāt šajos brīžos un nodrošināt atbilstošu saturu, kas sniedz noderīgas atbildes, ļaujot vieglāk veikt pirkumu. Ir jānodrošina patērētājam izvēlēties kādu vairākiem pirkšanas veidiem, sniedzot visas nepieciešamās instrukcijas un liekot izdarīt iespējas mazāk klikšķu.

Jaunākās digitālā mārketinga tendences arī šoruden varēs uzzināt ikgadējā biznesa un IT nozares pasākumā “RIGA COMM”, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvās gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildinās plaša konferenču programma.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Vadošais Šveices telekomunikāciju un programmatūras izstrādes uzņēmums “Swisscom” ir pieņēmis lēmumu Rīgā atvērt savu otro DevOps centru ārpus Šveices. Investīciju projekts realizēts ciešā sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

“Swisscom” ir lielākais telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs un viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Šveicē. Uzņēmums piedāvā plaša spektra pakalpojumus gan tiešajiem lietotājiem, gan biznesa klientiem. Uzņēmums piedāvā telekomunikāciju, “Swisscom blue TV” pakalpojumus, kā arī dažādus IT risinājumus banku, veselības aprūpes, enerģētikas, izklaides, reklāmas un citās nozarēs. Saskaņā ar kompānijas deklarētajiem mērķiem, “Swisscom” ir arī viens no Šveices ilgtspējīgākajiem un inovatīvākajiem uzņēmumiem. Jau vairākus gadus Šveices IT profesionāļi “Swisscom” ir novērtējuši kā vienu no labākajiem darba devējiem savā nozarē līdzās “Microsoft” un “Google”.

Lēmums par paplašināšanos ārpus Šveices pieņemts saskaņā ar “Swisscom” stratēģiju līdz 2025. gadam uzņēmuma paspārnē izveidot vienu no vadošajiem tehnoloģiju attīstības centriem Eiropā. Pieprasījums pēc IT pakalpojumiem un inovācijām arvien pieaug, bet piesaistīt nepieciešamos profesionāļus šī pieprasījuma apmierināšanai kļūst arvien sarežģītāk, tādēļ lēmums par paplašināšanos ārpus Šveices ir loģisks solis, kā turpināt savu attīstības ceļu.

Rīga ir ideāla vieta “Swisscom” attīstībai
Latvijai un, jo īpaši, Rīgai ir starptautiski laba reputācija kā strauji augošam tehnoloģiju attīstības un programmatūras izstrādes centram. Valsts iegulda kvalificētu IT speciālistu izglītībā, kas veido labu pamatu tam, lai Latvija veidotos par nozīmīgu digitalizācijas izcilības centru. Tādēl “Swisscom” uzskata, ka Rīga ir ideāla vieta sava tehnoloģiju centra attīstībai. Jāuzsver, ka šis būs tikai otrais “Swisscom” tehnoloģiju centrs ārpus Šveices, pirmais 2019. gadā tika atklāts Roterdamā.

“Swisscom” DevOps centrs Rigā tika izveidots 2020. gada 8. oktobrī, un pirmie inženieri darbu uzsāks 2021. gada janvārī. Sākotnēji uzņēmums atradīsies pagaidu “Workland Telegraph” kopstrādes telpās Vecrīgā, bet vēlāk pārcelsies uz Z Towers Pārdaugavā. Līdz 2021. gada beigām “Swisscom” plāno piesaistīt 40 darbiniekus, kuru atlase jau uzsākta.

“Jau vairākus gadus Ekonomikas ministrijas strādā, lai īstenotu ambīcijas Latvijai kļūt par augstākās IT izglītības izcilības centru Baltijas valstīs. Mērķtiecīgi veidojot sadarbību starp valsts pārvaldi, vadošajiem IT uzņēmumiem un augstākās izglītības iestādēm, esam nodrošinājuši vidi augsta līmeņa speciālistu sagatavošanai IT jomā. Prieks, ka tieši labi izglītots darbaspēks ir viens no iemesliem, kāpēc vadošais Šveices telekomunikāciju un programmatūras attīstības uzņēmums “Swisscom” ir novērtējis Latviju, lai tieši šeit veidotu vienu no saviem tehnoloģiju attīstības centriem. Tas dod stimulu turpināt darbu pie darbaspēka kvalifikācijas uzlabošanas jautājumiem,” uzsver Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Swisscom” darbiniekiem būs iespēja pašiem veidot savu darba vidi
Uzņēmumā “Swisscom” ļoti maza uzmanība tiek pievērsta darbinieku hierarhijai. Uzņēmums augstu novērtē darbiniekus kā savas jomas profesionāļus un sniedz viņiem iespējas pašrealizācijai. Tā kā “Swisscom” centrs Rīgā tiek veidots no jauna, visi tā nākamie darbinieki tiks iesaistīti uzņēmuma struktūras, procesu un darba vides veidošanā. Kā labs piemērs kalpos, salīdzinoši nesen izveidotais centrs Roterdamā, kurš tika veidots pēc šāda modeļa.

Vairāk informācijas par SIA “Swisscom DevOps Center Latvia” var iegūt: www.swisscom.ch/devopscenterriga.

Šoruden – 14. un 15. oktobrī IT, personālvadības, mārketinga un biznesa nozares profesionāļi un interesenti varēs papildināt savas zināšanas un uzzināt nozares jaunumus Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē “RIGA COMM”, kas notiks jau 10. reizi.

“Digitālā transformācija ietekmē visas ekonomikas nozares un ikdienu, darbu un saziņu. Tomēr pagaidām ne visi Latvijas uzņēmumi pilnībā izmanto savu digitalizācijas potenciālu. Tāpēc jo īpaši ir uzteicams “RIGA COMM” komandas ieguldījums, jau 10 gadu garumā biznesa tehnoloģiju un inovāciju attīstībā Latvijā. Aicinu gan uzņēmējus, gan valsts iestāžu vadītājus un nozaru profesionāļus apmeklēt šo vērienīgo izstādi un konferences, lai vēl veiksmīgāk sekmētu modernizāciju un darba efektivitāti savos uzņēmumos un iestādēs,” mudina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Izstādes sadaļā resursu, dokumentu, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju veidotāji, kā arī IKT produktu ražotāji prezentēs gan gatavus, gan individualizētus risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām. Tāpat arī varēs uzzināt par jaunākajām inovācijām no laboratorijām, institūtiem, hakatoniem un izstrādātāju kopienām.

Abās “RIGA COMM 2021” dienās Ķīpsalā norisināsies vismaz astoņas konferences. Jau tradicionāli notiks Lietu interneta, Finanšu tehnoloģiju, Mašīnmācīšanās, Viedās personālvadības, Digitālā mārketinga konferences un “Women in tech” – konference par sievietēm tehnoloģiju nozarē. Pasākumā notiks arī Latvijā pirmā Influenceru mārketinga konference – profesionāls un izglītojošs pasākums satura radītāju / influenceru mārketinga tirgus dalībniekiem, ko arī varēs apmeklēt ar “RIGA COMM 2021” biļeti.

Biļetes uz “RIGA COMM 2021” jau var iegādāties internetā. Tuvojoties pasākumam, tās kļūs dārgākas. Tuvākā cenas paaugstināšana – 26. februārī.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Norises vieta un laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

14. oktobrī 10.00–17.00
15. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebook, linkedin, instagram un twitter.

Biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM 2020” notika konference “Women in tech”, kurā “Infogram” līdzdibinātāja Alise Dīrika iedvesmoja sievietes un aicināja pievienoties tehnoloģiju nozarei. Viņas karjeras panākumus apliecina arī nokļūšana “Forbes Europe 2017” sarakstā “30 zem 30” mediju kategorijā. Pati Alise norāda, ka ceļš līdz tehnoloģiju nozarei nebija apzināts.

Alises tehnoloģiju stāsts sākās ar grafikas dizaina studijām, tad, kursabiedra Ulda Leiterta aicināta, viņa nonāca jaunuzņēmumu pasaulē, kur grafikas dizaina interesi nomainīja digitālu produktu veidošana, lietotāju pieredzes pētniecība un programmēšana. Nu jau astoņus gadus Alise par savu aicinājumu uzskata tehnoloģiju nozari. “Infogram” līdzdibinātāja tehnoloģiju nozarē jūtas labi, un Alisei patīk apziņa, ka viņa kopā ar kolēģiem veido ko tādu, ko lieto visā pasaulē. Viņai patīk lietu un apstākļu straujā mainība, aktīvā un internacionālā darba vide, kā arī nozares modernie darba apstākļi.

Tehnoloģijas – ne tikai patērēt, bet arī veidot

Alise uzskata, ka tehnoloģiju prasmes un zināšanas ir neatņemams mūsdienīga un veiksmīga cilvēka darbarīks ikvienā nozarē. Taču ir lietas, ko viņa tehnoloģiju nozarē vēlētos mainīt: “Gribētos, lai mēs, tehnoloģiju nozarē esošie, vairāk piedomātu par sociālo atbildību, ētiku un apzinātos sava darba ietekmi uz sabiedrību. Jau šobrīd redzam, ka dažkārt inovācijas, kas paredzētas šķietami nekaitīgiem mērķiem, piemēram, lietotāju pieredzes personalizācijai, ievāc mūsu datus un polarizē sabiedrību, radot draudus pilsoņu karam”.

Tehnoloģijas ir un būs bērnu ikdiena, viņiem ir labi jāorientējas tehnoloģiju pasaulē, un viņi jau to dara labāk par pieaugušajiem. Tomēr Alise uzsver, ka aizrautībai ar tehnoloģijām nevajadzētu aizvietot citas veselīgas vajadzības un nodarbes – fiziskās aktivitātes, kontaktēšanos ar vienaudžiem un ģimeni. Viņasprāt, ir svarīgi radīt bērniem interesi arī par tehnoloģiju veidošanu, ne tikai patērēšanu.

Sievietes uzņēmumos – ceļš uz izaugsmi

“Ir pierādīts, ka dažādība visās nozarēs nodrošina labākus darba rezultātus, plašāku skatu uz lietām, labākus lēmumus un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Tehnoloģiju nozarē dažādības vēl nav, arī dzimumu līdzsvara. Bet uzņēmumi, kas par to piedomā un iegulda laiku un resursus, ir tikai ieguvēji,” norāde “Infogram” līdzdibinātāja. Alise ir arī organizācijas “Riga Tech Girls” līdzradītāja.

Straujā attīstība, potenciālais ietekmes mērogs un finanšu neatkarība ir iemesli, kuru dēļ Alise tehnoloģiju nozari iesaka arī citām sievietēm. Viņasprāt, nav neviena amata tehnoloģiju nozarē, kas nebūtu piemērots sievietēm.

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. To rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Lai arī “RIGA COMM 2020” ir beidzies, esam pārliecināti, ka organizāciju digitālā transformācija turpinās, tāpēc esam apkopojuši izstādes dalībnieku īpašos piedāvājumus.

 


ALISA MANAGEMENT LABORATORY sniedz organizācijām zinātnisku ekspertīzi un pasaules praksē balstītus risinājumus. Mēs piedāvājam personāla apmācības, koučingu, darbinieku atlasi, organizāciju izpēti un vadības risinājumus visās Baltijas valstīs.

Vairāk: www.amlaboratory.com


b-studio ir daudzfunkcionāla dzīvesstila, foto un video studija ar virtuves zonu tiem, kas vēlas būt pamanīti. Studijas slogans – IT’S GONNA BE BOLD – atspoguļo tās vērtības. b-studio iestājas par lietām, idejām un risinājumiem, kas atmiņā atstāj paliekošas pēdas. Saturs ir galvenais. Tam ir jābūt īstam, bez liekā. Riskēt & uzdrošināties – šī ir telpa, kur radoši izpausties un radīt.

Vairāk: bstudio.lv


Bilderlings Pay Ltd. – Biznesa konts 24 stundās

Uzņēmums piedāvā populārākos banku pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām:

 

Vairāk: bilderlings.com


Certes.lv ir audiovizuālo, ergonomisko un videonovērošanas risinājumu izstrādes, nodrošināšanas un uzturēšanas uzņēmums, kas seko tehnoloģiju attīstībai un inovācijām un iedzīvina tās konkrētos projektos. Uzņēmums nodrošina labākās skaņas, gaismas, video un interaktīvās tehnoloģijas, kā arī ergonomiskās mēbeles un akustiskās kabīnes uzņēmumos, valsts un izglītības iestādēs.

Uzņēmums ir unikāls ar to, ka piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu: izpēti, konsultēšanu, plānošanu un projektēšanu, gatavā risinājuma īstenošanu, pēcpārdošanas atbalstu un apkalpošanu. Certes.lv strādā, lai izprastu klientu vajadzības un papildinātu tās ar zināšanām un pieredzi, radot personalizētus un efektīvus risinājumus. Vēlaties uzzināt vairāk par piedāvātajiem produktiem un risinājumiem? – Sazinieties ar Certes.lv!

Zvanot: +371 6761 5096
Rakstot: info@certes.lv
Aizpildot pieteikumu mājaslapā: www.certes.lv
Braucot ciemos: Braslas iela 29a, Rīga

 


Dahua Technology” ir pasaulē vadošais videocentrisku viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs. Balstoties uz tehnoloģiskiem jauninājumiem, “Dahua Technology” piedāvā kompleksus drošības risinājumus, sistēmas un pakalpojumus pilsētu un uzņēmumu vadībai, kā arī patērētājiem.

Piedāvājumā trīs šobrīd aktuāli risinājumi:
1. Cilvēka ķermeņa temperatūras monitoringa risinājums. Efektīvs, redzams un bezkontakta
– Drošs: bezkontakta temperatūras mērīšana
– Efektīva: temperatūras mērīšana daudziem cilvēkiem vienlaikus
– Precīzs: maksimālā kļūda ± 0,3 °C
– Hibrīds: inteliģenta temperatūras izsekošana vizuālajā kanālā

2. Bezkontakta piekļuves kontrole ar termālo moduli. Temperatūras uzraudzība / sejas atpazīšana
– Temperatūras uzraudzības attālums: 0,3-1,8 m
– Temperatūras mērījumu precizitāte: +/- 0,5 C
– Temperatūras mērījuma ātrums: 0,2 s
– Viegli uzstādāms un mobils

3. Cilvēku skaita un plūsmas kontroles risinājums.

Uzzini vairāk:
www.dahuasecurity.com
facebook.com/DahuaBaltic


Vai piekrīti, ka parastais ir garlaicīgs? Lielākā daļa no jums jau piedāvā iespēju saņemt un veikt maksājumus tiešsaistē, tomēr DECTA ir gatavi saderēt, ka ir maksājumu inovācijas, kas palīdzēs uzlabot jūsu ikdienu.

DECTA piedāvā dažādus maksājumu risinājumus ar tirgū vadošiem tehnoloģiskiem līdzekļiem:

 

Uzņēmums ir īstenojis projektus 27 valstīs un sadarbojas ar tūkstošiem iestāžu.

Jaunākās ziņas un projektu pētījumi šeit

Ļaujieties inovācijām kopā ar DECTA! Sazinieties ar uzņēmumu: info@decta.com


ESET Internet Security jūsu mājas birojam

“ESET Latvia” piedāvā visiem ieinteresētajiem “RIGA COMM” dalībniekiem ESET Internet Security komplektu. Piedāvājums ir spēkā pusgadu vienai ierīcei, datoram vai mobilajam tālrunim. Kiberdrošība ir ļoti svarīga tik nenoteiktā laikā kā šobrīd, jo īpaši, strādājot attālināti. Izmantojiet “ESET Latvia” īpašo piedāvājumu, parūpējieties par jūsu mājas biroja viedierīču drošību internetā.

ESET Internet Security — visu jūsu digitālās dzīves aspektu aizsardzība, izmantojot progresīvas zināšanas un mašīnmācību. Produkts savietojams ar Windows, Mac, Android un Linux ierīcēm.

Uzziniet vairāk par ESET Internet Security antivīrusa licenci: www.eset.com/lv/Guilty-Pleasures/

Lai saņemtu ESET Internet Security antivīrusa licenci, sazinieties ar jolanta@nodbaltic.lv līdz 2020. gada 15. decembrim. Dāvanu skaits ir ierobežots.


Faktoringa kompānija “Factris“, ikvienam uzņēmumam sniedz iespēju, izdevīgi un droši sakārtot savu apgrozāmo līdzekļu un finanšu plūsmu. Faktoringa pakalpojums būs noderīgs ikvienam mazajam un vidējām uzņēmumam, kas plāno attīstīt savu biznesu vai nodrošināties pret mainīgiem tirgus apstākļiem.

Šobrīd īpašais piedāvājums sastāv no procentu likmes 0,5% par kapitāla izmantošanu uz 30 dienām, un bezmaksas apdrošināšanu uz 3 mēnešiem. Apdrošināšana tiek piešķirta arī eksporta klientiem.

Vairāk:  www.factris.com


“FanApps” piedāvā platformu, kurā ikviens var uzbūvēt aplikāciju bez kodēšanas prasmes un, līdz ko tā ir gatava, iesniegt gan Goole Play, gan App store.

Īpašais piedāvājam aplikāciju entuziāstiem pirmajam maksājuma, ceturksnī vai mēnesī 10% atlaide.

Vairāk: fanapps.io


Uzņēmēj! Vai zini savu klientu? Vai esi apsvēris iespēju ieviest atlaižu vai lojalitātes sistēmu? Esi izskatījis iespēju klientiem izsniegt vēl vienu jaunu plastmasas karti, lai arī klienti jau ir pārņemti ar dažādām plastmasas kartēm? Esi konstatējis, ka lojalitātes sistēma maksā vairāk, nekā esi gatavs maksāt? Vai varbūt esošā lojalitātes karšu sistēma Tevi neapmierina un tā ir novecojusi? Neuztraucies!

„ID Karte” piedāvā lojalitātes sistēmu kā pakalpojumu – Go4Bonus!

Uzņēmums piedāvā jaunu pieeju, izmantojot karti, kas jau ir gandrīz katra cilvēka makā – elektroniskās identifikācijas karti jeb eID! Jā, valsts izsniegto karti, kurai mēs esam pievienojuši papildus funkcionalitāti.

Lojalitātes sistēmu “Go4Bonus” var izmantot gan stacionārās, gan izbraukumu tirdzniecības vietās. Uzņēmuma pārstāvis sistēmā var izveidot dažādus lojalitātes piedāvājumus, katram piedāvājumam norādot tā pieejamo termiņu, kā arī norādīt citus nepieciešamos iestatījumus. Savukārt, kad klients ir gatavs veikt pirkumu, tirdzniecības pārstāvis var redzēt klienta statusu un piemērojamo atlaides apjomu pirkumam. Lojalitātes sistēma piedāvā arī pēc-pārdošanas funkcionalitāti – jūs varat redzēt, kuri piedāvājumi tiek izmantoti visvairāk, cik atlaides vai bezmaksas bonusi ir izsniegti, kādi klientu segmenti veic pirkumus visvairāk un citu lēmuma pieņemšanai, nepieciešamu informāciju.

Turklāt, esošie un potenciālie klienti var izmantot lojalitātes sistēmas klientu sadaļu, kurā var sekot līdzi saviem statusiem katrā veikalā un redzēt visus piedāvājumus un atlaides.
Jautāsiet par nākotnes iespējām? “Go4Bonus” sistēma darbojas arī ar virtuālo lojalitātes karti, kas klientam vienmēr būs pieejama mobilajā ierīcē pat ja eID karte nav līdzi.
Iegūstat vēl vairāk funkcionalitātes, savienojot savu “Go4Bonus” profilu ar uzņēmuma mārketinga sistēmu “Go4Post”, kura sniedz iespēju nosūtīt informāciju un piedāvājumus tieši saviem klientiem un informēt tos, izmantojot apziņošanas sistēmu, kas balstās uz klienta lokācijas noteikšanu.

Reģistrējies bez maksas kā pircējs vietnē https://www.go4bonus.com vai sazinies ar uzņēmumu (info@id-karte.lv) par biznesa kontu.


Mūsdienās, kad uzņēmumam sociālo mēdiju kanāli ir viens no svarīgākajiem komunikācijas kanāliem, „ID Karte” ir izveidojuši sociālā mēdiju mārketinga platformu “Go4Post”, kura sniedz iespēju apvienot jūsu uzņēmuma visus sociālo mediju profilus vienuviet. Platforma nodrošina iespēju pievienot vairākus dažādus sociālo mēdiju kontus, sastādīt ziņojuma tekstu un to nosūtīt uz visiem vai izvēlētajiem saviem sociālo tīklu kontiem jebkurā laikā. Uzņēmuma mērķis ir sniegt iespēju ātri nosūtīt ziņu uz sociālo tīklu kontiem un ietaupīt uzņēmumam svarīgu resursu – laiku, lai „ID Karte” klienti varētu koncentrēties uz uzņēmuma pamatvirziena darbībām, nevis atkārtotu darbību veikšanu dažādos sociālo tīklu kontos.

“Go4Post” nodrošina sasaisti un informācijas nosūtīšanu uz Facebook, Twitter, LinkedIn un VKontakte kontiem, kā arī nodrošina e-pasta un īsziņu (SMS) izsūtīšanas funkcionalitāti. Turpinot attīstīt mārketinga platformu “Go4Post”, uzņēmums plāno pievienot citus sociālo tīklus un papildus funkcionalitāti.

Reģistrējies vietnē https://www.go4post.com un izmēģini to bez maksas! Uzrakstiet uzņēmumam, kā jums patīk piedāvātais risinājums un ko vēl varētu pilnveidot, lai ietaupītu jūsu patērēto laiku sociālo tīklu džungļos.


Uzņēmums “KO TU ELPO” izveidots ar nolūku radīt un attīstīt jaunas mikroklimata tehnoloģiju sistēmas. Tas nodarbojas ar augu gaisa biofiltru izstrādi, projektēšanu un nomu, koncentrējoties uz dabas, inženierijas un zinātnes savienošanu ar nolūku efektīvi, pārdomāti un skaisti uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti.

Šobrīd uzņēmums izstrādā jaunu ELPOplantbot modeli – piemērotu gan mājai, gan birojam. “KO TU ELPO” aicina pieteikties izmēģinājuma mēnesim.

Vairāk: elpo.services


LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kas apvieno gandrīz 6000 Latvijas uzņēmēju. Biedrības mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, nodrošinot tādus pakalpojumus kā:

 

Kļūsti par biedru ar īpašiem nosacījumiem klutparbiedru.chamber.lv


“Mailigen” ir Latvijā izstrādāta e-pasta mārketinga automatizācijas platforma, kura šī gada martā apvienojās ar uzņēmumu Pipedrive. Apvienojot spēkus, uzņēmumi piedāvā mērķtiecīgus pārdošanas un e-pasta mārketinga risinājumus, lai palīdzētu uzņēmumiem strādāt efektīvāk un ērti komunicēt ar klientu visa tā dzīves cikla laikā.

“Mailigen by Pipedrive” pārstāvja Ginta Branka prezentācijas PDF atrodams šeit.

Lai pārrunātu sadarbības iespējas, aicinām sazināties ar Gintu, rakstot uz gints.branks@mailigen.com


Uzņēmuma tēls un pārdošanas efektivitāte internetā šobrīd ir svarīgāka kā jebkad. “Mediapark” piedāvā pieteikties ātrajam mājaslapas vai e-veikala auditam, kas sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā:
– Kādas izmaiņas jāveic esošajā mājaslapā vai e-veikalā, lai palielinātu konversijas ar esošo apmeklētāju plūsmu?
– Kādas izmaiņas palīdzēs potenciālajiem apmeklētājiem vieglāk atrast mājaslapu meklētājos?
– Vai ielādes ātrums ir gana ātrs un kā to uzlabot?

Šis audits ir īpaši aktuāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas jau aktīvi reklamējas vai plāno uzsākt digitālās reklāmas kampaņas. Pieteikšanās bezmaksas auditam https://audit.mediapark.com/


Latvijā radīts Meemo CRM+ risinājums maziem un vidējiem uzņēmumiem! Speciāls piedāvājums līdz gada beigām!

Tikai 39 EUR + PVN neatkarīgi no lietotāju skaita. Ieviesīsim BEZ MAKSAS!

 

Piesakies demo versijai vai attālinātai prezentācijai jau tagad info@meemo.tech

 


Visu oktobri jaunajiem klientiem, kuri ir pieslēguši “Paysera Latvia” Checkout maksājumu pieņemšanas pakalpojumu saviem interneta veikaliem, “Paysera” piedāvā atcelt komisijas maksu par uzņēmuma konta administrēšanu 6 mēnešus un īpaši izdevīgas cenas “Paysera Checkout” sistēmas izmantošanai.

Vairāk: www.paysera.lv


Pašapkalpošanās risinājumi strauji gūst popularitāti visā pasaulē, pateicoties papildus drošības un cilvēkresursu optimizācijas iespējām. “Tapbox” ir starptautisks pašapkalpošanās risinājumu izstrādātājs, kas komplektē ierīces, izstrādā programmatūru un veic individuālu risinājumu pielāgošanu. Galvenās priekšrocības ir moderna dizaina kiosku komplektēšana ar vieglu lietojamību, kā arī unikāls programmatūras risinājumus, kas no pārvaldības viedokļa ļauj veikt centralizētu kontroli un monitoringu neierobežotam kiosku skaitam. No funkcionalitātes viedokļa uzņēmuma iekārtu pamatfunkcijas ir maksāšana, printēšana un skenēšana, taču spējam nodrošināt arī unikālus risinājumus kā klienta identitātes verifikācija ar dokumenta skenēšanu un sejas atpazīšanas sistēmu.

Vairāk: tapbox.euTehnoloģiju un izklaides uzņēmums “Tet” piedāvā “RIGA COMM” apmeklētājiem bez maksas notestēt robotzvana risinājumu! Piesakoties, jūs nodrošināsiet savam uzņēmumam iespēju veikt 500 bezmaksas robotzvanus Latvijas klientiem līdz šī gada beigām.

Uzzināt vairāk par pakalpojumu ir iespējams šeit.

Pieteikt pakalpojumu var zvanot uz 26785291 vai rakstot uz Alona.Rastihina@tet.lv.


“Timesaving” ir pieredzējis identifikācijas un IT tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā augstas klases individuālus IT un ID tehnoloģiju risinājumus  jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. “Timesaving” ir pieredzējis identifikācijas un IT tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā augstas klases individuālus IT un ID tehnoloģiju risinājumus  jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Saviem klientiem uzņēmums piedāvā vairākus inovatīvus risinājumus, kas atvieglos ikdienas darbu un ļaus efektīvāk izmantot uzņēmuma resursus:

 

Ar “Timesaving” piedāvātajiem risinājumiem vienmēr būsiet soli priekšā konkurentiem!

Vairāk: www.timesaving.lv


Uzņēmums “Verifone” piedāvā jaunākās “Engage” sērijas POS termināļus dažādām tirdzniecības nozarēm un specifikai. Jaunā POS termināļu sērija ir rūpīgi izstrādāta pircēju ērtībām un sevi ir pierādījusi kā ātru, ērtu un funkcionālu mūsdienu tehnoloģijas POS termināli.

Pircēju apkalpošanā katra detaļa ir svarīga, lai pirkuma darbības ir vieglas un intuitīvas:

 

Šīs īpašības ļauj uzlabot apkalpošanas servisu, piesaistīt jaunus pircējus, un koncentrēties uz uzņēmuma ikdienas izaugsmes vajadzībām.

“ENGAGE” POS termināļi sniegs maksimālu atdevi, lielāku pircēju iesaistīšanos, apmierinātību un lojalitāti.

Vairāk: www.verifone.lv


 

SIA “Web Graph” izstrādā risinājumus, kas ļauj veikt datu vākšanu no interneta mājaslapām. Izstrādātā “Web Scraper” programmatūra ļauj automatizēt datu vākšanas processu, veikt datu apstrādi, pārksatīt procesus izmantojot API, un daudz vairāk. Piedalīšanās “RIGA COMM 2020” uzņēmumam devusi ne tikai jaunus kontaktus, bet arī draugus, un padziļinātāku izpratni par dažādiem e-komercijas produktiem, kas noteikti noderēs tuvākajā nākotnē.

Vairāk: webscraper.io

15. un 16. oktobrī uzņēmumu un organizāciju pārstāvji ir aicināti apmeklēt biznesa tehnoloģiju izstādi un konferences “RIGA COMM 2020”, lai uzzinātu par digitālās transformācijas iespējām, uzņēmuma procesu automatizāciju un efektivitātes uzlabošanu, kā arī atrastu nepieciešamos digitālos risinājumus. Turklāt pandēmijas izplatība digitālo transformāciju ir padarījusi par prioritāti gan uzņēmumiem, gan valsts sektoram.

Ar digitālajiem produktiem un pakalpojumiem izstādē iepazīstinās tādi Latvijas un starptautiskie uzņēmumi kā “Certes.lv”, “Squalio”, finanšu tehnoloģiju firma “Bilderlings Pay”, e-pastu mārketinga uzņēmums “Mailigen by Pipedrive”, darbinieku iesaistes platforma “Efectio” un “MEEMO E-WORK SAFETY” – darba aizsardzības IT risinājums. “Verifone” piedāvās jaunās paaudzes termināļus, mašīnmācīšanās risinājumu finanšu datu analīzei demonstrēs “Alpha Visum”, savukārt “Tet” iepazīstinās ar savu čatbotu, bet “FanApps” prezentēs iespējas mobilās lietotnes izstrādei.

Jaunākās Latvijas IT un elektronikas inovācijas izstādē prezentēs Latvijas uzņēmumi, universitātes un pētniecības institūti. Blokķēdes pārtikas nozarei, digitalizētus darba aizsardzības un satiksmes drošības risinājumus un citus izgudrojumus apskati Inovācijas stendā un ekspozīcijā “Magnetic Latvia”. Izpēti šos un citu dalībnieku piedāvājumus!

Ikgadējā Lietu interneta konferencē 15. oktobrī varēs uzzināt par lietu interneta jaunākajiem piedāvājumiem un to izmantošanu biznesa procesos, kā arī valsts un pilsētvides pārvaldē, kiberdrošību un teleoperācijām. Konferencē notiks arī nozares speciālistu diskusija par to, kāds ir nākamais tehnoloģiju un pakalpojumu līmenis nākotnes pilsētu mobilitātes veidošanā. Konference notiks angļu valodā.

15. oktobrī konferencē “Smart HR personāla speciālisti un uzņēmumu vadītāji varēs uzzināt par viedajām tehnoloģijām personālvadībā: talantu vadības risinājumi, darbinieku svešvalodas zināšanu līmeņa noteikšana, darbinieku motivācija un iesaiste, veiksmīga korporatīvā kultūra un attālinātais darbs. Konference tiek organizēta sadarbībā ar “Smart HR Latvija Team”, un tā notiks angļu valodā.

Vēl “RIGA COMM 2020” pirmajā dienā sadarbībā ar “Intelligent Machines Riga” notiks Mašīnmācīšanās konference. Par datorredzes izmantošanu procesu automatizācijai stāstīs “Apply IT” izpilddirektors Agnis Jakubovičs, bet ar valodas tehnoloģijām procesu automatizācijai iepazīstinās “Tilde” pārstāvis. “Emergn” Mašīnmācīšanās laboratorijas pārstāvis Muntis Rudzītis stāstīs par mašīnu mācīšanu darbplūsmas automatizācijai. Bet “Accenture” datu zinātniece Alīna Neščerecka iepazīstinās ar automatizācijas risinājumiem un izaicinājumiem fizioterapijā. Konferences darba valoda – angļu.

RIGA COMM Finanšu tehnoloģiju konferencē” 16. oktobrī varēs uzzināt par jaunākajiem fintech risinājumiem – no pirmajiem soļiem e-komercijā, drošības izaicinājumiem un atvērtās sadarbības platformas (open banking) līdz elastīgai algu izmaksai, botu un algoritmu salīdzinājumam ar cilvēkiem un risinājumiem ārštata darba veicējiem. Tā notiks angļu valodā.

Lai iedrošinātu vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību tām sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, jau otro gadu notiks konference “Women in Tech”. 16. oktobrī ar saviem veiksmes stāstiem iedvesmos tādas līderes kā “Luminor” vadītāja Latvijā Kerli Gabriloviča, “Infogram” līdzdibinātāja Alise Dīrika, “Vinted” līdzdibinātāja Milda Mitkute (Milda Mitkutė), “Testlio” dibinātāja un izpilddirektore Kristela Krūstika (Kristel Kruustük). Konference tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Darba valoda – angļu.

Abās dienās, 15. un 16. oktobrī, RIGA COMM TVNET Digitālā mārketinga skatuvē varēs gan atsvaidzināt digitālā mārketinga pamatus, gan sekot jaunākajām vēsmām. Konferencē varēs uzzināt no e-pasta mārketinga automatizācijas, mājaslapas monetizācijas, affiliate mārketinga un e-komercijas aktualitātēm līdz pat modernai zīmolu grāmatai, videosatura un videoreklāmu mijiedarbībai un pandēmijas ietekmei sabiedriskajās attiecībās. Tāpat konferencē notiks nozares profesionāļu diskusija “Cookie 3000. Kā tieksme pēc privātuma ietekmē digitālā mārketinga nākotni”. Prezentācijas notiks latviešu un angļu valodā.

Šobrīd valstī pieņemtie papildu drošības ierobežojumi paredz, ka arī “RIGA COMM” apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs (sejas maska vai vairogs). Vienreizējās sejas maskas būs pieejamas norises vietā. Konferenču apmeklētājiem tiks nodrošinātas personalizētas sēdvietas. Informācija par drošības pasākumiem.

“RIGA COMM” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Biļetes var iegādāties internetā, kā arī norises vietā. “RIGA COMM 2020” norises dienā biļetes būs dārgākas.

Norises vieta un darba laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)
15. oktobrī 10.00–17.00
16. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem:

linkedin.com/company/rigacomm
www.twitter.com/RigaComm
facebook.com/RigaComm
instagram.com/riga_comm

Inovācijas stendā izstādē  RIGA COMM 2020 varēs aplūkot Elektronikas un datorzinātņu institūta izstrādāto “Car-Fi” V2X maršrutizatora (V2X gateway) prototipu – tīkla iekārtu, kas nodrošina datu pārraides funkciju ar iespēju datu savienojuma (data link) līmenī izmantot vienlaicīgi līdz trim dažādām datu pārraides tehnoloģijām – DSRC (IEEE 802.11p, 5.85–5.925GHz), LTE (4G) un LoRa (IoT protokols, 868MHz).

Šāda veida iekārtas paredzētas V2X pielietojumiem uz ielām un ceļiem – ar tām tiek aprīkoti transportlīdzekļi un ceļa infrastruktūras iekārtas (ar V2X, jeb ”vehicle to everything” apzīmē datu apmaiņu starp auto un auto vai auto un ceļa infrastruktūru).

Iekārtas var izmantot sekojošiem mērķiem:

 

IEEE 802.11p DSRC protokols šobrīd ir de-facto standarts V2X datu pārraidei ES, ASV un Āzijā. Standartu institūta ETSI (European Telecommunications Standards Institute) standarti C-ITS-G5, kas reglamentē komunikāciju starp inteliģentajām transporta sistēmām (ITS) uz ceļiem un ielām, datu savienojuma līmenī ir balstīti tai skaitā arī uz IEEE 802.11p DSRC protokolu. Līdz ar to, ar šo tehnoloģiju aprīkotās ceļa iekārtas var izmantot arī kā platformu V2X pielietojumu scenāriju izstrādei nākotnē, kuru jau atbalsta lielie autoražotāji un kuri būs savietojami ar citu ES valstu pielietojumiem.

Plašāka informācija:

www.edi.lv
facebook.com/edi.riga
linkedin.com/company/institute-of-electronics-&-computer-science/
https://www.youtube.com/channel/UC7UTtV74qwKzOGARxA0UIHw

Arī šogad Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN-Latvija) izstādē “RIGA COMM 2020” organizē ekspozīciju “Inovācijas IT un elektonikā”, kurā piedalīsies ar informācijas tehnoloģiju un elektronikas nozari saistītas universitātes un pētniecības institūti, kā arī vairāki jaunuzņēmumi. Ekspozīcijā tiks prezentēti digitalizēti darba aizsardzības, veselības un satiksmes drošības risinājumi un citi izgudrojumi,  humanoīdie roboti, droni, inovatīva nezāļu apkarošanas iekārta, blokķēde pārtikas nozarei, kā arī citas IT un elektronikas inovācijas. Ekspozīciju atradīsiet 2.hallē (C14).

Šogad zinātnieki un uzņēmēji ir aktīvi strādājuši pie jaunu pētījumu veikšanas un inovatīvu produktu izstrādes. Iepazīstieties ar dažiem no tiem. Ar pārējiem varēs iepazīties, apmeklējot Latvijas Tehnoloģiskā centra organizēto ekspozīciju Inovācijas stendā.

Robotizēta nezāļu ierobežošanas iekārta

LLU demonstrēs vairāku pētniecības institūtu un zemnieku sadarbības rezultātā tapušu iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūrauga, kā arī, izmantojot augstas enerģijas lāzera vai precīzi pozicionēta mehāniskā agregāta palīdzību, iznīcināt nezāli vai būtiski traucēt tās turpmāko augšanu.

Ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai

RTU prezentēs gan portatīvu ierīci ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai, gan iekārtu ātrai mikroorganismu aktivitātes noteikšanai ar optisko bezkontakta metodi.

RECAP – ierīce, kas automātiski nosaka kapilāro asiņu atjaunošanās laiku

SIA “Blazar” izstādātā jaunā ierīce kalpos mediķiem kā ātrs un objektīvs tests asins viskozitātes noteikšanai dehidratācijas kontekstā, kā arī netiešā veidā ļaus novērtēt kapilāru elastīgumu. Līdz šim to noteica uz aci, spiežot pirkstu.

Apģērbs ar sensoriem treniņu efektivitātes uzlabošanai

Inovācijas stendā varēsiet iepazīties EDI izstrādāto ar sensoriem aprīkoto apģērbu, kas ļauj mērīt cilvēka kustības 3D telpā. Elektronikas un datorzinātņu institūta radītais tērps nodrošina iespēju radīt virtuāla trenera lietotnes, kas seko vingrojuma izpildei un sniedz atgriezenisko saiti par vingrojumu izpildes pareizību, palielinot treniņu efektivitāti un mazinot traumu risku. Tērps izmantojams, lai novērtētu kustību pareizību tādās jomās kā balets, joga, treniņi mājas apstākļos u. c.

Novatoriski risinājumi efektivitātes un kvalitātes veicināšanai siltumnīcu sektorā

RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI) prezentēs vairākus pētījumus. Gan par inovatīviem kustību sensoriem un ielu apgaismojuma vadības sistēmu algoritmiem, gan novatoriskiem risinājumiem un metodēm efektivitātes un kvalitātes veicināšanai siltumnīcu sektorā, izmantojot IoT sensoru risinājumus, gan daudziem citiem.

Blokķēdes risinājums pārtikas kvalitātes uzraudzībai

Jaunuzņēmums “Kedeon Solutions” izstādē demonstrēs risinājumu, kas ļauj piegādātājiem un gala patērētājiem pārliecināties, vai produkti piegādes un uzglabāšanas laikā atradušies atbilstošos un drošos apstākļos, kā arī ļauj uzņēmumiem identificēt un labot līdzšinējās nepilnības piegādes procesos. Izstādes apmeklētājiem būs iespējams apskatīt un izmēģināt jaunos “KedeNode:1” sensorus, kas ir viena no pirmajām iekārtām pasaulē, kas izmanto jauno LTE-M IoT tīklu.

ĪPAŠAIS IZSTĀDES PIEDĀVĀJUMS!  Uzņēmumi, kas pieteiksies izstādes laikā, iegūs iespēju 1 mēnesi bez maksas izmantot 5 “KedeNode1” sensorus ar mērķi testēt sava uzņēmuma ietvaros.

Paralēli Inovācijas stendā būs pieejamas speciālistu konsultācijas par inovācijas, pētniecības un attīstības, tehnoloģiju pārneses, patentēšanas un inovatīviem digitālās veselības risinājumiem.

Papildu informācija:

Diāna Zobena, Latvijas Tehnoloģiskā centra komunikāciju projektu vadītāja

Tālr.: +371 26456767, e-pasts: diana.zobena@techcenter.lv

 

 

 

Izstādē “RIGA COMM 2020” Inovācijas stendā būs iespējams iepazīties ar Latvijas zinātnieku inovāciju – robotizētu nezāļu ierobežošanas iekārtas prototipu.

Projektā RONIN “Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide” LLU Tehniskās fakultātes un institūta “Agrihorts” zinātnieki sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu un zemnieku saimniecībām izstrādā nezāļu robotu – iekārtu, kas spēj autonomi pārvietoties pa lauku, identificēt nezāles un atšķirt tās no kultūrauga, kā arī izmantojot augstas enerģijas lāzera vai precīzi pozicionēta mehāniskā agregāta palīdzību, iznīcināt nezāli vai būtiski traucēt tās turpmāko augšanu.

Plašāka informācija:
Jānis Jaško,
LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūta “Agrihorts”,
t. 25726602,
janis.jasko@llu.lv.

Jau 15. un 16. oktobrī biznesa tehnoloģiju izstādē “RIGA COMM 2020” jaunākās inovācijas prezentēs Latvijas uzņēmumi, universitātes un pētniecības institūti. Blokķēdes pārtikas nozarei, digitalizētus darba aizsardzības un satiksmes drošības risinājumus un citus izgudrojumus apskati Inovācijas stendā un ekspozīcijā “Magnetic Latvia”.

Blokķēdes risinājums pārtikas kvalitātes uzraudzīšanai
Pārtikas ražotāji vēlas patērētājiem nodrošināt kvalitatīvu pārtiku, tādēļ jaunuzņēmums “Kedeon” ir radījis risinājumu, kas ļauj izsekot temperatūras izmaiņām visā piegādes ķēdes garumā – no ražošanas līdz pat patērētājam. “Kedeon” izstrādātie sensori spēj mērīt ne tikai temperatūru, bet arī noteikt gaismas intensitāti, gaisa mitrumu un citus faktorus, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti.

Dati tiek uzglabāti, izmantojot izkliedētā pieraksta (blokķēdes) tehnoloģiju, tādēļ tos nevar izmainīt, un visām iesaistītajām pusēm ir piekļuve šiem datiem. Sistēma ļauj piegādātājiem un galapatērētājiem pārliecināties, ka produkti piegādes un uzglabāšanas laikā ir atradušies atbilstošos un drošos apstākļos, kā arī ļauj uzņēmumiem identificēt un labot līdzšinējās nepilnības piegādes procesos. “Kedeon” risinājumu varēs apskatīt Inovācijas stendā, un tas ir piemērots tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodrošina pēdējo ķēdes posmu – no veikala vai noliktavas līdz klientam.

Automatizēta dzelzceļa pārbrauktuves uzraudzības sistēma
Dzelzceļa pārbrauktuves ir ļoti svarīgi un arī bīstami autotransporta tīkla un dzelzceļa infrastruktūras tīkla saskarsmes punkti, kuros joprojām notiek smagas avārijas ar bojāgājušajiem un lieliem materiālajiem zaudējumiem. Esošās kontroles sistēmas, kas izmanto vai nu videonovērošanas tehnoloģijas vai lāzertehnoloģijas, ir jutīgas pret apgrūtinātas redzamības apstākļiem (migla, sniegputenis, lietus u. c.), līdz ar to ir nepieciešams pārbrauktuves dežurants, kas kontrolē situāciju un var apturēt vilcienu kustību, ja uz pārbrauktuves ir apstājies transportlīdzeklis vai izbirusi krava.

Elektronikas un datorzinātnes institūta pētnieki kā ideālu risinājumu piedāvā FMCW tehnoloģijas radarus, kuri darbojas 76–77 GHz joslā. Ar šādu frekvenču diapazona radaru ir iespējams noteikt precīzu transportlīdzekļu, cilvēku, dažādu objektu atrašanos, un meteoroloģiskie apstākļi nespēj būtiski ietekmēt tehnoloģijas darbību. Pētnieku radītā sistēma veiks automatizētu dzelzceļa pārbrauktuvju kontroli un par ārkārtas situācijām savlaicīgi brīdinās lokomotīves mašīnistu. Vairāk par sistēmu uzzini Inovācijas stendā.

Digitalizēts darba aizsardzības risinājums
Jaunuzņēmums “Meemo” biznesa inkubatoru ekspozīcijā “Magnetic Latvia” demonstrēs jaunu pieeju darba drošības apmācībām – risinājumu “E-work safety”. Tas ir izstrādāts lielo uzņēmumu darba aizsardzības speciālistu darba atvieglošanai, vieglai dokumentu izstrādei un administrēšanai, kā arī visu saistošo termiņu izsekojamībai. Risinājums piedāvā arī interaktīvas e-apmācību iespējas visiem darbiniekiem.

Uzņēmuma pārstāvji “RIGA COMM” demonstrēs, kā ar sistēmas palīdzību var veidot individuālas, darbinieka amatam atbilstošas instruktāžas ar testa un interaktīvo elementu palīdzību. Tāpat arī “Meemo” izskaidros, kā var daudz vieglāk un precīzāk pierādīt kontrolējošajām iestādēm savas kā darba devēja veiktās darbības viegli izsekojamā veidā.

Apģērbs ar sensoriem treniņu efektivitātes uzlabošanai
Inovācijas stendā varēs uzzināt arī par apģērbu ar sensoriem, kas ļauj mērīt cilvēka kustības 3D telpā. Šis Elektronikas un datorzinātņu institūta radītais tērps nodrošina iespēju radīt virtuāla trenera lietotnes, kas seko vingrojuma izpildei un sniedz atgriezenisko saiti par vingrojumu izpildes pareizību, tādā veidā palielinot treniņu efektivitāti un mazinot traumu risku. Tērps izmantojams, lai novērtētu kustību pareizību tādās jomās kā balets, joga, treniņi mājas apstākļos u. c.

Algoritms laika rindu datu indeksācijai paradumu analīzei
“Magnetic Latvia” Biznesa inkubatoru ekspozīcijā varēs uzzināt par algoritmu, kas konvertē jebkura garuma laika rindu datus vienā indeksā, kurš satur sākotnējo datu galvenās uzvedības pazīmes. Laika rinda ir dati, kas veidojas ar regularitāti, piemēram, fiksēts naudas atlikums katras dienas beigās.

Uzņēmuma “Alpha Visum” piedāvātais risinājums ir pielāgojams dažādiem sektoriem, bet īpaši noderīgs tas būs finanšu nozares datu analīzei. Tirgū pašlaik nav pieejams līdzvērtīgs risinājums, kas ļauj sagrupēt, filtrēt un iekļaut vizuālo uzvedību kā atsevišķu parametru datu modeļu veidošanā. Izstādē varēs iepazīties ar praktiskiem piemēriem, kā izveidotie indeksi kā atsevišķi parametri var tikt izmantoti lielās datu kopās, lai palīdzētu viegli meklēt, grupēt, filtrēt, atrast anomālijas vai prognozēt datus, pamatojoties uz datu uzvedību, kā arī izmantot tos kā atsevišķus parametrus mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās un finanšu riska vērtēšanas modeļu uzlabošanā.

Inovācijas stendu organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā, biznesa inkubatoru ekspozīciju “Magnetic Latvia” rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums, vienīgais Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildina plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm vismaz 6 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” vidēji apmeklē aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.

“RIGA COMM” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Biļetes uz “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā, tās būs pieejamas arī norises vietā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas. Izstādes un konferenču apmeklētājiem rekomendējam lietot sejas aizsegus, maskas vai vairogus. Vairāk par drošības pasākumiem.

Norises vieta un darba laiks:
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)
15. oktobrī 10.00–17.00
16. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: Facebook, Twitter, Instagram un Linkedin.

 

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā būs iespēja apskatīt un iepazīties ar Transporta un sakaru institūta (TSI) mobilajiem, humanoīdajiem NAO robotiem, tālvadības gaisa kuģiem (droniem) un citiem atraktīviem tehnoloģiju risinājumiem.

TSI ir vienīgā augstskola Latvijā, kura mācību procesā izmanto humanoīdos NAO robotus, kas ļauj pārbaudīt, kā cilvēku radītā lietojumprogramma strādā ne tikai teorijā, bet arī praksē. Pateicoties robota pievilcīgajam izskatam, nelielajam izmēram un cilvēciskai uzvedībai, 58 centimetrus garais un 4 kilogramus smagais NAO viegli izveido empātisku saikni ar cilvēkiem. TSI pētnieki ir strādājuši pie NAO ”attīstības”, lai NAO roboti spētu viegli identificēt dažādus objektus, to formu un krāsu, atpazīt un iegaumēt cilvēka seju, veidot dialogus vairāk nekā 20 valodās, noteikt savu atrašanās vietu un atpazīt brīdi, kad ir apgāzies.

Vienlaikus stenda apmeklētājiem tiks demonstrēti tālvadības gaisa kuģu (dronu) sistēmas un stāstīts par dronu lietošanas apmācības iespējām, lai to izmantošana būtu legāla un droša sabiedrībai, veicot paaugstināta riska operācijas saskaņā ar CAA prasībām.

Tāpat TSI pētnieki iepazīstinās apmeklētājus ar jaunās Programmatūras un informācijas sistēmu izstrādes laboratorijas (DevLab) piedāvātajām iespējām. DevLab apvieno pētniekus, studentus un industrijas pārstāvjus, lai radītu inovatīvus risinājumus, attīstītu jaunas prasmes un domāšanas veidu.

Izstādē būs iespēja uzzināt par profesionālajiem kursiem aviācijas, IT, biznesa vadības un loģistikas jomās, kvalifikācijas celšanas un studiju iespējām.

Plašāka informācija:

www.tsi.lv
instagram.com/tsi_university/
facebook.com/TSIpage
linkedin.com/company/transporta-un-sakaru-instit-ts
E-pasts: marketing@tsi.lv
tālr.: +371 67109385

 

Esiet laipni aicināti uz SAF Tehnika – Aranet stendu (C12) izstādē “RIGA COMM”, kur apmeklētājiem būs iespēja:

 

Vadošās veselības organizācijas (CDC) ir beidzot oficiāli atzinušas faktu, ka jaunais korona vīruss SARS-CoV-2, kas izraisa slimību COVID–19, izplatās arī gaisā, mazu pilienu un aerosolu ceļā. Tādēļ būtisku lomu slimības risku samazināšanai iekštelpās ieņem ventilācija. SAF Tehnika – Aranet stendā būs iespējams uzzināt, kā pareizi un vienkārši veikt gaisa kvalitātes mērījumus, lai saprastu vai iekštelpās uzturēties ir droši.

Aranet ir paplašinājis savu risinājumu klāstu arī lopkopības sektorā – būs iespēja uzzināt, kā ar bezvadu sensoriem var uzlabot dzīvnieku dzīves kvalitāti un ražīgumu.

* Īpašais piedāvājums tikai “RIGA COMM” apmeklētājiem: 10% atlaide globāli vispieprasītākajam produktam Aranet4, kas palīdz uzraudzīt iekštelpu gaisa kvalitāti, kā arī mazināt risku saslimt ar COVID-19!

Aranet ir uzņēmuma SAF Tehnika AS zīmols, kas piedāvā bezvadu sensoru risinājumus vienkāršai temperatūras, relatīvā mitruma, CO2 un citu vides parametru monitorēšanai, kā arī ērtai datu analizēšanai. Pieprasītākais produkts Aranet4 –  inovatīvs risinājums iekštelpu gaisa kvalitātes uzraudzībai, kas palīdz mazināt risku saslimt ar COVID-19!

Papildus informācija:

Aranet.com
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Uzņēmums “ESET Latvia” piedāvās ieskatīgu prezentāciju par viedierīcēm un to kiberdrošību. “ESET Latvia” tehnoloģiju konsultants Kārlis Bergmanis savā prezentācijā pārskatīs dažādus IoT izmantošanas veidus un pamatprincipus, kā sevi pasargāt, lietojot vai ieviešot IoT risinājumus.

Uzzinot jaunumus IoT kiberdrošībā visi dalībnieki varēs iegūt bezmaksas “ESET” antivīrusa licenci, kas nodrošinās drošāku pārlūkošanu pasākuma laikā. Pēc ierašanās pasākumu zālē pie katras ieejas konferences zalē dalībnieki varēs ieskenēt ESET QR kodu un lejupielādēt ESET antivīrusu licenci, kas tiks izmantota pasākuma laikā.

ESET Latvija – kiberdrošības eksperti jūsu pusē.

Plašāka informācija:

www.eset.com
facebook.com/EsetLatvia

ESET Latvia
Tālr. +371 676 60 636
E-pasts: info@nodbaltic.lv

Izstādē “RIGA COMM 2020” Inovācijas stendā būs iespējams iepazīties ar “Oversee” – digitālu rīku uzņēmuma efektivitātes celšanai un ražošanas procesu pārvaldībai. Rīks veidots, ievērojot LEAN darbības principus.

Populārākie “Oversee” moduļi:

DRUS ir sistēma ar kuras palīdzību tiek uzskaitītas visas transporta vienības, to rezerves daļas, remontu pieteikumi un autoservisu izpildītie remonta darbi, piegādātās un izmantotās detaļas, tiek nodrošināta rēķinu izveide, imports un uzskaite.

“Oversee” komanda parūpēsies par sistēmas pielāgošanu Jūsu uzņēmuma vajadzībām un  ieviešanas procesu – veiks biznesa procesu izpēti, sniegs nepieciešamo konsultāciju un darbinieku apmācību.

Plašāka informācija:
theoversee.com
facebook.com/theOversee/
linkedin.com/showcase/the-oversee/
instagram.com/catch_smart/
youtube.com/channel/UCJNpoxYDl_AhNzcJLzsPQ2g
catchsmart.com/

Uzņēmuma tēls un pārdošanas efektivitāte internetā šobrīd ir svarīgāka kā jebkad. Izstādes laikā “Mediapark” piedāvās apmeklētājiem pieteikties ātrajam mājaslapas vai e-veikala auditam, kas sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā:

– Kādas izmaiņas jāveic esošajā mājaslapā vai e-veikalā, lai palielinātu konversijas ar esošo apmeklētāju plūsmu?

– Kādas izmaiņas palīdzēs potenciālajiem apmeklētājiem vieglāk atrast mājaslapu meklētājos?

– Vai ielādes ātrums ir gana ātrs un kā to uzlabot?

Šis audits ir īpaši aktuāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas jau aktīvi reklamējas vai plāno uzsākt digitālās reklāmas kampaņas.

Tāpat stendā būs pieejami zinoši speciālisti, kas spēs pastāstīt un atbildēt uz jautājumiem par mājaslapu un e-veikalu risinājumiem, e-komerciju, mobilajām un web aplikācijām un daudz ko citu.

Mediapark ir starptautisks IT uzņēmums, kas jau vairāk kā 10 gadus izstrādā mobilo aplikāciju un web risinājumus pasaulē lielākajiem zīmoliem un strauji augošiem stārtapiem. Mediapark spēj nodrošināt pilna cikla pakalpojumu, ar īpašu fokusu uz UX/UI un mobilo aplikāciju risinājumiem, kurus ikdienā lieto miljoniem lietotāju visā pasaulē.

Plašāka informācija:

mediapark.com
facebook.com/mediaparkgroup/
instagram.com/mediapark/
linkedin.com/company/mediapark-com/

Apmeklē “Magnetic Latvia” Biznesa inkubatoru ekspozīciju izstādē “RIGA COMM 2020” un izpēti Latvijas jaunuzņēmumu piedāvājumu – pašapkalpošanās termiāli, laika rindu datu indeksāciju uzvedības analīze, mārketinga platformu un aplikāciju uzņēmumiem, IT CRM un darba drošības sistēmas, IT risinājumi datu vākšanai un ērtu platformu mobilo lietotņu izstrādei tiešsaistē.

“TapBox” – pašapkalpošanās termināli

SIA “Tapbox” ir starptautisks pašapkalpošanās terminālu risinājumu izstrādātājs, kas komplektē ierīces, izstrādā programmatūru un veic individuālu risinājumu pielāgošanu. Uzņēmums piedāvā modernus un viegli lietojamus pašapkalpošanās terminālus jeb kioskus, kā arī izstrādā programmatūras risinājumus, kas ļauj veikt centralizētu kontroli un monitoringu neierobežotam kiosku skaitam vienlaicīgi.

Pašapkalpošanās risinājumi kļūst aizvien populārāki visā pasaulē. Šādu risinājumu izmantošana sniedz gan papildu drošības iespēju, gan atvieglo cilvēkresursu no automatizējamu darbību veikšanas.

“Tapbox” sistēma ir individuāli pielāgojams risinājums, kurš sniedz uzņēmumiem iespēju lietotājam pie pašapkalpošanas kioska verificēt savu identitāti ar dokumentu skenēšanas funkciju, tāpat arī veikt apmaksu, aizpildīt dokumentus un veikt darbības uzreiz digitālā formātā. Termināla funkcijas ir iespējams individuāli pielāgot atkarībā no klienta vēlmēm un vajadzībām.

“Alpha Visum” – laika rindu datu indeksācija uzvedības analīzei

“Alpha Visum” izstādē iepazīstinās ar algoritmu, kas konvertē jebkura garuma laika rindu datus vienā indeksā, kurš satur sākotnējo datu galvenās uzvedības pazīmes. Laika rinda ir dati, kas veidojas ar regularitāti, piemēram, fiksēts naudas atlikums katras dienas beigās. Izstādē varēs iepazīties ar praktiskiem piemēriem, kā izveidotie indeksi kā atsevišķi parametri var tikt izmantoti lielās datu kopās, lai palīdzētu viegli meklēt, grupēt, filtrēt, atrast anomālijas vai prognozēt datus, pamatojoties uz datu uzvedību, kā arī izmantot tos kā atsevišķus parametrus mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās un finanšu riska vērtēšanas modeļu uzlabošanā.

Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt demonstratīvus testus, kā arī iegūt papildus detalizētu informāciju par tehnoloģiju, kas ir izstrādāta izmantojot jaunākos mākoņdatošanas un API risinājumus, kas ir viegli  integrējami un savienojami ar klientu datu kopām, neizmainot un netraucējot esošās infrastruktūras darbu. Praktiskie piemēri ļaus pārliecināties par  “Alpha Visum” izstrādātās  tehnoloģijas mērogojamību un spēju lielā ātrumā apstrādāt datus reālajā laikā un bez ierobežojumiem.

“Alpha Visum” risinājums ir pielāgojams dažādiem sektoriem, bet īpaši noderīgs tas būs finanšu nozares datu analīzei. Tirgū pašlaik nav pieejams līdzvērtīgs risinājums, kas ļauj sagrupēt, filtrēt  un iekļaut  vizuālo uzvedību, kā atsevišķu parametru datu modeļu veidošanā.

Latvijas uzņēmums “Alpha Visum” radies 2017. gadā, apvienojot cilvēkus, kam ir iepriekšēja pieredze finanšu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta jomā.

Plašāka informācija:

www.alphavisum.com
facebook.com/alphavisum
linkedin.com/company/alphavisum
twitter.com/AlphaVisum

“EFECTIO” – mārketinga platforma un aplikācija uzņēmumiem

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar darbinieku iesaistes platformu “Efectio”, tās funkcijām un jaunākajiem piedāvājumiem komandas produktivitātes uzlabošanai. “Efectio” komanda izstādes viesiem demonstrēs platformas iespējas, pastāstīs vairāk par tādām inovatīvām biznesa izaugsmes veicināšanas metodēm kā spēļošana un mikromācības, kā arī sniegs padomus, kā kļūt produktīvākam, iesaistoties darba kultūrā.

Efectio ir start-up uzņēmums, kura mērķis ir globāli popularizēt darbinieku iesaisti uzņēmuma procesos produktivitātes paaugstināšanai. “Efectio” digitālajā platformā darbinieku iesaistes programmas balstās uz spēļošanas (gamification) elementiem, mikromācībām un veselības lietotņu integrāciju. Uzņēmumi ar “Efectio” speciālistu palīdzību var izveidot interaktīvu un pielāgotu uzdevumu kopumu, kas ļauj darbiniekiem komandā un individuāli pildīt dažādus izaicinājumus.

Neirozinātne ir pierādījusi, ka jaunas informācijas apgūšana ar spēļošanas elementiem un socializēšanos darbiniekiem ir daudz efektīvāka nekā ierastās mācību metodes un sapulces ar kolēģiem. Spēļošanas veidā “Efectio” veicina darbinieku labsajūtu, kompetenču attīstību un komandas saliedēšanos, kā arī iedzīvina uzņēmuma vērtības ikvienā kolektīvā.

Plašāka informācija:

efectio.lv
facebook.com/efectio/
linkedin.com/company/efectio

“MEEMO” – IT CRM un darba drošības sistēmas

“Meemo BI” piedāvā CRM iespējas kā vienotu klientu datu bāzi pārdošanas un klientu attiecību nodrošināšanai, kā arī papildus centralizētu rēķinu, piedāvājumu, līgumu, kopējā kalendāra, dokumentu reģistra un interaktīvas projektu vadības funkcionalitātes. Savukārt “E-work safety” risinājums ir izstrādātās lielo uzņēmumu darba aizsardzības speciālistu darba atvieglošanai, vieglai dokumentu izstrādei un administrēšanai, visu saistošo termiņu izsekojamībai, piedāvājot arī interaktīvas e-apmācību iespējas visiem darbiniekiem.

“WEB SCRAPER” – IT risinājumi datu vākšanai

“Web Graph” izstrādā viegli lietojamus risinājumus datu eksportēšanai no tīmekļa vietnēm. Uzņēmuma risinājumi, ātri ejot cauri tīmekļa vietnēm, apkopo un eksportē datus strukturētā formātā, piemēram, Excel. Ātrai datu iegūšanai no mājaslapām “Web Graph” piedāvā pārlūkprogrammas spraudni – “Web Scraper”, kas ir populārākais Chrome spraudņu veikalā ar gandrīz 300 000 lietotājiem. Biznesa klientiem “Web Graph” piedāvā automatizētu mākoņskaitļošanas risinājumu ar papildus eksportēšanas un konfigurācijas iespējām.

“FAN APPS” – ērta platforma mobilo lietotņu izstrādei tiešsaistē

“Fan Apps” ir digitālā mārketinga uzņēmums, kas izstrādājis ērtu platformu mobilo lietotņu izstrādei tiešsaistē bez kodēšanas prasmēm. Platforma ļauj ērti papildināt mobilo lietotni ar iepriekš izstrādātām funkcijām, kā arī iespējams izveidot jaunas.

Uzņēmums piedāvā risinājumu, lai vienmēr un visur būtu kopā ar savu kopienu.

 

LIAA biznesa inkubatori sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. Eiropas Savienības un Latvijas valsts kopīgi veidots projekts tiek īstenots kopš 2016. gada. Visā Latvijā darbojas 14 reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators Rīgā, kurš specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem.

 

 

Ikgadējā Latvijas IT nozares nozīmīgākajā izstādē “RIGA COMM 2020” pieredzējušais identifikācijas un IT tehnoloģiju uzņēmums “Timesaving“, kas piedāvā augstas klases individuālus IT un ID tehnoloģiju risinājumus jebkurā uzņēmējdarbības sfērā, prezentēs vairākus inovatīvus produktus:

Rindu vadības sistēmas IT risinājumu jau sekmīgi izmanto daudzas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī privātie uzņēmēji visā Latvijā, kuriem rūp savu savu klientu laiks un komforts. Tā paredzēta apmeklētāju plūsmas regulēšanai gan ikdienas darba režīmā, gan sezonāli vai vienreizēji kādā pasākumā.

Inovatīvie BinaryQ rindu vadības sistēmas risinājumi ir atšķirīgi no šobrīd tirgū pieejamajiem un spēj nodrošināt sniegto pakalpojumu visaugstākajā kvalitātē.

Galvenās BinaryQ priekšrocības:

 

Visas minētās BinaryQ priekšrocības jau ir iekļautas standarta licences cenā un šīs sistēmas administrēšana ir tik vienkārša, ka tās veiksmīgai pielietošanai nav nepieciešama Timesaving tehnisko darbinieku iejaukšanās, tādējādi ietaupot uzņēmuma resursus.

Otrs iepriekš minētais E-Inventarizācijas risinājums ir noliktavā esošo preču un izejmateriālu uzskaite, kura izmanto svītrkodu nolasīšanu. Tādējādi inventarizācija notiek ievērojami ātrāk, kā arī tiek samazināts kļūdu un neprecizitāšu skaits. Tās galvenās priekšrocības ir ātrums un precizitāte. Pēc mūsu klientu atsauksmēm, elektroniska inventarizācija vidēji notiek 4-5 reizes ātrāk nekā tradicionālā inventarizācija, līdz ar to tiek ievērojami ietaupīts darbinieku laiks un uzņēmuma līdzekļi.

Timesaving prezentēs arī nu jau daudzu uzņēmēju vidū popularitāti un atzinību ieguvušo noliktavu pārvaldīšanas sistēmu InStock WMS. Tā ir daudzfunkcionāla un fleksibla noliktavas pārvaldības sistēma, kas izstrādāta noliktavas procesu automatizēšanai vidēja un liela izmēra distribūcijas centros. Atšķirībā no līdzīgiem produktiem InStock WMS ir praktiski neierobežotas iespējas jebkuram noliktavas tipam un procesiem. Arī šī risinājuma lietošanai nav nepiecie’amas specifiskas IT zināšanas, tāpēc tās ieviešanu un uzņēmuma darbinieku apmācību iespējams veikt attālināti un sistēma funkcionēs ar minimālu Timesaving tehnisko atbalstu. Kā arī reaģējot uz biznesa pieprasījumu un’rūpējoties par saviem klientiem Timesaving piedāvā fleksiblu šī risinājuma iegādes apmaksas sistēmu, kas sniedz iespēju norēķināties par licenci, sadalot izmaksas uz noteiktu laika periodu.

Visus sasniegumus uzņēmuma Timesaving stendā prezentēs nozares speciālisti un par to funkcionalitāti varēs pārliecināties ikviens tā apmeklētājs.

“Izstādē “RIGA COMM 2020” piedalāmies ar mērķi satikt līdzīgi domājošus un patīkami pārsteigt gan esošos, gan potenciālos klientus, sadarbības partnerus un arī konkurentus. Neskatoties uz mūsu uzņēmuma specifiku un tehnoloģiskā laikmeta’attīstību, savstarpēja tikšanās un komunikācija klāti’nē mums aizvien ir un vienmēr būs ļoti svarīga. Priecāsimies satikt ikvienu, kas iegriezīsies Timesaving stendā!” aicina SIA “Timesaving” valdes priekšsēdētājs Viesturs Lasmanis.

Ar uzņēmumu varat sazināties:
Zvanot: +371 27766874
Rakstot uz e-pastu: timesaving@timesaving.lv

Plašāku informāciju varat iegūt apmeklējot mājaslapu: www.timesaving.lv

Uzņēmums “Capitalia” piedāvās izstādes “RIGA COMM 2020” apmeklētājiem iepazīties ar alternatīvā finansējuma instrumentiem Latvijā un veidot augsni ilgtermiņa attiecībām.

“Capitalia” ir vadošais mazo un vidējo uzņēmumu finansētājs Baltijas valstīs. Darbojoties kopš 2007. gada “Capitalia” ir finansējusi vairāk kā 5000 uzņēmums Baltijas valstīs. Izsniegtā vai piesaistītā finansējuma summa pārsniedz 100m EUR.

Uzņēmuma “Capitalia” mērķis ir būt vienkāršam, personīgam un modernam alternatīvā finansējuma partnerim. Saprotot, ka mūsdienu uzņēmējam ir nepieciešams gan finansējums, gan resursi, padomi un informācija, uzņēmums izstrādā dažādus rīkus un pētījumus, kas var būt noderīgi uzņēmumu ikdienas vadībā.

Plašāka informācija:

www.capitalia.com/lv

linkedin.com/company/capitalia-finance/

vai zvanot +371 2880 0880

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā varēs iepazīties ar SIA “BLAZAR” radīto jauno medicīnas ierīci, kas automātiski nosaka kapilāro asiņu atjaunošanās laiku pēc pieliktā spiediena.

Ierīce potenciāli kalpos mediķiem kā ātrs un objektīvs tests asins viskozitātes noteikšanai dehidratācijas kontekstā, kā arī netiešā veidā ļaus novērtēt kapilāru elastīgumu.

Ierīce:

 

SIA “BLAZAR” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar inovatīvu medicīnas ierīču izstrādi.

Plašāka informācija:

blazar.lv
info@blazar.lv

RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Viedo datortehnoloģiju institūts Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā iepazīstinās ar portatīvu ierīci ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai un iekārtu ātrai mikroorganismu aktivitātes noteikšanai.

Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai ir balstīta uz difūzās refleksijas un ādas autofluorescences mērījumiem. Āda tiek apgaismota ar speciāli izvēlētām gaismas diodēm, balstoties uz ādā esošo hromoforu un fluoroforu specifiskajām īpašībām. Iekārta paredzēta lietošanai ģimenes ārstu praksē, lai veiktu pacientu pilna ķermeņa apskati un agrīni atklātu ādas vēzi. Tā ir savienota ar mākoņservisu, kur tiek veikta aizdomīgā ādas veidojuma attēlu apstrāde. Klātesošie varēs uz vietas pārbaudīt iekārtu uz sevim un pārbaudīt aizdomīgos ādas veidojumus.

Iekārta ātrai mikroorganismu aktivitātes noteikšanai ar optisko bez-kontakta metodi spēj detektēt un novērtēt mikroorganismu augšanas aktivitāti 3-4 reizēs ātrāk nekā ar neapbruņoto aci. Mērīšana notiek bezkontakta veidā, izmantojot “laser speckle” efektu un attēlu apstrādes metodes. Sistēma ir paredzēta pārtikas kvalitātes pārbaudes un pētniecības laboratorijas darba ražīguma palielināšanai.

Plašāka informācija:
Dmitrijs.Bliznuks@rtu.lv
+371 26707961

Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju attīstība ir ļāvusi pēdējos gados uzplaukt tādam klientu apkalpošanas rīkam kā čatboti jeb tērzēšanas roboti. Šādi virtuālie asistenti ir daudzsološs risinājums klientu apkalpošanai dažāda mēroga uzņēmumiem un valsts iestādēm. Par nozares tendencēm un iespējām tērzēt ar čatbotiem latviešu valodā varēs uzzināt jau 15. un 16. oktobrī biznesa tehnoloģiju notikumā “RIGA COMM 2020”.

Šobrīd esam ceturtās industriālās revolūcijas pilnbriedā un virtuālie tērzēšanas asistenti strauji kļūst par tikpat pašsaprotamu un neatņemamu dzīves realitāti kā mobilais telefons vai sociālie tīkli. Tiek prognozēts, ka līdz 2024. gadam čatbotu nozares tirgus daļa palielināsies par 30 %[1].

Baltijas reģiona valodu tehnoloģiju izpētes centra “Tilde” biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš norāda, ka šādu strauju industrijas izaugsmi nosaka ne tikai lietotāju pieprasījums, bet arī produktivitātes un efektivitātes uzlabošana: “Cilvēki novērtē iespēju saņemt noderīgu informāciju un virtuālus pakalpojumus jebkurā diennakts laikā sev ērtā kanālā un uztveramā formātā – tekstā, balss veidā, attēlā – un lieki netērējot laiku.”

No organizāciju viedokļa skatoties, virtuālais asistents spēj veikt monotonus darbus, tajā skaitā atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, ļaujot darbiniekiem fokusēties uz pienākumiem ar lielāku pievienoto vērtību. Ieguvēji ir visi – gan klienti, gan darbinieki, gan bizness kopumā, un tas motivē uzņēmumus investēt šajās tehnoloģijās.

Bez eiforijas – īstais brīdis ieguldīt čatbotos!

Vispārējais entuziasms un pārspīlētā eiforija par tērzēšanas robotiem jeb čatbotiem jau kādu laiku ir beigusies, akcentē “Emergn” Mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs Aldis Ērglis: “Mēs redzam tērzēšanas robotus šeit un tur, taču tie pagaidām nav nekas īpašs, un solītā inteliģence un biznesa ieguvumi vēl joprojām ir nākotnes formā. Iespējams, COVID pandēmija to mainīs, un tērzēšanas robotiem tiks dota otra iespēja.”

Pašlaik daudzi uzņēmumi un cilvēki piedzīvo attālinātu darbu un dzīvi un attālināti patērē daudz vairāk pakalpojumu nekā iepriekš. Ja ir jāizvēlas nesaņemt nekādu informāciju vai palīdzību vai arī sadarboties ar neveikliem un līdz galam nepielāgotiem tērzēšanas robotiem, cilvēki izvēlēsies tērzēšanas robotus. Tāpēc A. Ērglis uzskata, ka tagad ir īstais laiks ieguldīt tērzēšanas robotu izstrādē, turklāt tiem nav jābūt īpaši gudriem, tiem vienkārši ir jāspēj operatīvi atbildēt uz klientu visbiežāk interesējošajiem jautājumiem.

“Tet” virtuālā klientu asistente Anete runās balsī

Mūsdienīgus un pieejamus klientu servisa mākslīgā intelekta risinājumus uzņēmumiem, kam rūp savi klienti un efektīva resursu plānošana, piedāvā tehnoloģiju un izklaides uzņēmums “Tet”. Uzņēmuma ekspozīcijā “RIGA COMM 2020” varēs ne vien uzzināt par efektīviem risinājumiem biznesam un saņemt speciālistu konsultāciju, bet arī iepazīties ar jauno balss sintēzes projektu. Pateicoties šim projektam, “Tet” virtuālā klientu asistente Anete sāks runāt balsī.

“Tildes” virtuālie asistenti palīdz valsts iestādēm

Baltijā vadošā tehnoloģiju lokalizācijas uzņēmuma “Tilde” radītie virtuālie asistenti un inteliģentie čatboti darbojas visos komunikāciju kanālos un ir apveltīti ar pašu jaunāko Baltijas valodu saprašanas algoritmu. Uzņēmuma veidotie čatboti ik dienu sniedz atbildes vairāk nekā 4000 lietotāju: virtuālā asistente Signe par 20 % atvieglo Latvijas Valsts radio un televīzijas centra klientu apkalpošanas darbinieku noslodzi, bet 24/7 pieejamais Valsts ieņēmumu dienesta virtuālais palīgs Toms konsultē iedzīvotājus nodokļu un muitas jautājumos, kā arī neaizmirst dalīties ar receptēm un iepriecināt ar kādu joku. Savukārt Lauku atbalsta dienesta digitālā konsultante Ieva pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas dalījās ar lauksaimniekiem aktuālāko informāciju, palīdzot risināt problēmas un saņemt konsultācijas, kam citādi būtu nepieciešama tikšanās klātienē.

Starp citu, 15. oktobrī “RIGA COMM” Mašīnmācīšanās konferencē par valodas tehnoloģijām inteliģentai procesu automatizācijai stāstīs uzņēmuma “Tilde” biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš.

 

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums, vienīgais Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildina plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm vismaz 6 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” pēdējos gados apmeklē aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.

“RIGA COMM” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Biļetes uz biznesa pasākumu “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā, tās būs pieejamas arī norises vietā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Norises vieta un darba laiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

15. oktobrī 10.00–17.00
16. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: Facebook, Twitter, Instagram un Linkedin.

[1] https://www.businessinsider.com/chatbot-market-stats-trends

Mūsdienās cilvēki ir pieraduši pie personalizēta piedāvājuma, viņi to sagaida it visur! Nodrošiniet arī jūs saviem klientiem ērtu un individuāli pielāgotu digitālo vidi!

Uzņēmums “Pearl” RIGA COMM Mašīnmācīšanās konferencē prezentēs, kā tiek kombinēti neironu tīkli un tradicionālie meklēšanas algoritmi, lai izveidotu personalizētu meklēšanas rīku. Šis rīks ir daļa no CXify lietojumprogrammu kopuma, kas palīdz jebkura uzņēmuma e-komercijas, mārketinga un klientu pārvaldības nodaļām padarīt savu klientu dzīvi ērtāku, izmantojot uz mākslīgo intelektu (AI) balstītu personalizāciju, uzlabotus meklēšanas rīkus un progresīvas lojalitātes programmas. Rezultātā augs esošo klientu lojalitāte, palielināsies to skaits un, protams, uzņēmuma pārdošanas apjoms. Plašāka informācija https://cxify.cloud un “Pearl” ekspozīcijā!

“Pearl” ir viens no vadošajiem SAP un Salesforce partneriem Ziemeļvalstīs, kas specializējas CX, e-komercijas un ERP sistēmu ieviešanā un uzturēšanā. Patentētās “PearlCare” programmas ietvaros “Pearl” spēj nodrošināt pilna spektra IT pakalpojumus – no produktu ieviešanas un uzturēšanas, līdz uzņēmuma IT stratēģijas plānošanai un realizācijai, tādā veidā atbalstot daudzus veiksmīgus Skandināvijas un Baltijas uzņēmumus viņu digitālo veiksmes stāstu realizācijā, kā arī palīdzot cilvēkiem, kas tos rada un vada.

Plašāka informācija:

www.pearlgroup.no/en

facebook.com/pearlgroupnorge/

linkedin.com/company/pearl-group-norge/

Uzņēmums “Kedeon” izstādes “RIGA COMM 2020” Inovācijas stendā prezentēs platformu nepārtrauktai pārtikas kvalitātes uzraudzīšanai, ko jau izmanto vairāki pārtikas ražošanas, piegādes un loģistikas uzņēmumi.

Pārtikas ražotāji vēlas saviem patērētājiem nodrošināt kvalitatīvu pārtiku un izvairīties no tādām situācijām, kas varētu ietekmēt uzņēmumu publisko tēlu. “Kedeon” risinājums ļauj izsekot temperatūras izmaiņām visā piegādes ķēdes garumā, sākot no ražošanas, noliktavas, piegādes transporta līdz veikalam un patērētājam.

Jaunuzņēmuma izstrādātie sensori spēj mērīt ne tikai temperatūru, bet arī noteikt gaismas intensitāti, gaisa mitrumu un citus faktorus, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti. Dati tiek uzglabāti, izmantojot izkliedētā pieraksta tehnoloģiju, tos vairs nevar izmainīt, un visām iesaistītajām pusēm ir piekļuve šiem datiem. Izmantojot šādu risinājumu gan piegādātājs, gan patērētājs sūdzību gadījumā var atrast pārtikas piegādes ķēdes “vājo posmu”, ja tāds ir bijis.

Izstādē demonstrētais “Kedeon” risinājums ir piemērots tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodrošina pēdējo ķēdes posmu – no veikala vai noliktavas līdz klientam. Izstrādātā sistēma ļauj piegādātājiem un gala patērētājiem pārliecināties, ka produkti piegādes un uzglabāšanas laikā atradušies atbilstošos un drošos apstākļos, kā arī ļauj uzņēmumiem identificēt un labot līdzšinējās nepilnības piegādes procesos.

“Kedeon” ekspozīcijā būs iespējams apskatīt un izmēģināt jaunos “KedeNode:1” sensorus. Šī ir viena no pirmajām iekārtām pasaulē, kas izmanto jauno LTE-M IoT tīklu. 

Uzņēmumi, kas pieteiksies pakalpojumam izstādē, iegūs vienu bezmaksas mēnesi ar pieciem “KedeNode1” sensoriem – ar mērķi testēt sava uzņēmuma ietvaros.

Plašāka informācija:

kedeon.com

facebook.com/kedeon

Šogad izstādes “RIGA COMM 2020” apmeklētājus datu tehnoloģiju uzņēmums “Squalio” iepazīstinās ar mūsdienīgu risinājumu uzņēmumiem IT budžeta izmaksu samazinājumam, izstrādājot kvalitatīvus un pārredzamus procesus programmatūras licencēšanai un iegādei. Izmaksu samazināšanas stratēģijas pamatā tiek izmantos programmatūras izstrādātajā “Snow Software” programmatūras aktīvu pārvaldības (SAM) rīks, kas palīdz novērtēt patieso uzņēmuma IT saimniecības apjomu, kā arī saskatīt sākotnēji neredzamās daļas.

Uzņēmumos šobrīd arvien lielāka nozīme ir efektīvai programmatūras licenču pārvaldībai, kas nepieļauj programmatūras dublēšanos, atbrīvojot no licencēm, kuras netiek lietotas, kā arī nodrošina tikai nepieciešamo programmatūru. Programmatūras aktīvu pārvaldības rīks seko līdzi lietotāju paradumiem, lai veiktu precīzu lietotāju datu analīzi un uzņēmums iegādātos nepieciešamo, netērējot liekus līdzekļus.

Turklāt, lai nenonāktu nepatīkamā situācijā lielo programmatūras ražotāju licenču audita laikā, programmatūras aktīvu pārvaldības rīks vienmēr seko līdzi, vai uzņēmuma īpašumā esošās licences ir derīgas, kā arī atbilst to lietošanas un iegādes noteikumiem.

Plašāka informācija:

https://squalio.com/

facebook.com/SqualioGlobal

linkedin.com/company/squalio-global

Tikai izstādes “RIGA COMM 2020” laikā iMarketings.lv piedāvās apmeklētājiem bez maksas tikt pie svaigas informācijas par ārējiem tirgiem, izmantojot e-marketer.com datubāzes datus.

Eksportējoši uzņēmumi varēs atrast atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, “Kādus produktus visbiežāk pērk internetā interesējošā valstī?”, “Cik liels interneta lietotāju īpatsvars pērk produktus online interesējošā valstī?”, “Kāda ir “Amazon” tirgus daļa Eiropas un Skandināvijas valstīs?”, “Kā COVID-19 izmainījis patērētāju uzvedību internetā interesējošā valstī?” un citi jautājumi, kas ir saistīti ar e-komerciju un ārējiem tirgiem.

Tas būs aktuāli e-komercijas uzņēmumiem, kas plāno eksporta aktivitātes un vēlas paaugstināt izredzes sasniegt pozitīvu rezultātu.

Plašāka informācija:

imarketings.lv
facebook.com/imarketings
iMarketings.lv video prezentācija (Youtube)

Zīmola studija b-studio izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar digitālā satura izstrādes tendencēm un b-studio identitātes konceptu. “RIGA COMM” apmeklētāji varēs pārrunāt radošos risinājumus un idejas, ko var palīdzēt realizēt b-studio.

b-studio iestājas par lietām, idejām un risinājumiem, kas atmiņā atstāj paliekošas pēdas. Izstādes stenda noformējums un komunikācija reprezentēs studijas pieeju satura izstrādē, kurā arī varēs satikt radošās nozares pārstāvjus un satura veidotājus, kuriem varēs uzdot sev interesējošos jautājumus, kā arī varēs iepazīties ar jauna zīmola @be_personal_cards produktu.

b-studio ir daudzfunkcionāla dzīvesstila, foto un video studija ar virtuves zonu tiem, kas vēlas būt pamanīti. b-studio izstrādā digitālo un vizuālo saturu dažādiem produktiem un zīmoliem, fokusējoties uz dzīvesstila un reklāmas foto sesijām, kompozīciju, dizainu un video izstrādi no idejas līdz gala rezultātam.

Apmeklē b-studio:

bstudio.lv/lv

facebook.com/bstudiolv/

instagram.com/bstudiolv/

“Ko Tu Elpo” izstādē “RIGA COMM 2020” piedāvās iepazīties ar ELPO plantbot, kas radīts, lai attīrītu iekštelpu gaisu no piesārņojuma un mitrinātu to, padarot jebkuru telpu piemērotāku cilvēkam. Tīrs iekštelpu gaiss veicina veselību un uzlabo produktivitāti, savukārt dabas elementu klātbūtne mazina stresu un ceļ apmierinātību ar darba vidi. “Ko Tu Elpo” ekspozīcijā izstādes dalībniekiem būs iespēja atvilkt elpu, ieskatīties neredzamajā gaisa filtrēšanas procesā ar papildinātās realitātes palīdzību un pieteikties ELPO plantbot izmēģinājuma mēnesim.

Uzņēmums “Ko Tu Elpo” izveidots ar nolūku radīt un attīstīt jaunas mikroklimata tehnoloģiju sistēmas. “Ko Tu Elpo” nodarbojas ar gaisa biofiltru izstrādi, koncentrējoties uz dabas un zinātnes savienošanu, lai pārdomāti un skaisti uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Plašāka informācija:

+371 29 548 150

https://elpo.services/

lola@elpo.services

facebook.com/KoTuElpo

instagram.com/kotuelpo/

 

Tehnoloģiju un izklaides uzņēmums Tet izstādē “RIGA COMM 2020” piedalīsies ar mākslīgā intelekta (MI) stendu, pie kura stāstīs un iepazīstinās apmeklētājus ar aktuālākajiem MI risinājumiem, kā arī prezentēs jauno balss sintēzes projektu.

Mūsdienīgi un pieejami klientu servisa risinājumi uzņēmumiem, kam rūp savi klienti un efektīva resursu plānošana – tā īsumā varētu raksturot mākslīgo intelektu, ko piedāvā Tet. Pie Tet MI stenda varēs uzzināt vairāk par efektīviem risinājumiem biznesam, kā arī saņemt  speciālistu konsultāciju.

Turpinot darbu pie MI virziena attīstības, Tet īsteno  Latvijā unikālu sintezētās jeb robota balss projektu. Pateicoties tam, Tet virtuālā klientu asistente Anete sāks runāt, un tieši “RIGA COMM” Tet vairāk pastāstīs par šo jaunumu.

Plašāka informācija:

www.tet.lv/biznesam/tet-maksligais-intelekts

Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā iepazīstinās ar vairākiem projektiem.

Institūta zinātnieki prezentēs projektā “Ultra platjoslas impulsu radars” (UPIRS) plaša pielietojuma izstrādes komplektu, kurā ietilpst izstrādes modulis (development kit) un programmatūra, integrēšanai radaru saturošos produktos industriālam un sadzīves pielietojumam.

Tehnoloģija ir izmantojama medicīnā pacientu sirds ritma, elpošanas attālinātai uzraudzībai, ģeoloģijā – pazemes slāņu un objektu identificēšanai vai, piemēram, ledus biezuma mērīšanai, būvniecībā – būvkonstrukciju uzraudzībai, kā arī ar to iespējams noteikt dažādu būvkonstrukciju parametrus, piemēram, mitrumu un sastāvu, drošības risinājumos – gan virtuāla drošības perimetra izveidei un uzraudzībai, preču uzskaitei- kontrolei noliktavās.

Ultra platjoslas (UWB) impulsu radara tehnoloģija balstās uz laikā šauru radioimpulsu izstarošanu vidē un iegūtās atbalss analizēšanu. Elektromagnētiskie impulsi pēc izstarošanas izplatās vidē un atstarojas no objektiem, kuru elektriskās un magnētiskās īpašības ir atšķirīgas no vides parametriem.

Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties ar projekta “Dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma” (PAKS) inicēto  dzelzceļa pārbrauktuves automatizētās uzraudzības sistēmas risinājumu. Dzelzceļa pārbrauktuves ir ļoti svarīgi un arī bīstami autotransporta tīkla un dzelzceļa infrastruktūras tīkla saskarsmes punkti, kuros joprojām notiek smagas avārijas ar bojāgājušiem cilvēkiem un lieliem materiālajiem zaudējumiem. Esošās kontroles sistēmas, kas izmanto vai nu videonovērošanas tehnoloģijas vai lāzertehnoloģijas, ir jutīgas pret apgrūtinātas redzamības apstākļiem – migla, sniegputenis, lietus u.c. līdz ar to ir nepieciešams pārbrauktuves dežurants, kas kontrolē situāciju un var apturēt vilcienu kustību, ja uz pārbrauktuves ir apstājies transporta līdzeklis vai izbirusi krava.

Ideāls risinājums ir FMCW tehnoloģijas radari, kuri darbojas 76 – 77 GHz joslā. Ar šādu frekvenču diapazona radaru, ir iespējams detektēt precīzu transportlīdzekļu, cilvēku, dažādu objektu atrašanos. Meteoroloģiskie apstākļi nespēj būtiski ietekmēt tehnoloģijas darbību. Projekta gaitā tiks radīta sistēma, kura veiks automātizētu dzelzceļa pārbrauktuvju kontroli un par ārkārtas situācijām varēs savlaicīgi brīdināt lokomotīves mašīnistu.

Tāpat arī EDI parādīs projektā “3D formu jūtīgs audums” tapušo sensoru tehnoloģiju būvkonstukciju (tiltu, ēku jumtu, siju, kolonnu) deformāciju mērīšanai.

Savukārt projektā “Sensorais apģērbs pareizām fiziskām aktivitātēm ar atgriezenisko saiti” (SCAPE-IF) ir radīts sensoru apģērbs, kas ļauj mērīt cilvēka kustības 3D telpā. Tērps izmantojams, lai novērtētu kustību pareizību tādās jomās kā baletā, jogā, mājas trenniņos u.c.

Plašāka informācija:

www.edi.lv
facebook.com/edi.riga
linkedin.com/company/institute-of-electronics-&-computer-science/
https://www.youtube.com/channel/UC7UTtV74qwKzOGARxA0UIHw

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā varēs iepazīties ar vairāku RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta (IEEI) pētniecības projektu rezultātiem un to īstenošanas gaitā gūtajām atziņām.

IEEI pētnieki stāstīs par ERAF projektā “Jaunu sensoru un vadības algoritmu izstrāde viedo pilsēttehnoloģiju ielu apgaismojuma sistēmām (SAVAS)” izstrādātajiem inovatīvajiem kustību sensoriem un ielu apgaismojuma vadības sistēmu algoritmiem, kas nodrošina nelielu elektroenerģijas patēriņu un augstu apgaismošanas kvalitāti.

Paralēli zinātnieki iepazīstinās ar izaicinājumiem un sasniegtiem rezultātiem LAD projekta “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā – IRIS” ietvaros, kurā tiek izmantoti dažādi IoT sensoru risinājumi.

IEEI zinātnieki prezentēs arī inovatīvus risinājumus un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai, klātienē diskutēs ar “RIGA COMM 2020” apmeklētājiem par sadarbības iespējām bezpilota elektrisko aparātu (dronu) jaunu mākslīgā intelekta algoritmu izstrādi energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī attālināto praktisko iemaņu apmācību stendu izveides izaicinājumiem.

Plašāka informācija:
ieei.rtu.lv
Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048
e-pasts: ansis.avotins@rtu.lv, tālr.: + 371 67089919

Certes.lv sniegs iespēju uzzināt vairāk un izmēģināt dažāda veida audiovizuālos un ergonomiskos risinājumus. Viens no iespaidīgākajiem produktiem – HUSH akustiskās kabīnes.

Modernas darbavietas pielāgojas tajās strādājošo cilvēku vajadzībām. Arvien vairāk darbinieku pauž vēlmi rast akustiskus risinājumus, kas ļautu tiem netraucēti strādāt un būt efektīvākiem. Lai biroja vide būtu draudzīga un atvērta darbinieku vajadzībām, viens no būtiskākajiem elementiem ir – nodrošināt īpašas zonas telefonsarunām, videokonferencēm un nelielām sapulcēm. Labākie risinājumi ir tādi, kas ir elastīgi pielietojami un kuru ieviešana neizmaksā dārgi, un tieši to mēs, Certes.lv,  varam piedāvāt.

Izstādes dalībniekiem būs iespēja apskatīt vienu no 7 veidu HUSH akustiskajām kabīnēm HUSHMeet, kas ir neatkarīga papildu telpa birojā. Tā ļauj organizēt sapulces komfortablā un drošā vidē, kas nodrošina modernus akustiskos risinājumus. Turklāt slēgtā telpa sniedz privātuma sajūtu, tādēļ ikviens kabīnē esošais var justies ērti. Tā ir lieliska alternatīva nelielām konferenču telpām, turklāt to var novietot, kur vien vēlaties!

Plašāka informācija:

www.certes.lv/

“RIGA COMM 2020” apmeklētājiem būs iespēja padziļinātāk noskaidrot, kas ir faktorings un kā tas var palīdzēt biznesa attīstībai, ko piedāvās Fintech kompānija “Factris”.

Pavisam nesen, uzņēmums “Factris” Latvijā ieviesa pirmo automatizēto finansēšanas platformu. Ar tās palīdzību mazie un vidējie uzņēmēji tiešsaistē ļoti īsā laikā – pat vienas darbadienas ietvaros – var piesaistīt apgrozāmos līdzekļus naudas plūsmas stabilizēšanai.

Pasākuma laikā “Factris” apmeklētājus iepazīstinās ar faktoringa pakalpojumiem un nosacījumiem. Savukārt paši uzņēmēji, klātienē varēs pieteikt savu uzņēmumu faktoringam ar īpašiem nosacījumiem, kas šobrīd ir 0,5% par 30 dienām un bezmaksas apdrošināšanu, kas tiek nodrošināta arī eksporta darījumiem.

“Factris” iestājas par to, lai vairāk uzņēmumu mainīgos tirgus apstākļos būtu iespēja strauji augt un attīstīties, neesot atkarīgiem no saviem debitoriem, piedāvājot apgrozāmo kapitālu.

Plašāka informācija:

linkedin.com/company/factrisholding/
facebook.com/factrislatvia/
twitter.com/factris

Satiec Latvijas vadošo e-pasta mārketinga uzņēmumu izstādē “RIGA COMM 2020”! Mailigen “Zināšanu stacijas” apmeklētājiem būs unikāla iespēja saņemt konsultācijas par to, kā veicināt sava uzņēmuma izaugsmi ar e-pasta mārketinga palīdzību. Nozares eksperti atbildēs uz jautājumiem par e-pasta abonentu saraksta ievākšanu, veiksmīgu e-pasta kampaņu veidošanu, rezultātu analizēšanu un e-pastu izsūtīšanas tehniskajiem aspektiem. Sagatavojiet savus jautājumus un izmantojiet iespēju iegūt vērtīgas zināšanas!

Mailigen ir Latvijā izstrādāta e-pasta mārketinga automatizācijas platforma, kura šī gada martā apvienojās ar uzņēmumu Pipedrive. Apvienojot spēkus, uzņēmumi piedāvā mērķtiecīgus pārdošanas un mārketinga risinājumus.

Plašāka informācija:

www.mailigen.com/

Uzņēmums “Verifone” izstādē “RIGA COMM 2020” demonstrēs jaunākos “Engage” sērijas POS termināļus un dalīsies ar jau vairāk kā 22 gadu laikā uzkrāto pieredzi, izvēlēties tirdzniecībai piemērotāko risinājumu labākai pircēju apkalpošanai.

Jaunā “ENGAGE” POS termināļu sērija ir rūpīgi izstrādāta pircēju lietošanas ērtībām un sevi ir pierādījusi kā ātru, ērtu un funkcionālu mūsdienu tehnoloģijas POS termināli.

Pircēju apkalpošanā katra detaļa ir svarīga, lai pirkuma darbības, ir vieglas un intuitīvas:

Šīs īpašības ļauj uzlabot apkalpošanas servisu, piesaistīt jaunus pircējus, un koncentrēties uz uzņēmuma ikdienas izaugsmes vajadzībām.

“ENGAGE” POS termināļi sniegs maksimālu atdevi, lielāku pircēju iesaistīšanos, apmierinātību un lojalitāti.

Katrs stenda apmeklētājs, darbībā varēs izmēģināt jaunākos POS termināļu modeļus:

Apmeklējiet “Verifone” ekspozīciju (halle Nr.2, vieta B14).

Verifone Baltic SIA
Krasta iela 105a, LV-1019 Rīga, Latvija
T: 67 844 770; 67 847 899; 67 844 742
e-pasts: saleslv@verifone.com

Vairāk informācijas:

www.verifone.lv

“TapBox” izstādes “RIGA COMM 2019” ekspozīcijā būs pieejams viens no pašapkalpošanās kioskiem, uz kura būs iespēja izmēģināt demo aplikācijas no vairākām industrijām.

Apmeklējot “TapBox” stendu vienlaikus būs lieliska iespēja aprunāties ar industrijas ekspertiem un apmainīties ar biznesa kontaktiem, lai potenciāli uzsāktu jaunu sadarbību pašapkalopšanas sfērā.

“Tapbox” ir pilnas pašapkalpošanās risinājumu sniedzējs visdažādākajām nozarēm un lietojuma jomām. Uzņēmums piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu: pašapkalpošanās sistēmu projektēšanu, iegādi, programmatūras izstrādi un uzturēšanu.

Plašāka informācija:

www.tapbox.eu

facebook.com/tapboxeu/

linkedin.com/company/tapbox

Cilvēku dzīvesveids un pārvietošanās pilsētās nepārtraukti mainās – cilvēki dienas gaitā vairāk pārvietojas, parādās jauni transporta veidi, un vides jautājumi kļūst arvien svarīgāki. Apmeklē “RIGA COMM 2020” Lietu interneta konferenci 15. oktobrī Ķīpsalā un uzzini, kā tehnoloģiju attīstība ļaus mobilitātei pilsētā kļūt ilgtspējīgākai, samazinās sastrēgumus un padarīs uzturēšanos pilsētā patīkamāku.

 “Nākotnē pilsētu centros noteicošais būs sabiedriskais transports, velotransports un dažādi koplietošanas transporta veidi, bet piepilsētā svarīgu lomu saglabās privātais transports,” norāda pilsētplānotājs un “VEFRESH” inovāciju kvartāla vadītājs Viesturs Celmiņš.

Viedā mobilitāte ļauj ietaupīt pilsētu resursus

Pilsētām, kuras vēlas būt modernas un ilgtspējīgas, satiksmes un cilvēku pārvietošanās organizēšana ir viena no aktuālākajām problēmām, jo iedzīvotāju skaita pieaugums, neefektīvas transporta sistēmas, sastrēgumi un piesārņojums apgrūtina pārvietošanos pilsētā, kā arī veicina iedzīvotāju neapmierinātību ar dzīvesvietu. Mobilās lietotnes, digitālie pakalpojumi, kā arī  lietu interneta izmantošana un sensoru integrācija transportlīdzekļos un pilsētas infrastruktūrā ļauj efektīvāk izmantot jau esošos transporta risinājumus un attīstīt jaunus satiksmes organizēšanas principus. Tā rezultātā resursi tiek izmantoti gudrāk, samazinās piesārņojums, bet iegūtos datus var izmantot cilvēku un transportlīdzekļu kustības analizēšanai, lai veiksmīgāk plānotu pilsētas attīstību ilgtermiņā.

Koplietošanas risinājumu uzvaras gājiens

Mūsdienās mainās ne vien pārvietošanās paradumi, bet arī parādās jauni elektroniskie pārvietošanās veidi iedzīvotāju koplietošanai  – tricikli, skrejriteņi, velosipēdi un mopēdi. Jaunos transportlīdzekļus var viegli uzlādēt,  un tiem ir mazākas uzturēšanas izmaksas. Turklāt mainās arī transportlīdzekļu īpašumtiesības. “Arvien lielāku popularitāti gūst dalīšanās ekonomikas risinājumi. Tas ļauj patērētājiem mazāk laika un uzmanības veltīt transportlīdzekļa uzturēšanai, bet transportlīdzekļi mazāk laika pavada gaidīšanas režīmā un tiek intensīvāk izmantoti,” norāda “Atom Mobility” izpilddirektors Artūrs Burņins.

Arī pilsētplānotājs V. Celmiņš norāda, ka pirms pieciem gadiem reti kurš varēja paredzēt, ka koplietošanas risinājumi kļūs par mūsu ikdienu: “Šodien viedie pārvietošanās risinājumi jau ir daļa no pilsētu ikdienas arī mazās un vidēji apdzīvotās vietās, tādēļ pilsētām aktīvi ir jādomā, kā tos droši un ērti integrēt pilsētu ceļu tīklā”.

Nākotnes izaicinājumi pilsētām un uzņēmējiem

Nevar nepamanīt, ka pilsētās nemitīgi mainās satiksmes organizācija un arī braucamrīki. Jau tagad skrejritenis pats var aizbraukt uzlādēties vai doties uz vietu, kur tam būs lielāks pieprasījums. Pēc 5–10 gadiem mūsu ikdiena būs pašbraucošie jeb autonomie auto. Transportlīdzekļiem kļūstot gudrākiem, samazināsies ceļu satiksmes negadījumu skaits, jo tiks novērstas avārijas, kas notiek cilvēku neuzmanības dēļ.

Celmiņš norāda, ka viens no lielākajiem nākotnes izaicinājumiem ir uzlabot pilsētas iedzīvotāja un viesa pieredzi, attīstot sabiedriskā transporta maršrutus tā, lai tie kļūtu par reālu un salīdzināmu alternatīvu privātajam transportam. Otrs izaicinājums ir speciālas, integrētas pārvietošanās joslas videi draudzīgajiem mobilitātes risinājumiem – sabiedriskajam transportam, velosipēdiem un motorolleriem.

Savukārt A. Burņins kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem viedās mobilitātes ieviešanā min nozares iespējamos regulējumus: “Agrāk vai vēlāk dažādo koplietošanas transportlīdzekļu skaits pilsētā sasniegs kritisku apjomu un pilsētas pārvaldei būs jālemj par ierobežojumiem. Tas, kādā veidā tiks risināts šis jautājums, ietekmēs konkurenci un attīstības scenārijus nozarē.”

Koplietošanas transportlīdzekļu nozare ir strauji augoša visā pasaulē, tāpēc tā varētu šķist vilinoša niša. Tomēr uzņēmējiem, kas vēlas ienākt šajā tirgū, liels izaicinājums ir straujā tehnoloģiju attīstība. “Braucamrīki mainās katrus 4–5 mēnešus, un uzņēmumiem jāspēj savu floti atjaunot atbilstoši tirgus izmaiņām. Turklāt transportlīdzekļiem jābūt izturīgākiem un spējīgiem kalpot intensīvāk nekā gadījumā, ja tos lietotu tikai viens cilvēks,” uzsver A. Burņins.

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums, vienīgais Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildina plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm vismaz 6 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” pēdējos gados apmeklē aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm. Lai pasākumā apmeklētājiem un dalībniekiem būtu ērtāk komunicēt un veidot veiksmīgu sadarbību, būs pieejama speciāla lietotne un satikšanās zona.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju, komunikācijas aģentūru “A.W.Olsen & Partners” un citiem.

Biļetes uz biznesa pasākumu “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā, tās būs pieejamas arī uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darba laiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

15. oktobrī 10.00–17.00
16. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: Facebook, twitter, instagram un linkedin

Izstādē “RIGA COMM 2020” varēs iepazīt mūsdienīgu veidu, kā pārvaldīt visus ar darba aizsardzību saistītos procesus uzņēmumā. Neatkarīgi no uzņēmuma nozares vai lieluma iepazīstiet, kā ar centrāla un mobila risinājuma palīdzību varat nodrošināt darbinieku drošības prasību ievērošanu darbā un samazināt administratīvā darba apjomu! 

Jauna pieeja apmācībām – izstādē “Meemo” demonstrēs, kā ar sistēmas palīdzību var veidot individuālas, darbinieka amatam atbilstošas instruktāžas ar testa un interaktīvo elementu palīdzību. Otrkārt,  uzņēmums izskaidros, kā uzņēmums var daudz vieglāk un precīzāk pierādīt kontrolējošajam iestādēm savas kā darba devēja veiktās darbības viegli izsekojamā veidā. 

Jauna pieeja dokumentu administrēšanai – darba aizsardzībā ik gadu ir nepieciešams izstrādāt virkni dokumentu. Izstādē tiks demonstrēti izplatītākie dokumentu izstrādes un administrēšanas piemēri – kā ar sistēmas palīdzību atkārtojošās darbības tiek automatizētas, samazinot gan cilvēciskās kļūdas iespējamību, gan patērēto laiku administratīvo prasību izpildē. 

Vairāk informācijas:

https://meemo.tech/e-work-safety

Uzņēmums “ADSPOT” izstādē “RIGA COMM 2020” prezentēs pilnīgi jaunu produktu/pakalpojumu Baltijā- “vides reklāmu kustībā”, kas ir īpaši pamanāms vides reklāmas risinājums pasākumos un vietās, kur ierastie lielformāta reklāmas veidi nav pieejami, nodrošinot vēstījuma nodošanu klientiem jebkurā vietā un laikā kā dienas gaišajā, tā tumšajā laikā.

Vides reklāma kustībā sniedz iespēju ne tikai informēt potenciālos klientus ar lielformāta reklāmas palīdzību, bet arī vienlaikus izsniegt informatīvus bukletus, mutisku konsultāciju un saņemt klienta viedokli klātienē, ko nodrošina pakalpojums “divi vienā”- promoteris un vides reklām as stends.

SIA “ADSPOT” jau vairākus gadus piedāvā citiem uzņēmumiem dažādus BTL mārketinga risinājumus, lai nodrošinātu to veiksmīgu attīstību un sasniegtu jaunus klientus, kā, piemēram, cilvēkresursu un tirdzniecības reklāmas projektus, kur nepieciešama cilvēkresursu dalība, kā promocijas, prezentācijas un degustācijas. Slepeno pircēju, kas ļaus redzēt patieso uzņēmuma darba kvalitātes atspoguļojumu klienta acīm un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī klātienes analīzi, lai izprastu klientus un vājos biznesa punktus kontaktējoties klātienē ar uzņēmuma klientiem.

Vairāk informācijas:
www.adspot.lv
linkedin.com/company/advertspot

Izstādes “RIGA COMM” apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar darbinieku iesaistes platformu “Efectio”, tās funkcijām un jaunākajiem piedāvājumiem komandas produktivitātes uzlabošanai. “Efectio” komanda izstādes viesiem demonstrēs platformas iespējas, pastāstīs vairāk par tādām inovatīvām biznesa izaugsmes veicināšanas metodēm kā spēļošana un mikromācības, kā arī sniegs padomus, kā kļūt produktīvākam, iesaistoties darba kultūrā.

Pasākuma ietvaros “Efectio” uzņēmumiem piedāvās īpašu atlaidi virtuālajam veselības mēnesim, kas ļaus iedzīvināt veselīgus ieradumus darbinieku ikdienā.

“Efectio” piedāvā darbinieku iesaistes platformu un risinājumus produktīvas vides veidošanai uzņēmumā. Uzņēmumi ar “Efectio” speciālistu palīdzību var izveidot interaktīvu uzdevumu kopumu, kas ļauj darbiniekiem komandā un individuāli pildīt dažādus izaicinājumus. 

Neirozinātne ir pierādījusi, ka jaunas informācijas apgūšana ar spēļošanas elementiem un socializēšanos darbiniekiem ir daudz efektīvāka nekā ierastās mācību metodes un sapulces ar kolēģiem. Spēļošanas veidā Efectio veicina darbinieku labsajūtu, kompetenču attīstību un komandas saliedēšanos, kā arī iedzīvina uzņēmuma vērtības ikvienā kolektīvā.

Plašāka informācija:

Mājaslapa: efectio.lv/

Facebook: facebook.com/efectio/

LinkedIn: linkedin.com/company/efectio

“Alpha Visum” izstādē iepazīstinās ar algoritmu, kas konvertē jebkura garuma laika rindu datus vienā indeksā, kurš satur sākotnējo datu galvenās uzvedības pazīmes. Laika rinda ir dati, kas veidojas ar regularitāti, piemēram, fiksēts naudas atlikums katras dienas beigās. Izstādē varēs iepazīties ar praktiskiem piemēriem, kā izveidotie indeksi kā atsevišķi parametri var tikt izmantoti lielās datu kopās, lai palīdzētu viegli meklēt, grupēt, filtrēt, atrast anomālijas vai prognozēt datus, pamatojoties uz datu uzvedību, kā arī izmantot tos kā atsevišķus parametrus mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanās un finanšu riska vērtēšanas modeļu uzlabošanā.

Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt demonstratīvus testus, kā arī iegūt papildus detalizētu informāciju par tehnoloģiju, kas ir izstrādāta izmantojot jaunākos mākoņdatošanas un API risinājumus un ir viegli  integrējama un savienojama ar klientu datu kopām, neizmainot un netraucējot esošās infrastruktūras darbu. Praktiskie piemēri ļaus pārliecināties par  “Alpha Visum” izstrādātās  tehnoloģijas mērogojamību un spēju lielā ātrumā apstrādāt datus reālajā laikā un bez ierobežojumiem.

“Alpha Visum” risinājums ir pielāgojams dažādiem sektoriem, bet īpaši noderīgs tas būs finanšu nozares datu analīzei. Tirgū pašlaik nav pieejams līdzvērtīgs risinājums, kas ļauj sagrupēt, filtrēt  un iekļaut  vizuālo uzvedību, kā atsevišķu parametru datu modeļu veidošanā.

Latvijas uzņēmums “Alpha Visum” radies 2017. gadā, apvienojot cilvēkus, kam ir iepriekšēja pieredze finanšu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta jomā.

Plašāka informācija:

www.alphavisum.com
facebook.com/alphavisum
linkedin.com/company/alphavisum
twitter.com/AlphaVisum

Izstādē “RIGA COMM 2020” uzņēmums “Web Graph” demonstrēs interneta datu vākšanas piemērus ar Web Scraper programmatūru.

Ekspozīcijas apmeklētāji varēs iemācīties, kā tiek veikta datu vākšana no interneta mājaslapām  un izmēģināt Web Scraper programmu. Jaunuzņēmumiem, kas izstrādā uz datiem balstītus pakalpojumus, ekspozīcijas ietvaros tiks piedāvātas ekskluzīvas atlaides vieglākai un ātrākai biznesa uzsākšanai. IT uzņēmumiem un frīlanceriem, kas izstrādā uz datiem balstītus risinājumus, tiks piedāvāta sadarbība papildus ieņēmumu gūšanai.

Uzņēmums SIA Web Graph izstrādā risinājumus, kas ļauj automatizēt datu vākšanu no interneta vietnēm. Web Scraper uzplauka no hobija projekta, kas attīstoties tika dibināts kā uzņēmums 2017. gadā. Fokusēts uz ārzemju tirgu, Web Graph ir starptautisks uzņēmums, kurš izstrādā viegli lietojamus risinājumus datu eksportēšanai no tīmekļa vietnēm.

Plašāka informācija

webscraper.io
youtube.com/webscraper
facebook.com/webscraperio
twitter.com/WebScraperIO
linkedin.com/company/web-scraper

Izstādes laikā “Fan Apps” piedāvās jaunu risinājumu, kā tiešsaistē izveidot katram savas mobilās lietotnes unikālu versiju un saņemt 7 dienu bezmaksas testa periodu, lai pieņemtu lēmumu par savas mobilās lietotnes reģistrēšanu App Store un Google Play vietnēs.  

Izstādes “RIGA COMM” dalībnieki un apmeklētāji saņems 10% atlaidi no lietotnes izstrādes izmaksām, ja izstādes laikā tiks izveidota klienta lietotnes bezmaksas testa versija un tiks veikta tās iegāde testa periodā.

Fan Apps ir digitālā mārketinga uzņēmums, kurš ir izveidojis ērtu mobilo lietotņu izstrādes metodi tiešsaistes režīmā. Metode nodrošina vienkāršu iespēju papildināt lietotni ar jaunām, jau iepriekš izstrādātām funkcijām, kā arī ir iespējams klienta vajadzībām izveidot jaunas un unikālas funkcijas, kuras saderēs kopā ar jau esošajiem risinājumiem.

Plašāka informācija:

www.fanapps.io
https://www.facebook.com/fanapps.io
https://www.linkedin.com/company/fanapps-io/

Mašīnmācīšanās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk cilvēku ikdienā, un to lietojums kļūst plašāks – no e-pasta filtrēšanas un datorredzes risinājumiem līdz prognozēšanas rīkiem un valodas apstrādei. Arī Latvijā jau ir tapuši praktiski un ikdienā lietojami risinājumi, kas izmanto mašīnmācīšanās metodes. Par aktuālo mašīnmācīšanās nozarē biznesa attīstībai varēs uzzināt “RIGA COMM”  mašīnmācīšanās konferencē 15. oktobrī Ķīpsalā.

“Tuvākajos gados parādīsies vēl vairāk mašīnmācīšanās risinājumi komunikācijas analīzei, kas ļaus uzlabot ikdienas saziņu ikvienam un padarīs efektīvāku zīmolu komunikāciju jebkurā uzņēmumā,” norāda “Emergn” Mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs Aldis Ērglis.

Mašīnmācīšanās tehnoloģija personības modeļa atpazīšanai – “HRMNY.ID”

Visiem cilvēkiem ir zināmi uzvedības modeļi, ko sauc par personību. Šie modeļi ietekmē domāšanas veidu, izturēšanos, reakciju un izvēles. Zinot šos uzvedības modeļus, ir iespējams paredzēt un ietekmēt cilvēku uzvedību – izveidojot īstu personisko pieredzi. Latvijas uzņēmums “HRMNY Human Technologies” veido uz mākslīgā intelekta balstītu tehnoloģiju, kas atšifrē cilvēka uzvedības kognitīvos modeļus, lai uzlabotu cilvēku dzīvi un palīdzētu viņiem veidot stiprākas attiecības. Uzņēmuma tehnoloģija balstās mākslīgā intelekta mašīnmācīšanās algoritmā, kura apmācībā izmantoti anonīmi un rūpīgi marķēti dati, ko snieguši eksperti ar daudzu gadu pieredzi kognitīvajās zinātnēs.

Kad tehnoloģija analizē fotoattēlu, tā atpazīst kādu no aptuveni 50 modeļiem. Šie modeļi tiek salīdzināti ar uzvedības principiem un tiek pārveidoti par personības parametru un izvēļu kopumu. Uz mākslīgā intelekta balstītā uzvedības sistēma sniedz ieskatu par klientu motivāciju, vērtībām, bailēm, prioritātēm, uzskatiem, komunikācijas iezīmēm un pat lietojamo vārdu krājumu, ļaujot uzņēmumiem veiksmīgāk komunicēt ar saviem klientiem. Šī metodoloģija ir balstīta uz pārbaudītām kognitīvās psiholoģijas un uzvedības zinātnēm un galvenajiem fiziognomijas principiem.

Lietotne apzinātai komunikācijai “Asya”

Lai arī varētu likties, ka mūsdienās esam ciešāk saistīti nekā jebkad agrāk un komunicējam vairāk, tomēr vienlaikus cilvēki mūsdienu digitālajā laikmetā ir attālinājušies viens no otra un komunikācija ir kļuvusi sarežģītāka. Vienu un to pašu lietu var pateikt ar dažādām emocijām (nemainot saturu) un iegūt divus diametrāli pretējus rezultātus, tādēļ ir nepieciešams izmantot emocionālo inteliģenci, kas ļauj nolasīt cilvēka emocijas un citus parametrus. Daži cilvēki ir spējīgāki šajā jomā nekā citi, tāpēc jaunuzņēmums “Asya.ai” strādā pie risinājuma, kas palīdzētu emocionālo inteliģenci apgūt jebkuram un ļautu uzlabot komunikācijas prasmes.

Latvijā radītā mobilā lietotne ir kā mākslīgā intelekta spogulis cilvēka balsij un sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti par to, kāda ir komunikācija starp diviem vai vairākiem sarunas dalībniekiem,  –  par lietotāja ieklausīšanās prasmēm, sarunas toni, paužu ieturēšanu, runāšanas ātrumu un citu noderīgu informāciju. Lietotnē izmantotie mākslīgā intelekta modeļi ir balstīti uz Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku grupas vairāku gadu darbu un ļoti liela apjoma datu kopām, kas izslēdz subjektīvu vērtējumu par emocionālo inteliģenci. Turklāt lietotnes izstrādātāji rūpīgi attiecas pret personīgo informāciju – sarunas saturs netiek uzglabāts. Pašlaik lietotne fokusējas uz pāru attiecību uzlabošanu, bet viens no “Asya.ai” dibinātājiem Ēvalds Urtāns norāda, ka drīzumā tiks veikti izmēģinājumi arī pārdošanas un klientu apkalpošanas procesu uzlabošanai.

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildina plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm vismaz 6 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” pēdējos gados apmeklē aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju, komunikācijas aģentūru “A.W.Olsen & Partners” un citiem.

Biļetes uz biznesa pasākumu “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā, tās būs pieejamas arī uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

15. oktobrī 10.00–17.00
16. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: Facebook, twitter, instagram un linkedin

 

“Skrivanek” speciālistu komandai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze darbā ar rokasgrāmatu, tehnisko aprakstu un citu materiālu tulkošanu, kā arī spēļu un programmatūru lokalizāciju. “Skrivanek” ir ISO/IEC 27001, ISO 9001 un ISO 17100 sertificēts uzņēmums.

Uzņēmums nodrošina akurātus un precīzus rakstiskos un mutiskos tulkojumus IT un spēļu nozares uzņēmumiem, kā arī precīzi ievēro definētos izpildes termiņus. “Skrivanek” komandā ir pieredzējuši valodu speciālisti, kuri pārzina IT nozares terminoloģiju un seko līdzi tās novitātēm, kā arī spēj precīzi aprakstīt produktu tehniskās specifikācijas.

Uzņēmums piedāvā arī jaunākos neironu mašīntulkošanas risinājumus jūsu uzņēmuma izaugsmei. Neironu mašīntulkošanas tehnoloģija jeb NMT ir pavisam jauns risinājums valodu tehnoloģiju attīstībā. Neironu mašīntulkošanā tiek izmantoti mākslīgo neironu tīklu algoritmi, kas līdzīgi cilvēka smadzenēm spēj analizēt tekstu visos valodas līmeņos – fonētiskajā, leksiskajā, morfoloģiskajā un sintaktiskajā, piemēram, precīzi nosaka teksta teikumu robežas vai atbilstīgu lielo un mazo burtu lietojumu. Šādas neironu mašīntulkošanas tehnoloģijas kļūst arvien populārākas, jo tās nodrošina lielāku tulkošanas efektivitāti un labāku kvalitāti salīdzinājumā ar iepriekšējām mašīntulkošanas tehnoloģijām.

Apmeklējiet “Skrivanek Baltic” stendu un uzņēmuma pārstāvji ar prieku uzklausīs jūsu vajadzības, lai sagatavotu īpaši jums izstrādātu piedāvājumu. Uzņēmuma pārstāvji labprāt uzklausīs arī apmeklētāju jautājumus un priecāsies tikties ar saviem klientiem un sadarbības partneriem klātienē.

Visiem RigaCOMM 2020 apmeklētājiem īpaša iepazīšanās cena pirmajam pasūtījumam – 20% atlaide.

Kontaktinformācija:
skrivanek.lv
8000 72 72
birojs@skrivanek.lv

Attālinātais darbs pandēmijas krīzes ietekmē ir kļuvis par realitāti, tāpēc vajadzība pēc pārdomātiem tehnoloģiju risinājumiem cilvēkresursu (HR) jomā kļūst arvien būtiskāka. Par jaunākajiem tirgū pieejamajiem risinājumiem efektīvai personālvadībai varēs uzzināt jau 15. oktobrī Ķīpsalā “RIGA COMM” konferencē “Smart HR”, bet pašlaik rīkotāji piedāvā ieskatu dažos no Latvijā tapušajiem risinājumiem.

Komandas stiprināšanas pasākumi virtuālā vidē

Šobrīd pasākumus klātienē ir grūtāk organizēt ierobežojumu un drošības apsvērumu dēļ, darbinieki strauji zaudē motivāciju, tādēļ īpaši svarīgi ir veidot piesaisti uzņēmumam, radīt motivāciju un veicināt darbinieku saliedētību. Latvijas zīmola “Prieks darbā” pārstāvji norāda, ka šobrīd ir aktuāli attālināti, tehnoloģiju nodrošināti pasākumi, kas saistīti ar dažādām komandu spēlēm, – viktorīnas, orientēšanās spēles pilsētā, kā arī komandu pasākumi nelielās grupās.

Jauns iekšējās komunikācijas rīks – uzņēmuma tiešsaistes radio

Laikā, kad darbinieki strādā attālināti, atsvaidzināt organizācijas iekšējo komunikāciju iespējams ar uzņēmuma online radio, radot vienotības sajūtu, kā arī informējot un izklaidējot darbiniekus. To var plānot gan kā unikālu vienas dienas pasākumu, gan kā iknedēļas notikumu, kurā ir individuāli pielāgots saturs, – dziesmas, apsveikumi, aktuālākā informācija, kā arī interaktīvas spēles.

Atzinības tehnoloģija komandas saliedēšanai

Datu tehnoloģijas uzņēmums “SQUALIO” ir radījis atzinības tehnoloģiju “PEERO” organizācijas vadībai un komandas saliedēšanai, kas palīdz sajust piederību uzņēmumam un komandai, kuru vieno kopīga kultūra un vērtības, veicinot iesaisti, motivāciju un savstarpējo novērtējumu. Latvijā radītā lietotne ir pirmā Baltijā, kas integrēta “Microsoft Teams”, tādējādi kļūstot pieejama 75 miljoniem lietotāju visā pasaulē.

Elastīga atalgojuma izmaksas sistēma

Puse no Latvijas iedzīvotājiem nav gatavi neparedzētiem izdevumiem, un pandēmijas pieredze apstiprināja, ka papildu drošības sajūta darbiniekiem ir svarīga. Sadarbojoties ar “Flipful”, ikviens uzņēmums saviem darbiniekiem var dot finanšu drošību, lai neparedzētus gadījumus pārvarētu bez liekas aizņemšanās. Mobilajā lietotnē papildus ir iestrādāti arī padomi finanšu pratības veicināšanai, rūpējoties par darbinieku finansiālo labklājību ilgtermiņā.

E-apmācības par attālināto darbu

Sākotnēji darbs no mājām var likties kā sapnis, bet jau pēc pāris dienām tas var kļūt par nopietnu izaicinājumu. Lai pienācīgi sagatavotos jaunajai darba formai, e-apmācību uzņēmums “INTEA” piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursu par attālināto darbu, kurā var uzzināt par psiholoģiskās un fiziskās labsajūtas nodrošināšanu, efektīvu komunikāciju un labākajiem produktivitātes rīkiem. Uzņēmums piedāvā arī kursu par neklātienes sapulcēm, kurā uzzināt, kā izskatīties un izklausīties profesionāli un kā izvairīties no tehniskajām kļūdām.

 

“RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Tehnoloģijām bagāto izstādes sadaļu papildina plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm vismaz 6 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” pēdējos gados apmeklē aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju, komunikācijas aģentūru “A.W.Olsen & Partners” un citiem.

Biļetes uz biznesa pasākumu “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā un būs arī pieejamas uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

 1. oktobrī 10.00–17.00
 2. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: Facebook, twitter, instagram un linkedin

 

Mediji runā par digitalizāciju un darbu no mājām, Facebook un instagram reklāmas sola zelta kalnus pēc divu nedēļu programmēšanas kursiem. Bet kas īsti ir programmētāja darbs un vai tas ir piemērots arī cilvēkam bez priekšzināšanām?

CODELEX ir vairākus mēnešus intervējuši dažādus nozares profesionāļus un ir apkopjuši dažādus viedokļus vienā koncentrētā bezmaksas e-grāmatā!

Industrijas profesionāļi atbildēs uz tādiem jautājumiem, kā:

Lejupielādēt e-grāmatu

Codelex ir intensīvi programmēšanas kursi.

Influenceru un viedokļu līderu ietekmi sabiedrībā novēro ne tikai mārketinga speciālisti, bet arī plaša sabiedrības daļa. Lai arī influenceru mārketinga tēls ir cietis viltus sekotāju, caurspīdīguma trūkuma un dažu bezjēdzīgu “ietekmētāju” dēļ, tomēr tā efektivitāte ir neapstrīdama. Ietekmētājiem ir būtiska loma zīmolu komunikācijā kā zīmola atklāšanas, iedvesmas un atpazīstamības veicinātājiem.

Covid-19 pandēmija aktualizēja pieprasījumu pēc izciliem komunikatoriem, iedvesmotājiem un līderiem. “A.W.Olsen & Partners” partnere Olga Kazaka norāda, ka cilvēki meklē dažādu nozaru viedokļu līderu interpretācijas un atbalstu: “Latvijas situācija no pasaules atšķiras ar to, ka mums joprojām ir daudz nozaru, kurās vēl nav izteiktu influenceru. Ja skaistumkopšanas, kulinārijas un dzīvesstila influenceri mūsu valstī ir plaši pārstāvēti, tad tādās nozarēs kā finanses, jurisprudence un medicīna pagaidām ir tikai daži influenceri.”

Turklāt sabiedrībai ir svarīgi, lai influenceri ne tikai iemiesotu vēlamo jeb ideālo dzīvesstilu, bet arī rīkotos atbilstoši sabiedrības interesēm, uzsver “Golin” partneris un vecākais konsultants Arnis Vērzemnieks un piemetina: “Ja agrāk mūsu ieteikumi veiksmīgam saturam bija regulārs, oriģināls un iesaistošs saturs, tad tagad mēs uzsveram, ka saturam jābūt autentiskam.”

“Latvija Baltijas līmenī izceļas ar augstāku uzticēšanos influenceriem, kā arī biežāku rīcību influenceru ietekmē (pirkums, produkta apspriešana ar draugiem, ģimeni, papildu informācijas meklēšana u. tml.),” norāda “Norstat Latvija” biznesa attīstības vadītāja Eva Kieperszo. Kopumā Latvijas sekotāji apzinās reklāmas ziņu iemeslus un saprot, ka influencerim ir jāreklamē zīmoli naudas pelnīšanai. Tajā pašā laikā iedzīvotāji norāda, ka reklāmas ierakstiem jābūt līdzsvarā ar ikdienas saturu.

Tiešsaistes komunikācijas stratēģijas apvienojas
Influenceru nozare ir cieši saistīta ar sociālo mediju mārketingu, un viena no prognozēm – saistība kļūs vēl ciešāka, jo sociālo mediju tendences iespaido ietekmētāju “zvaigznes” un viedokļu līderus. Atsevišķas satura, sociālo mediju un influenceru mārketinga stratēģijas ir pagātne. Šogad visas tiešsaistes komunikācijas stratēģijas apvienojas un kļūst par vienu, kurā ietekmēšanas mārketings ir neizbēgama visaptverošas mārketinga stratēģijas sastāvdaļa.

Ietekmētāji kā vienmēr aktuāla stratēģija
“Svarīga tendence, kas ir aktuāla visā pasaulē, ir saistīta ar izaicinājumiem auditorijas uzticībai influenceru veidotajam saturam. Tāpēc aktuālākā stratēģija ir nevis apmaksāta TOP influencera lojalitāte, bet darbs pie ilgtermiņa lojālo attiecību veidošanas – ar viedokļu līderiem, kuri iedziļinās precē vai pakalpojumā, paši to labprāt lieto, kā arī dabiski integrē savā ikdienas “seriālā”, kuru demonstrē auditorijai,” uzsver komunikācijas eksperte Olga Kazaka. Laiks, kad influenceru mārketings bija vienreizēja aktivitāte, ir beidzies. Ietekmētāji, ar kuriem tiek noslēgti ilgtermiņa līgumi, palielina zīmola lojalitāti un uzmanību.

Fokuss uz nano- un mikro-influenceriem
Mārketinga speciālisti arvien atbildīgāk rīkojas ar mārketinga budžetu, tāpēc mainās arī sadarbība ar influenceriem. Megainfluenceri ar slavenības statusu (un vairāk nekā miljonu sekotāju) arvien retāk ir zīmolu sadarbības partneri, jo tam ir nepieciešams lielāks ieguldījums. Turpretī nano- un mikroinfluenceri kļūst arvien pievilcīgāki nišas fokusa un lielākas personīgās iesaistes ar auditoriju dēļ.

Izmanto stāstīšanas pieeju
Veidojot stāstu, kas ietver cilvēku izaicinājumus, rodas pieredze, kas atstāj iespaidu uz auditoriju, tādēļ mārketinga speciālisti vēlas, lai satura radītāji palīdzētu izstāstīt zīmola stāstu. Influenceris no sava skatpunkta var iepazīstināt ar zīmola stāstu, parādot savai auditorijai, kā kāds produkts vai pakalpojums palīdz atrisināt viņa problēmu.

Izmanto alternatīvas platformas
Sapratne par to, kurā platformā var sastapt jūsu izvēlēto mērķauditoriju, ir viens no galvenajiem faktoriem influenceru mārketinga stratēģijas izveidē. Izvēloties labākos sociālo mediju kanālus savai stratēģijai, ir svarīgi saprast, ka katrā kanālā ir unikāla auditorija, dažādas satura ekspektācijas, kā arī atšķirības iesaistīšanas veidā un stilā.

Bez videosatura neiztikt!
Videosaturs panāk par 135 % lielāku dabīgo aptveri nekā cits saturs, un lietotāji pavada trīs reizes vairāk laika, skatoties interaktīvas videotiešraides. Kā zināms, videomārketings šobrīd ir pašā plaukumā, un tā ieviešana mārketinga stratēģijā ir kļuvusi par galveno, lai piesaistītu un saglabātu klientu uzmanību. Saskaņā ar “Cisco” pētījumu, sākot ar 2022. gadu, pat 82 % no visa tiešsaistes satura būs video. Arī satura radītāji veiksmīgi izmanto dažādas videostratēģijas, kas ļauj demonstrēt produktus vai runāt par tiem – produktu apskati, padomu video un auditoriju iesaistošas, interaktīvas tiešraides.

Īslaicīgs saturs turpinās slavas gājienu
Mūsdienās cilvēku uztveres diapazons ir īss, un ir mainījies arī veids, kā viņi vēlas patērēt saturu, tāpēc īslaicīgi satura formāti, piemēram, storiji, ir kļuvuši daudz populārāki. Tie ir īsi, saistoši un izraisa atkarību, liekot cilvēkiem skatīties vairākas stundas no vietas.

Vairāk uzmanības veiktspējas mārketingam
Tā kā ietekmētāju kļūst arvien vairāk, zīmolu pārstāvji, kas vēlas panākt biznesa izaugsmi no savām mārketinga investīcijām, nevēlēsies maksāt par zīmola atpazīstamību, kas nenes peļņu. Savukārt satura radītāju galvenais izaicinājums šogad būs monetizācija – atrast veidu, kā gūt peļņu no savas komunikācijas sociālajos medijos.

No vēstījuma pastiprinātājiem līdz pilnasinīgiem komunikatoriem
Satura radītāji ir stāstnieki, un zīmoli bieži vien viņus liek savas satura stratēģijas centrā. Tas ir veids, kā zīmola komunikāciju padarīt autentiskāku un efektīvāku. Uzņēmumi ir sākuši domāt par ietekmētāju mārketingu daudz stratēģiskākā veidā – kā par komunikācijas kampaņu, kas ir integrēta kopējā mārketinga stratēģijā, nevis kā kanālu, kas tikai ļauj zīmola ziņojumu nodot plašākai auditorijai.

Aizvien lielāka ietekme biznesa (B2B) mikroinfluenceriem
Biznesa (business-to-business) mikroinfluenceri ietekmē ļoti specifisku mērķauditoriju. Darbs ar vairākiem šādiem mikroietekmētājiem var radīt pieaugošu izpratni par tirgus prasībām un uzņēmējdarbības izaugsmi. Kā tipisks piemērs šiem mikroinfluenceriem ir nozares analītiķi, konsultanti vai personas, kas vada profesionālās organizācijas.

Darbinieks kā ietekmētājs
Visinovatīvākie zīmolu pārstāvji sāk izmantot darbinieku balsis, lai uzlabotu zīmola atpazīstamību sociālajos medijos. Viņi ir pārliecināti, ka darbinieki ir nozīmīgākais mārketinga aktīvs, kāds var būt zīmolam. Arī pētījumi rāda, ka zīmola saturs, ar kuru dalās darbinieki, gūst astoņas reizes lielāku iesaisti nekā saturs, kas tiek publicēts zīmola kanālos.

„RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebook, twitter, instagram un linkedin

Jau 15. un 16. oktobrī IT un biznesa nozares profesionāļi un interesenti tiksies “RIGA COMM 2020” Ķīpsalā, kur resursu, dokumentu, personālvadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju veidotāji, kā arī IKT produktu ražotāji prezentēs gan gatavus, gan individualizētus risinājumus dažādu nozaru uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām. Abās pasākuma dienās noderīgu informāciju un citu pieredzi Latvijas un eksporta tirgos varēs uzzināt sešās konferencēs.

“2020. gads daudzām organizācijām noteikti ir laiks, kad digitālā transformācija no nākotnes vīzijas kļuva par kritisku tagadnes vajadzību, tāpēc jau devīto reizi palīdzēsim atrast nepieciešamos digitālos risinājumus un izglītosim par uzņēmuma procesu automatizāciju, kā arī efektivitātes uzlabošanu,” norāda “RIGA COMM” projekta vadītājs Andris Breške.

Ar digitālajiem produktiem un pakalpojumiem izstādes sadaļā iepazīstinās tādi Latvijas un starptautiskie uzņēmumi kā “Certes.lv”, “Squalio”, finanšu tehnoloģiju firma “Bilderlings Pay”, e-pastu mārketinga uzņēmums “Mailigen by Pipedrive”, darbinieku iesaistes platforma “Efectio” un “MEEMO E-WORK SAFETY” – darba aizsardzības IT risinājums. “Verifone” piedāvās jaunās paaudzes termināļus, mašīnmācīšanās risinājumu finanšu datu analīzei demonstrēs “Alpha Visum”, savukārt “Tet” iepazīstinās ar savu čatbotu, bet “FanApps” prezentēs iespējas mobilās lietotnes izstrādei. Izpēti šos un citu dalībnieku piedāvājumus!

Jauno un konkurētspējīgo uzņēmēju radīto varēs aplūkot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ekspozīcijā “Magnetic Latvia”, bet Latvijas Tehnoloģiskā centra Inovācijas stendā varēs iepazīties ar inovācijām IT un elektronikas nozarē, kuras radījuši zinātniskie institūti, laboratorijas un izstrādātāju kopienas.

Izstādi papildinās plaša konferenču programma. Divās dienās uz 4 skatuvēm 6 konferencēs uzstāsies vairāk nekā 80 lektoru. Pagājušajā gadā biznesa tehnoloģiju pasākumu “RIGA COMM” apmeklēja aptuveni 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm.

Ikgadējā Lietu interneta konferencē 15. oktobrī varēs uzzināt par lietu interneta jaunākajiem piedāvājumiem un to izmantošanu biznesa procesos, kā arī valsts un pilsētvides pārvaldē. Tajā notiks arī nozares speciālistu diskusija par to, kāds ir nākamais tehnoloģiju un pakalpojumu līmenis nākotnes pilsētu mobilitātes veidošanā. Konference notiks angļu valodā.

“RIGA COMM Finanšu tehnoloģiju konferencē” 16. oktobrī varēs uzzināt par jaunākajiem fintech risinājumiem – no pirmajiem soļiem e-komercijā, drošības izaicinājumiem un atvērtās sadarbības platformas (open banking) līdz elastīgai algas izmaksai, botu un algoritmu salīdzinājumam ar cilvēkiem un risinājumiem ārštata darba veicējiem. Tā notiks angļu valodā.

Šogad pandēmija meta dažādus izaicinājumus personāla speciālistiem–attālinātais darbs daudziem no patīkama darbavietas bonusa kļuva par rutīnu, piespiežot rūpēties ne vien par piemērotu digitālo rīku izvēli, bet arī domāt par iekšējo komunikāciju, darbinieku garīgo veselību un komandas vienotības stiprināšanu. Un, protams, darbinieku iesaistes veicināšanu un motivēšanu. Turklāt izaicinājumi turpinās gan atgriežoties birojos, gan veidojot jaunus paradumus. Jau 15. oktobrī konferencē “Smart HR personāla speciālisti un uzņēmumu vadītāji varēs uzzināt par viedajām tehnoloģijām personālvadībā. Konference tiek organizēta sadarbībā ar “Smart HR Latvija Team”, un tā notiks angļu valodā.

Lai iedrošinātu vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību tām sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, jau otro gadu notiks konference “Women in Tech”. 16. oktobrī ar saviem veiksmes stāstiem iedvesmos tādas līderes kā “Luminor” vadītāja Latvijā Kerli Gabriloviča, “Infogram” līdzdibinātāja Alise Dīrika, “Vinted” līdzdibinātāja Milda Mitkute (Milda Mitkutė), “Testlio” dibinātāja un izpilddirektore Kristela Krūstika (Kristel Kruustük). Konference tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”. Darba valoda – angļu.

Neatkarīgi no tā, vai esi digitālā mārketinga haizivs vai arī sper tikai pirmos soļus, ir nepārtraukti jāseko līdzi aktuālajām tendencēm un jaunākajiem risinājumiem, jo digitālais mārketings ir daudzšķautņains un strauji mainīgs. Piemērotas digitālās tehnoloģijas un risinājumi palīdz strādāt ātrāk, uzlabot mārketinga produkcijas kvalitāti, iegūt vairāk un apmierinātākus klientus, tā vairojot uzņēmuma konkurētspēju. Divas dienas, 15. un 16. oktobrī, RIGA COMM Digitālā mārketinga skatuvē varēs gan atsvaidzināt digitālā mārketinga pamatus, gan sekot jaunākajām vēsmām. Prezentācijas notiks latviešu un angļu valodā.

Arī šogad notiks Mašīnmācīšanās konference, kas tiek rīkota sadarbībā ar “Intelligent Machines Riga”. Par datorredzes izmantošanu procesu automatizācijai stāstīs “Apply IT” izpilddirektors Agnis Jakubovičs, bet ar valodas tehnoloģijām procesu automatizācijai iepazīstinās “Tilde” pārstāvis. “Emergn” Mašīnmācīšanās laboratorijas pārstāvis Muntis Rudzītis stāstīs par mašīnu mācīšanu darbplūsmas automatizācijai. Konferences darba valoda – angļu.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar partneriem: “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, “Mailigen”, Finanšu nozares asociāciju un citiem.

Biļetes uz “RIGA COMM 2020” var iegādāties internetā, kā arī norises vietā. Tuvojoties “RIGA COMM”, biļetes kļūs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

 1. oktobrī 10.00–17.00
 2. oktobrī 10.00–17.00

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

Lai arī valda dažādi viedokļi un pētījumi par to, vai attālināts darbs ir efektīvs organizācijām un ērts indivīdiem, vīrusa izraisītā krīze darba devējiem un darbiniekiem visā pasaulē liek atteikties no klātienes saskarmes, strauji apgūt jaunas prasmes un kļūt ievērojami digitālākiem. Mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi digitālie rīki, kas palīdz strādāt attālināti, veicina digitālu komunikāciju, sadarbību un ļauj ātri iegūt atgriezenisko saiti!

Rudenī Baltijas uzņēmumu pārstāvji sev piemērotus digitālos risinājumus un tehnoloģiju partnerus varēs atrast biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM”. Bet šobrīd piedāvājam digitālos rīkus komunikācijai un sadarbībai, kas ļaus darbiniekiem strādāt elastīgāk un uzņēmumiem vieglāk, kā arī kiberdrošības ekspertu ieteikumus rīku izvēlei.

Vidējiem un lieliem uzņēmumiem izvēle jāveic centralizēti

Kā visdrošāko risinājumu strādāšanai attālināti possible.lv vadošais pētnieks un IT drošības eksperts Kirils Solovjovs iesaka VPN (virtual private network) jeb uzņēmuma virtuāla privātā tīkla izveidošanu. Šis risinājums ļauj, nesatraucoties par izmantotā bezvadu tīkla uzticamību, droši “nokļūt” darba tīklā un piekļūt visām tajā esošajām sistēmām un dokumentiem tā it kā darbinieks ar datoru atrastos darba telpās. VPN uzstādīšana gan veicama centralizēti, un to vajadzētu uzticēt kompetentam uzņēmuma speciālistam. Taču jāuzsver, ka ikvienā vidējā vai lielā organizācijā lēmumus par jebkādu digitālo rīku izvēli vajadzētu uzticēt IT departamentam vai nodaļai, kas centralizēti izvēlētos ne vien funkcionāli, bet arī no drošības apsvērumiem piemērotākos risinājumus.

Pakalpojuma sniedzēja uzticamība

Veicot digitālo rīku un māķoņpakalpojumu izvēli, noteikti jāizvērtē pakalpojuma sniedzēja un paša pakalpojuma uzticamība – kā pakalpojumu var ietekmēt tās valsts likumdošana, kurā uzņēmums reģistrēts vai fiziska atrodas, vai pakalpojums darbosies bez traucējumiem un tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, vai būs pieejams lietotāju atbalsts, vai nepieciešamības gadījumā būs iespējams atgūt pārraidītos/sniegtos datus. Tāpat arī jāizvērtē, vai informācija būs drošībā – vai pakalpojuma sniedzējs ir parūpējies, lai mazinātu iespēju, ka tai piekļūs kāds, kuram tie nav paredzēti, vai dati netiks apzināti nodoti trešajai pusei, vai pastāv iespēja, ka datus kāds var nesankcionēti labot, vai par pakalpojuma drošību ir pietiekami padomāts un tas nevar tikt uzlauzts.

Uzņēmuma datu drošība un pieejamība

No pakalpojumu sniedzēja uzticamības viedokļa paši uzticamākie rīki, protams, ir tie, kas ir bāzēti pašā uzņēmumā vai vismaz par tiem noslēgts individuāls lietošanas līgums. Ja organizācija izvēlas izmantot publiski pieejamu, jau gatavu digitālo rīku, noteikti rūpīgi jāizpēta lietošanas noteikumi un abu pušu tiesības, jo, visticamāk, tie nodrošinās drošu informācijas pārsūtīšanu un nebūs jāsatraucas, ka datiem varēs piekļūt, piemēram, kaimiņi, bet paturēs iespēju pakalpojumu nodrošinātājam pašam izmantot pārsūtītos datus. Izvēloties pakalpojumu piedāvātāju, jāizvērtē arī informācijas saturs – vai tā ir slepena, vai satur sensitīvu informāciju un vai tās nokļūšana ārpus uzņēmuma kontroles var radīt kādas problēmas.

Organizācijām pieejami arī dažādi atvērtā koda risinājumi, ko IT administrators bez maksas uzinstalē uz uzņēmuma servera un uzņēmumam tad nav jāsatraucas par pārsūtīto datu drošību. Kā piemēru eksperts min videokonferenču rīku Jitsi, ko var lietot kā uzticamāku alternatīvu popularitāti guvušajam Zoom.

Skaidra uzņēmuma politika samazina cilvēku pieļautas kļūdas

Ņemot vērā vīrusa izraisīto masveida pielāgošanos attālinātam darbam, katras organizācijas vadībai ir pēdējais brīdis pārskatīt ārkārtējo situāciju un krīzes vadības politikas, lai atbildīgie darbinieku zinātu, kā rīkoties; visticamāk arī nepieciešams veikt ikgadējo politikas pārskatīšanu un atjaunošanu, jo daudzi uzņēmumi par to būs piemirsuši. Lai rūpētos par organizācijas IT infrastruktūras drošību, darbiniekiem noteikti būtu jāatgādina uzņēmuma IT lietotāja uzvedības politika vai vadlīnijas – kāda ir pieļaujama rīcība un ko noteikti nedrīkst darīt izmantojot organizācijas IT tīklus un resursus, tai skaitā e-pastu.

Informācija darbiniekiem par drošības riskiem strādājot attālināti

Uzteicami, ja uzņēmums ir izveidojis arī attālinātā darba politiku, kas pievērš darbinieka uzmanību ne vien tam, vai lietotā ierīce un interneta savienojuma veids ir drošs, bet arī vai fiziskā apkārtne ir droša, piemēram, vai ekrānā notiekošais nav redzams novērošanas kamerās. Ja uzņēmums darbinieku nenodrošina ar drošu un pārbaudītu organizācijas ierīci, IT speciālistam noteikti vajadzētu pārliecināties, vai lietojamā privātā ierīce ir droša un nesatur ļaunatūru. Ja viena un tā pati ierīce tiek lietota gan darba, gan privātām vajadzībām, ieteicams izmantot darba un privāto profilu nodalīšanu, lai novērstu privāto un darba failu sajaukšanos, kā arī mazinātu drošības riskus.

Ieteikumus par IT drošību nodrošina CERT.LV

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV ir sagatvojusi ieteikumus attālinātam darbam ārkārtas situācijas apstākļos par vispārējiem riskiem, apstrādājamās informācijas glabāšanu, tiešsaistes sanāksmēm, VPN drošību, datoriem līdzņemšanai un piekļuves tiesību ierobežojumiem.

CERT.LV sadarbībā ar NIC.LV, Latvijas domēnvārdu reģistra turētāju, ir izveidojuši arī DNS ugunsmūri. Tas ir bezmaksas rīks individuālu lietotāju un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem, tādiem kā viltus banku lapas, krāpnieciskas tirdzniecības platformas, vīrusus izplatošas vietnes u.c.

Pieejamie rīki

Piekļuve visiem nepieciešamajiem dokumentiem

Bez ērtas piekļuves organizācijas informācijas resursiem attālināts darbs noteikti, ja ne apstātos, tad kļūtu krietni sarežģītāks. Daži no populārākajiem dokumentu dalīšanās un dokumentu vadības rīkiem ir Google Drive, Microsoft Teams, Microsoft Sharepoint, Box un Dropbox.

Virtuālie privātie tīkli (VPN) piekļūšanai visām darba sistēmām un dokumentiem

Uzņēmuma virtuāla privātā tīkla jeb VPN (virtual private network) izveidošana ļauj droši “nokļūt” darba tīklā un piekļūt visām tajā esošajām sistēmām un dokumentiem tā it kā darbinieks ar datoru atrastos darba telpās. Daži no pieejamajiem risinājumiem – NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost VPN, Hotspot Shield, Surfshark, PrivateVPN, TunnelBear VPN, IPVanis un Private Internet Access.

Virtuāli privātie tīkli sapulcei

Lai veicinātu strukturētas sarunas, radītu jaunas idejas, nodotu svarīgu informāciju “aci pret aci” pieejami videozvanu un videokonferenču pakalpojumus piedāvā Skype, Zoom, Google Hangouts Meet, Microsoft Teams (ietver Skype for Business), Cisco Webex Meetings, GoToMeeting, Slack, CyberLink U Meeting, BlueJeans Meetings, Jitsi Meet, Whereby un Adobe Connect.

Komandu darba organizēšanai un procesu pārraudzībai

Uzdevumu un projekta vadības un plānošanas rīki ļauj ērti pārvaldīt arī kompleksus procesus ar daudzām iesaistītajām pusēm un sekot uzdevumu izpildes statusam. Populārākie rīki: Asana, Trello, Basecamp, ProofHub, Teamwork, Wrike un Productive.

Iekšējai saziņai un komandas sajūtas veicināšanai

Digitālās platformas un organizāciju iekšējie sociālie tīkli, intraneti, ko uzņēmumi var izmantot gan tieši ar darbu saistītās informācijas apmaiņai, gan iekšējās komunikācijas aktivitāšu īstenošanai ir latviešu Whimsical, Yammer, Jive, Trello, Teamwork, Asana, Bitrix24 un arī Facebook veidotais Workplace.

Tērzēšanai un ātrai saziņai

Ātrai un operatīvai informācijas apmaiņa organizācijas var lietot arī WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Discord, Slack un Google Hangouts Chat.

Darba laika uzskaitei

Programmatūras automātiskai darba laika uzskaitei reāllaikā ļauj uzlabot komandas produktivitāti un fiksēt katram projektam patērētās cilvēkstundas – latviešu Desktime, igauņu Toggl, Hubstaff, Rescuetime, Time Doctor, Timeneye, Harvest, Qbserve un Everhour.

Satura vadībai

Ērtai un vienkāršai organizācijas mājaslapas izveidei un biznesam būtiskās informācijas nodrošināšanai globālajā tīmeklī vari izmantot pieejamos satura vadības rīkus (CMS) WordPress, HubSpot, Joomla!, Drupal, TYPO3 vai Wix.

E-komercijas platformas

Ja uzņēmuma darbība ir preču vai pakalpojumu pārdošana, izvēlies kādu no interneta veikalu platformām – WooCommerce, Shopify, Magento vai PrestaShop.

E-pasta mārketings

Rīki automatizētai e-pastu izsūtīšanai, kas palīdz ērti un vienkārši sazināties ar esošajiem un potenciālajiem klientiem visā pasaulē – latviešu Mailigen by Pipedrive, Smaily, Mailchimp, MailerLite, Salesmango, HubSpot, kā arī ActiveCampaign.

Rīki datu vizualizēšanai

Vienkārsi biznesa inteliģences rīki ērtai datu vizualizācijai, ko piedāvā latviešu uzņēmumi ir Zoomcharts, eazyBI un Flex.bi.

Klientu attiecību vadība (CRM)

Sekmīgai klientu apkalpošanai pieejama šāda programmatūra – Salesforce, Zendesk, MS Dynamics 365, Scoro, Pipedrive, Standard CRM by HansaWorld, SAP CRM, ZohoCRM, Sage CRM, Oracle CRM, Siebel CRM, Bitrix24, SugarCRM, vtiger CRM, Creatio, Meemo, Norgate un amoCRM.

Rīki personālvadībai (HCM)

Pieejami arī pārdomāti rīki personāla piesaistei, darbalaika plānošana un novērtēšanai: latviešu CakeHR by Sage, Sympa HR, MS Dynamics 365, BambooHR, eddyHR, NetSuite SuitePeople, SAP SuccessFactors, Paddle HR, PurelyHR, Zenefits, Bitrix24, PeopleBookHR, Workday, Kronos un Namely.

Risinājumi klientu atbalstam

Rīki un risinājumi, kas ļaus izveidot un uzturēt labākas attiecības ar klientiem: Help Scout, Zendesk, Zoho Desk, Salesforce Service Cloud, Jira Service Desk, Desk.com, Cisco Webex Support, Oracle Service Cloud, TeamSupport, LiveAgent, Freshdesk, Helpjuice, Khoros Care, ConnectWise Manage, Intercom, Groove, un AzureDesk.

RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

Influenceri jeb ietekmētāji ir ne vien modes tendence un jauniešu sapņu profesija, bet arī strauji augoša mārketinga nozare. Vairāk nekā 60 % eiropiešu[1] apgalvo, ka tiešsaistes influenceri nopietni ietekmē viņu viedokli, un tiek lēsts, ka šogad nozarē būs vismaz sešu miljardu dolāru apgrozījums visā pasaulē. Arī Latvija nav izņēmums – uzņēmumi arvien aktīvāk izmanto šādu sadarbību. Lai jaunā nozare veiksmīgi attīstītos un nozares spēlētāji noskaidrotu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, 2021. gada aprīlī zīmolu pārstāvji, satura veidotāji un ietekmētāji tiksies Ķīpsalā, kur notiks “RIGA COMM”: influenceru mārketinga samits “Kas diktē spēles noteikumus?”.

“RIGA COMM”: influenceru mārketinga samits būs profesionāls, izglītojošs un izklaidējošs pasākums ietekmētāju mārketinga tirgus dalībniekiem par nozares īpatnībām, digitālajiem kanāliem, nodokļiem un godīgu komercpraksi, analīzes rīkiem, līdzšinējo pieredzi un turpmāku sekmīgu sadarbību. Pasākumā tiks gaidīti gan dažāda mēroga un interešu esošie un topošie sociālo tīklu influenceri, satura veidotāji, slavenības un viedokļu ietekmētāji, gan zīmolu vadītāji un mārketinga un komunikācijas aģentūras.

“Influenceru mārketings jau ir noformējies kā industrija, kurā cirkulē liela nauda. Tāpēc mēs redzam šo samitu kā nopietnu un kvalitatīvu platformu, kurā influenceri un zīmolu pārstāvji varēs satikties, dibināt kontaktus, kā arī apspriest konkrētus jautājumus, kas ir svarīgi gan viņiem individuāli, gan industrijai. Katram, kas kaut minimāli ir saistīts ar influenceru mārketingu vai redz savu nākotni saistībā ar to, noteikti ir jāapmeklē šis pasākums,’’ norāda komunikācijas aģentūras “A.W.Olsen & Partners” partnere Olga Kazaka.

Samita izglītojošajā daļā varēs uzzināt par sadarbības juridiskajiem aspektiem un Patērētāju tiesību aizsardzības centra prasībām, katra sociālā tīkla un tā auditorijas specifiku un iesaistīties diskusijās par labo praksi un ētikas apsvērumiem. Vērtīgi būs arī uzzināt, kā komunikācijas speciālisti sadarbībai izvēlas ietekmētājus un ko, savukārt, ietekmētāji sagaida no pasūtītājiem.

Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar jaunāko informāciju par situāciju nozarē Latvijā un darba specifiku kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kā arī varēs gūt vērtīgas atziņas no līdzšinējiem zīmolu un influenceru sadarbības veiksmes un izgāšanās stāstiem Latvijā un Eiropā.

Savukārt Latvijas influenceru mārketinga zīmolu aktivitāšu zonā drosmīgākie zīmoli atraktīvi iepazīstinās ar savu zīmolu, ļaujot iesaistīties, izmēģināt un piedzīvot.

Īpašā atmosfēra ikvienam samita apmeklētājam ļaus piedzīvot daudz instagrammīgu brīžu. Bet dienas noslēgumā visi pasākuma dalībnieki tiks aicināti uz neformālu tīklošanos.

“RIGA COMM”: influenceru mārketinga samits ir vienreizējs pasākums, ko rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar komunikācijas aģentūru “A.W.Olsen & Partners”.

Pasākuma biļetes iespējams iegādāties internetā. Tuvojoties pasākumam, biļešu cena paaugstināsies.

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

 

[1]Saskaņā ar “Euromonitor International Lifesytle survey 2019” vairāk nekā 60 % eiropiešu vecumā no 15 līdz 44 gadiem apgalvo, ka tiešsaistes #influenceri nopietni ietekmē viņu viedokli.

10. un 11. oktobrī Ķīpsalā veiksmīgi noritēja jau 8. Baltijas Biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “RIGA COMM”. Šogad izstādes sadaļā varēja sastapt 111 izstādes dalībniekus no 13 valstīm, kuri piedāvāja plašu preču un pakalpojumu klāstu – no uzņēmuma resursu vadības sistēmu, web risinājumu izstrādātājiem un piegādātājiem līdz pat mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem un inovatīviem Latvijā radītiem IT un elektronikas risinājumiem.

Nemainīgi veiksmīgi “RIGA COMM” izstādes sadaļu papildināja daudzpusīga konferenču sadaļa. Šogad 2 dienās uz 5 skatuvēm notika 10 pasākumi, kuros ar savām zināšanām dalījās 120 eksperti – gan Latvijas specifiku pārzinoši, gan eksperti ar pieredzi pasaules mēroga uzņēmumos no Brazīlijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas, Somijas un citām valstīm.

“Mūsdienu digitālajā laikmetā tehnoloģijas ir devušas plašas iespējas ērtai saziņai, taču nekas neaizstāj un nav efektīvāks par komunikāciju klātienē, tāpēc priecājamies, ka “RIGA COMM” ir kļuvis par tradicionālu satikšanās vietu nozares pārstāvjiem gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm,” norāda biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences vadītājs Andris Breške.

Aplūkot jaunākās tehnoloģijas, izvēlēties piemērotākos risinājumus biznesam, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus, iegūt jaunas zināšanas un iedvesmu konferencēs bija ieradušies 4994 apmeklētāji, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Šogad pirmo reizi notika konference “Women in Tech”, kuras mērķis bija iedrošināt vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei. Konference “Human + Intelligent Machine” bija turpinājums iepriekšējo gadu mašīnmācīšanās konferencēm. Tā apskatīja procesu automatizāciju, izmantojot mākslīgo intelektu, un prognozēšanas rīkus. Liela klausītāju interese bija par arī par lietu interneta, digitālā mārketinga, viedas personālvadības un nākotnes darba konferencēm.

Pirmo reizi apmeklētājiem un dalībniekiem bija pieejama arī speciāla lietotne, kas palīdzēja ērtāk vienoties par satikšanos kontaktbiržas zonā, lai uzsāktu sadarbību ar jauniem partneriem vai stiprinātu sadarbību ar jau esošajiem.

“RIGA COMM” organizatoru komanda saka paldies par ieguldījumu veiksmīgā pasākuma norisē visiem “RIGA COMM 2019” lektoriem, dalībniekiem un sadarbības partneriem – “ALSO Latvia”, “Cognizant”, “TVNET”, “Intelligent Machines Riga”, “Riga TechGirls”, “SmartHR Latvija”, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamerai, “Forbes Latvija”, “Mailigen”, Finanšu nozares asociācijai, “Krassky”, “Telpaugi.lv” un citiem.

Tiekamies nākamgad – 9. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē “RIGA COMM 2020”, kas notiks 2020. gada 15. un 16. oktobrī Ķīpsalā!

 

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

Aldis Ērglis, AS “Emergn” Mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs

 

Biznesā aktualitāte ir lēmumu automatizācija, izmantojot mašīnmācīšanos, taču mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, Deep reinforcement learning, neirona tīklu tehnoloģijas nespēj pietiekami labi strādāt nenoteiktības apstākļos. Vēl viens ļoti liels ierobežojums ir tas, cik ātri šādas mašīnas spēj mācīties. Piemēram, labākajiem algoritmiem 80 stundas jātrenējas populārajā “Atari” spēlē, lai sasniegtu cilvēka līmeni, kuru jebkurš cilvēks spēj sasniegt vien 15 minūtēs. Līdzīgi ir populārajā spēlē “Starcraft , lai sasniegtu cilvēka līmeni vienā spēles apgabalā mašīnai ar labākajiem algoritmiem ir nepieciešami 200 gadi treniņa pašai ar sevi. Tas norāda, ka, neskatoties uz pieejamajām tehnoloģijām, veiksmīgai to izmantošanai nepieciešams atrast veidu, kā cilvēks var ātri apmācīt šos algoritmus.

Viena no šādām pieejām ir mašīnu mācīšana (Machine Teaching), kas dod vidi, kurā cilvēks var norādīt algoritmam pareizās un nepareizās atbildes, tādā veidā apmācot sistēmu arī nelielam datu apjomam. “Microsoft izpētes organizācija “Micrososft Reasearch” uzskata, ka tieši Machine Teaching ir tehnoloģija, kas tuvākajā laikā dos iespēju cilvēkiem biznesa vidē efektīvāk izmantot tehnoloģijas lēmumu pieņemšanai.

Šogad “RIGA COMM” mašīnmācīšanās konference ir veltīta tam, kā cilvēki var veiksmīgi izmatot mašīnmācīšanās programmas efektīvākiem procesiem.

Aizsardzība digitālajā vidē ir viena no svarīgākajām jomām, kur izmanto mašīnmācīšanās tehnoloģijas, nākamās ir – cēloņsakarību meklējumi datu analīzē, viedo tehnoloģiju apmācība vieglākai un ērtākai statistiskajai analīzei, kā arī biznesa vides autoamtizācija.

Tieši iespēja automatizēt daļu no tā saucamajiem zināšanu darbinieku uzdevumiem, tādiem, kas prasa cilvēka līmeņa inteleģenci, paver iespējas biznesa automatizācijai. Balss un žestu vadīta automatizācija vairs nav jaunums augsto tehnoloģiju aspektā. Arī šobrīd Latvijā darbojas daudzi moderni uzņēmumi, kuros lielu daļu cilvēkresursu darba paveic roboti.

Biznesa vides automatizācija paver jaunas iespējas digitālajā transformācijā. Piemēram, datoram veicot noteiktas automatizētas darbu operācijas, tas rezultējas ar noteiktu paveiktu darbu kopu, kas ietver gan datu kopēšanu, ievadīšanu un šķirošanu, dokumentu automatizētu tulkošanu, darbu secīgumu un analīzi, un galā saņemam uz automatizētām darbībām balstītu lēmumu.

Biznesa automatizācija kļūst par nepieciešamību, un tā šodien vairs nav tikai modes lieta. Uzņēmums “Emergn” palīdz organizācijām izstrādāt un ieviest automatizācijas stratēģiju, kas parasti sastāv no 3 daļām: robotizēta procesu automatizācija, darba plūsmu automatizācija, lēmumu automatizācija.

Šinī aspektā mūsu vīzija biznesa automatizācijas jomā ir tāda, ka lielākais ieguvums ir no darba plūsmu automatizācijas kombinācijā ar lēmumu automatizāciju, piemēram, e – pastu vai dokumentu klasifikācijā.

Lēmumu automatizācija nenotiek uzreiz, un, lai nonāktu līdz lēmumu automatizācijai, nepieciešams veikt dažādus loģiskos soļus cēloņsakarību meklējumos.

Automatizācija palielina darba ātrumu, kas ir būtiski brīžos, kad nepieciešama darba dalīšana. Vadības līmeņa cilvēki tad labāk izprot, kā veiksmīgāk organizēt darbplūsmu. Tas palīdz arī saņemt atbildes uz prognožu jautājumiem, kā labāk ietekmēt darba rezultātu; vadība sāk redzēt, kā kognitīvos uzdevumus varētu automatizēt darbplūsmas uzlabošanai.

Agri vai vēlu organizācijas būs spiestas pāriet uz lēmumu automatizācijas risinājumiem, kuri aizvietos noteiktus procesu soļus vai veselus procesus. Piemēram, jau šodien bankā varētu aizvietot visu kredīta izvērtēšanas un apstiprināšanas procesu ar algortimu, kuru uzrauga un apmāca eksperts. Taču šī pāreja nav vienkārša un pat kontrintuitīva, tieši tāpēc šī pāreja nenotiks dabīgas attīstības ceļā. Organizācijām ir jāvelta īpašas pūles, lai saprastu, kā procesa mērķi vai procesa soļi var tikt sasniegti, izmantojot automatizētus lēmumu pieņemšanas algoritmus, kā motivēt darbiniekus iegūt zināšanas šajā jomā un radīt vidi, kurā darbinieki būs gatavi eksperimentēt nebaidoties, saprotot kā mainīsies darba pienākumi pēc algoritmu ieviešanas un apmācības.

Biznesa transformācija, kuras galvenais virzītājas ir gudrās mašīnas, jau ir klāt, svarīgākais organizācijām ir radīt vidi, kurā šīs tehnoloģijas darbinieki ir gatavi lietot, kas nozīmē nevis vienkārši sistēmu izmantošanu, bet daudz ciešāku sadarbību, kas iekļauj apmācību, uzraudzību  un korekciju.

Mašīnmācīšanās Latvijā vēl ir “zaļa”, taču daudzi grib un vēlas izprast tās būtību, klausās lekcijas, kalkulē, mēģina iedziļināties, saprast ieviešanas izmaksas uzņēmumos, kā arī ieguvumus no tā visa, un cik ilgā laikā ieguldījumi atmaksāsies. Mans uzdevums ir to visu skaidrot, ko arī cenšos darīt savās lekcijās. Lai arī digitalizācija, mašīnmācīšanās un mākslīgais intelekts strauji iekaro pasauli, Latvijā paies vēl ilgs laiks, kamēr virtuālā realitāte iekaros birojus un rūpnīcas, un kamēr lielākajā daļā uzņēmumu daudzi lēmumi tiks pieņemti, balstoties uz algoritmiskajiem risinājumiem.

 

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

 Ar daudzpusīgu konferenču programmu un tehnoloģijām bagātu izstādes sadaļu 10. un 11. oktobrī Ķīpsalā notiks jau 8. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konferences “RIGA COMM”. Divās dienās uz 5 skatuvēm 10 pasākumos uzstāsies vairāk nekā 120 lektoru un izstādē piedalīsies vairāk nekā 110 uzņēmumu no vismaz 10 valstīm.

Aicinām 10. oktobrī plkst. 10.20 uz “RIGA COMM 2019” oficiālo atklāšanas ceremoniju, kas notiks hallē Nr. 1 uz Executive skatuves.

Atklāšanas ceremonijā piedalīsies:

Kims Leandersons (Kim Leandersson), “Cognizant Latvia” izpilddirektors;

Juris Ducens, “Also Latvia” valdes priekšsēdētājs;

Matīss Miezis, “TVNET” mārketinga un biznesa attīstības vadītājs;

Viesturs Tīle, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības BT 1 valdes priekšsēdētājs;

Andris Breške, “RIGA COMM” vadītājs.

Lai iedrošinātu vairāk sievietes pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, šogad pirmo reizi notiks konference “Women in Tech”. Kā gudrās mašīnas un algoritmi var palīdzēt mums darbā vai mācībās, varēs uzzināt konferencē “Human + Intelligent Machine”, kas ir turpinājums iepriekšējo gadu Mašīnmācīšanās konferencei.

Ikgadējā Lietu interneta konferencē varēs uzzināt par lietu interneta risinājumiem un to izmantošanu biznesa procesos, valsts un pilsētvides pārvaldē. Atklāt progresīvas finanšu tehnoloģijas un rīkus uzņēmumiem un organizācijām varēs FinTech konferencē.

10. un 11. oktobrī uz TVNET digitālā mārketinga skatuveseksperti stāstīs, kā ikdienā, lietojot digitālās pārdošanas un mārketinga rīkus, ir iespējams palielināt e-komercijas uzņēmumu pelnītspēju un veiksmīgi eksportēt. Savukārt konferencē “Smart HR“ uzziniet par viedajām tehnoloģijām darbaspēka vadībā.

Uz Cognizant” Future of Work skatuves pasaules klases lektori runās ne vien par nākotnes darbu un mūžizglītību, bet arī organizācijas kultūras pārmaiņām un veiksmīgu komandas veidošanu.

Abās “RIGA COMM” dienās “ALSO Connect” izstādes zonā varēs iepazīties ar visjaunākajiem pārdošanai Latvijā paredzētajiem elektronikas produktiem, bet 11. oktobrī uz “ALSO” skatuves stāstīs par nākotnes tendencēm. Latvijas Tehnoloģiskā centra organizētajā Inovācijas stendā varēs apskatīt institūtu, laboratoriju un izstrādātāju kopienu jaunākos izgudrojumus.

„RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai. Plānots, ka šogad pasākumu apmeklēs vairāk nekā 5000 dažāda līmeņa vadītāju un profesionāļu.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākumā. Pasākuma dienā biļetes būs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

10. oktobrī 10.00–18.00

11. oktobrī 10.00–17.00

 

Sekojiet “RIGA COMM” jaunumiem: facebooktwitter, instagram un linkedin

Apmeklējot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) stendu, ikviens interesents varēs uzzināt par to, kas ir LTRK, kādus pakalpojumus biedrība sniedz un kādas atbalsta funkcijas veic sadarbībā ar valsts institūcijām. Tāpat LTRK pārstāvji klātesošos iepazīstinās ar gaidāmajiem pasākumiem un apmācībām, kā arī citām aktualitātēm.

Pasākuma laikā uzņēmējiem būs lieliska iespēja pievienoties LTRK ar īpašiem nosacījumiem, kas būs pieejami tikai stenda apmeklētājiem. Tāpat ikviens būs aicināts uzdot sev interesējošos jautājumus, lai jau kopā ar LTRK atrastu labākos risinājumus dažādām situācijām.

Pašreiz LTRK apvienojušies tuvu 6000 biedru – visu reģionu un nozaru mikro, mazos, vidējos un lielos uzņēmumus, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubus un citas uzņēmēju apvienības. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vides pilnveidošana, uzņēmumu konkurētspējas un eksporta veicināšana. Biedrība sniedz tādus pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

Plašāka informācija par LTRK pieejama https://klutparbiedru.chamber.lv/ vai sociālo tīklu profilos – facebook – @LTRKinfo, Twitter – @LTRK_info.

Izstādē “RIGA COMM 2019” [galvenais] piedāvās iegādāties smadzeņu funkcionālos batoniņus, kas uzlabo smadzeņu veiktspēju un veselību. Smadzeņu darbības uzlabošana un veselība ir [galvenais] radoša darba un pilnvērtīgas dzīves priekšnoteikums.

Garos darba dienu vakaros, kad darba ir atliku likām, darba dienas vidū, kad nepieciešams pēcpusdienas produktivitātes grūdiens vai īsajā darba dienā, kad darbs jābeidz un jāsteidz ātrāk atpūsties noderēs kāds no smadzeņu funkcionālajiem batoniņiem -bez pievienota cukura, bet ar pievienotu funkciju, ko nodrošina dažādi augu ekstrakti un savienojumi.

Funkcionāla un smadzenēm labvēlīga alternatīva esošajām ikdienas uzkodām.

Plašāka informācija:
www.galvenais.com
instagram.com/galvenais_brainfood/
facebook.com/galvenaisbrainfood/

Latvijas vadošās universitātes – Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte – izstādē “RIGA COMM 2019” prezentēs kopīgu starpdisciplināru datorzinātņu programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”, kas veidota sadarbībā ar vienu no pasaules vadošajām universitātēm – Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā, ASV.

Programmas īstenošanu, tajā skaitā arī studentu uzņemšanu, koordinē Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola.

Rīgas Biznesa skolas ekspozīcijā varēs uzzināt par:

 1. Baltijas IT līderības bakalaura studiju programmu (BITL)
 2. bakalaura programmu biznesa vadībā (Vadīšana starptautiskos uzņēmumos)
 3. studijām ASV un Norvēģijā, iespēju iegūt dubulto diplomu kādā no mūsu partneru augstskolām – BI Norvēģijas Biznesa skolu vai Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā, ASV;
 4. iespējām saņemt stipendijas (arī ārvalstu studentiem)
 5. profesionālā maģistra programmu (MBA)
 6. Executive MBA programmu
 7. Sagatavošanas centru universitātei:
  1. Londonas Universitātes “Starptautiskā sagatavošanas programma augstskolai”
  2. Ievads matemātikā un matemātiskajā domāšanā;
  3. Pre-University angļu valoda ir sagatavošanas kurss skolēniem (14-19 gadi), kuri plāno studēt un/vai dzīvot angļu valodā runājošā vidē.
 8. Angļu valodas centru:
  1. Angļu valodas kursi

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) dibināta 1991. gadā sadarbībā ar Buffalo Universitāti (ASV) un Otavas Universitāti (Kanāda). RBS ir viena no vadošajām biznesa skolām Baltijā, kas piedāvā apgūt bakalaura un maģistra līmeņa (profesionālā MBA un Executive MBA) programmas angļu valodā, kā arī iespēju iegūt dubulto diplomu (Norvēģijā vai ASV).

RBS Sagatavošanas centrs universitātei nodrošina vispusīgu prasmju attīstību, zināšanu apguvi un nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanu, piedāvājot dažādas programmas, lai palīdzētu ambicioziem jauniešiem sagatavoties savām turpmākajām studijām: Pre-University angļu valodas kursi, ievads matemātikā un matemātiskajā domāšanā, Londonas Universitātes Starptautiskā sagatavošanas programma augstskolai.

RBS Angļu valodas centrs nodrošina augstas kvalitātes angļu valodas kursus.

Plašāka informācija:

www.rbs.lv

www.bitl.lv

facebook.com/RigaBusinessSchool/

linkedin.com/school/riga-business-school

 

Izstādes “RIGA COMM 2019” apmeklētāji “Hansab” ekspozīcijā varēs iespēja apskatīt klientu pieredzes uzlabošanas risinājumus un saņemt konsultācijas.

Uzņēmuma pārstāvji sniegs pilna risinājuma klāsta konsultācijas par to, kā, izmantojot dažādas tehnoloģijas, ir iespējams efektivizēt daudzus klientu pieredzes ietekmējošus procesus, panākot vienlaicīgi gan uzņēmuma cilvēkresursu izmaksu optimizēšanu, gan klientu pieredzes bagātināšanu. “Hansab” darbinieki piemeklēs atbilstošāko risinājumu.  Savus pakalpojumus “Hansab” piedāvā gan maziem komersantiem, gan lielveikaliem visā Baltijas reģionā, Baltkrievijā un Somijā.

Vairāk nekā 26 gadus “Hansab” ir vadošais uzņēmums, kas nodrošina inovatīvus tehnoloģiju risinājumus dažādiem valsts un biznesa sektoriem visā Baltijā:

 

Pēcpārdošanas atbalsts un uzturēšana strādā ar vienu – kopīgu mērķi – nodrošināt visu uzstādīto iekārtu labu darbību, kā arī operāciju darbspēju un ilgmūžību. Tas palīdz uzņēmumam koncentrēties uz klientiem, nevis uz negadījumu novēršanu ikdienā.

“Hansab” misija: palīdzēt klientiem būt drošiem un efektīviem un būt vadošajam partnerim inovatīvo tehnoloģiju risinājumos

Plašāka informācija:

www.hansab.lv

instagram.com/hansabgroup/

facebook.com/HansabGroup/

Uzņēmums “Verifone” izstādē “RIGA COMM 2019” demonstrēs jaunākās “Engage” sērijas POS termināļus un dalīsies ar jau vairāk kā 20 gadu uzkrāto pieredzi labākai pircēju apkalpošanai dažādiem uzņēmējdarbības veidiem un specifikai. 

Jaunā “ENGAGE” POS termināļu sērija jau ir uzstādīta vairāk kā tūkstotis tirdzniecības vietās.

Katrs stenda apmeklētājs darbībā varēs izmēģināt jaunākos Verifone POS termināļus – stacionārus, mobilus, paredzētus integrācijai ar kasi, kā arī pašapkalpošanās, veicot arī DEMO pirkumu.

Uzņēmuma pārstāvji gaidīs “Verifone” ekspozīcijā (halle Nr.2, vieta C11).

Sīkāka informācija:

Verifone Baltic SIA

Krasta iela 105a, LV-1019 Rīga, Latvija

T: 67 844 770; 67 847 899

saleslv@verifone.com

www.verifone.lv

 

Pasaules līmeņa inovācijas, kas radītas Latvijā, būs apskatāmas jau 10. un 11. oktobrī  Baltijas biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM” Ķīpsalā. Latvijas uzņēmumi, universitātes un pētniecības institūti prezentēs pārsteidzošus mākslīgā intelekta, viedo sistēmu un digitālās veselības risinājumus.

Digitālā terapija insulta pacientu rehabilitācijai
Fiziskie vingrinājumi ar audioritmisku stimulāciju un kognitīvi biheiviorālo terapiju digitālajā risinājumā “Vigo” atšķirībā no tradicionālās rehabilitācijas ir pieejami 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Jaunuzņēmuma “Vigobot” izstrādātais risinājums ļauj samazināt rehabilitācijas izmaksas vismaz 10 reizes. Risinājuma aktualitāti apliecina tas, ka “Vigo” ir viens no 15 nominantiem, kas sacenšas par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. gada balvu.

Robotizēts hokeja treneris
Hokeja treniņu iekārta “Winmill” ir robotizēts treniņu partneris hokeja prasmju pilnveidošanai, kas spēj izdarīt metienus ātruma diapazonā no 40 līdz 130 km/h specifiski norādītās vietās vārtos un uz laukuma, sekojot līdzi spēlētājiem ar datorredzes tehnoloģiju. Iebūvētās stereokameras spēj izsekot spēlētāja pozīcijai un kustībai, tāpat iekārta veic piespēles un metienus nepieciešamajā vietā un laikā. Ideja par robotizēto hokeja treniņa iekārtu radās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrikas paspārnē, bet šobrīd jaunuzņēmums aktīvi iekaro Eiropas un ASV tirgu.

Neaizstājams palīgs neatliekamās palīdzības apmācībai
Līdzīgi kā pilota lidojuma simulators, “Trauma Simulator” ir virtuālās realitātes apmācību platforma medicīnas studentiem un personālam. Tas palielina apmācības iespējas, samazina vajadzību pēc aprīkojuma un piedāvā mērogojamību, vienlaikus mazinot mācību resursu slogu. “Exonicus” risinājums jau tiek izmantots ASV armijas slimnīcā “Madigan Army Medical Center”.

Ierīce ādas vēža agrīnai diagnostikai
Jauna veida portatīvu ierīci un mākoņdatošanas servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai “RIGA COMM” prezentēs RTU Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. Šāda ierīce būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēcoperācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Risinājums izstrādāts kopā ar Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtu.

Iekštelpu gaisa kvalitātes sensors
Jaunais iekštelpu gaisa kvalitātes sensors “Aranet4” ir bezvadu sensors ar e-tintes ekrānu vienkāršai temperatūras, relatīvā mitruma, CO2 un citu vides parametru monitorēšanai mājās, skolā, birojā vai citās iekštelpās. SAF Tehnika” veidotā ierīce ir viegli pārnēsājama, vienkārši uzstādāma un ērti lietojama. Kopš šī gada rudens “Aranet” ir pieejams arī tirdzniecības milzī “Amazon”.

Palīgs biškopjiem
Biškopjiem nepieciešams regulāri apmeklēt bišu dravu, lai sekotu līdzi apstākļiem stropā, taču fiziskas apskates traucē bites un rada tām stresu, kas var negatīvi ietekmēt bišu saimes produktivitāti. RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta izstrādātais autonomās biškopības risinājums ļauj biškopjiem attālināti sekot līdzi apstākļiem stropos, kā arī ietaupīt laiku un naudu ikdienas stropu apsekošanā.

Lietu interneta risinājumi siltumnīcām
RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieki ir izstrādājuši jaunas vadības metodes siltumnīcu apgaismojuma sistēmām, ar kurām varēs iepazīties “RIGA COMM” Inovācijas stendā. Izmantojot lietu interneta tehnoloģiju (IoT), izgudrojums ļauj ietaupīt elektroenerģiju līdz 30%, vienlaikus saglabājot ražības līmeni.

Jauns materiāls dronu izgatavošanai
No šķiedraugiem veidotu kompozītmateriālu, kas ir viegls, izturīgs un izmantojams dronu izgatavošanā, izstādē “RIGA COMM” prezentēs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieki. Pasākuma apmeklētāji varēs iepazīties arī ar lāzera skenēšanas datu kvalitātes kontroles un būvju atpazīšanas rīkiem.

„RIGA COMM” ir ikgadējs biznesa un IT nozares pasākums Baltijā, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā gatavus un personalizētus risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

Pasākumu rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākumā. Pasākuma dienā biļetes būs dārgākas.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

“Paysera” izstādē iepazīstinās ar jaunumu – Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu (MIP). Tāpat arī būs iespējams iepazīties ar citiem “Paysera” pakalpojumiem, tostarp “Paysera Checkout” maksājumu pieņemšanas sistēmu, kas paredzēta e-komersantiem, kuri piedāvā iegādāties preces vai pakalpojumus ar interneta starpniecību.

“Paysera” ir drošs, lēts un vienkāršs veids, kā veikt maksājumus vai nosūtīt un saņemt naudu tiešsaistē. Mēs katru dienu strādājam, lai grūtus un sarežģītus procesus padarītu vienkāršākus un dārgus pakalpojumus – lētākus.

Plašāka informācija

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā uzņēmums “Expasoft Latvia” demonstrēs vairākus mašīnmācīšanās, biometrijas un datorredzes risinājumus.

Līdz šim uzņēmums ir izstrādājis vairāk nekā 50 lielapjoma projektus 12 dažādās industrijās (industriālā ražošana, pārtikas ražošana, finanses, naftas un dabasgāzes ieguve, mazumtirdzniecība, drošība, atkritumu pārstrāde, medicīna/farmācija, pilsētvide un citas).

“Expasoft” produktu klāsts ir plašs, sākot ar sejas atpazīšanas risinājumu ieviešanu bankomātos vai neironu tīklu ieviešanu domofonos, līdz pat parastu kameru izmantošanai precīzai cūku svaru noteikšanai. Lai arī no kuras industrijas nāktu “Expasoft” klients, uzņēmums vienmēr spēs atrast veidus, kā palīdzēt klientam samazināt izmaksas vai uzlabot biznesa procesus ar dažādu IT tehnoloģiju palīdzību.

“Expasoft” produktu klāstā ir iekšēji izstrādāti seju un balss atpazīšanas algoritmi, vairāk kā 30 dažādi produkti, kas izmanto datorredzes tehnoloģijas, lai automatizētu un optimizētu specifiskas biznesa problēmas vai funkcijas, kā arī uzņēmums specializējas neironu tīklu implementēšanā mazapjoma jaudas ierīcēs.

Plašāka informācija:

expasoft.com
kristians@expasoft.com

Autors: Accenture Inovāciju vadītājs Kristaps Banga

 

Informācijas tehnoloģiju (IT) nozare attīstās straujiem soļiem. Šī gada četras top tehnoloģijas, saskaņā ar IT uzņēmuma Accenture pētījumu, kurā tika aptaujāti 6600 vadītāji no 27 valstīm, ir sadalītās virsgrāmatas, tai skaitā blokķēdes, tehnoloģija, mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte un kvantu skaitļošana. Lielākā daļa jeb 89% pētījumā aptaujāto uzņēmumu eksperimentē vai investē vienā vai vairākās četrotnes tehnoloģijās.

Ienākot jaunākajām tehnoloģijām, prasmju saraksts, ko darbiniekos vēlas redzēt uzņēmumi un organizācijas, kļūst aizvien daudzveidīgāks. Ekonomikā parādās jauni pakalpojumi un servisi. Mūsdienās cilvēkam ir nepieciešamas ne tikai profesionālās prasmes un pieredze, bet arī iemaņas darbam ar tehnoloģijām jaunu pienākumu veikšanai. Rodas jaunas profesijas. Jau šobrīd uzņēmumi meklē un uzņēmumos ir inovāciju vadītāji, mākslīgā intelekta eksperti, dronu operatori, kā arī uzņēmumi lūkojās pēc lietu interneta ekspertiem, kas ir salīdzinoši jaunas profesijas. Uzņēmumi meklē cilvēkus, kuriem ir tehnoloģiskās zināšanas, kā arī pieredze vai prasmes attiecīgajā jomā, lai varētu pētīt, pārbaudīt un ieviest jaunākās tehnoloģijas. Nākotnē darbinieka konkurētspēja būs atkarīga no viņa spējas paralēli esošajām prasmēm, pieredzei un zināšanām apgūt jaunas iemaņas. Turklāt pētījumos pierādīts, ka vislabākos rezultātus ir iespējams panākt cilvēkam strādājot kopā ar tehnoloģijām.

Lai arī šobrīd ir grūti paredzēt nākotnes profesijas, sagaidāms, ka, pieaugot kriptovalūtu popularitātei, nākotnē būs pieprasījums pēc speciālistiem, kas izskatīs kripto valūtu darījumus un dzīs pēdas digitālajā vidē, tāpat pieprasīti būs kriptovalūtas brokeri. Septembrī raidorganizācija BBC iepazīstināja ar interesantu profesiju – digitālais arheologs, kas ir programmētājs, kas pēta novecojušas video spēles un cenšas atrast kaut ko aizmirstu kodā, ko varētu izmantot mūsdienās. Tehnoloģijas ienāk visas tautsaimniecības jomās, tāpēc jaunas iespējas paveras rūpniecībā, lauksaimniecībā. Nākotnes lauksaimnieks aktīvi pārvaldīs saimniecības, izmantojot jaunākās inovācijas, kā arī sniegs esošajiem lauksaimniekiem ieskatu tehnoloģiju izmantošanā. Interesants attīstības virziens ir saistībā ar bezpilota auto izpēti, kad būs nepieciešami bezpilota auto inženieri, dizaineri, testētāji utt. Pieaugot paplašinātās realitātes virzienam, nākotnē vairāk tiks meklēti paplašinātās realitātes dizaineri. Tāpat pieprasīti būs neirotehnoloģiju eksperti un treneri, mākslīgā intelekta treneri un dizaineri, komerciālie kosmosa piloti u.c.

No uzņēmējdarbības prizmas jaunus izaicinājumus rada cilvēki, kas šobrīd savu dzīvi nespēj iedomāties bez digitālās vides un tās sniegtajām iespējām. Tas ir skaidrojams ar to, ka, pieaugot tehnoloģiju uzvaras gājienam, cilvēka ikdienas paradumi un pieņemtie lēmumi aizvien ciešāk savijas ar digitālo vidi, kas paplašina cilvēka digitālo identitāti jaunos apvāršņos, protams, ievērojot datu aizsardzības prasības. Uzņēmumi un organizācijas, ņemot vērā cilvēka iepriekš izdarītās izvēles un lēmumus digitālajā vidē, var daudz jēgpilnāk un precīzāk uzrunāt savus klientus, piedāvājot pakalpojumus un servisus, kuros patērētāja vajadzības nav apmierinātas vai piepildītas, ja tiek saņemta attiecīga piekrišana. Nākotnē iegūtie dati uzņēmumiem un organizācijām pavērs jaunus veidus, kā identificēt iespējas tirgū, ieviešot nebijušus pakalpojumus, un veicinās uzticamu attiecību veidošanu ar klientiem.

Šobrīd mēs dzīvojam ļoti labos laikos, inovācijas un tehnoloģijas ir ikvienā solī, tikai jāmāk tās pareizi un jēgpilni izmantot. Cilvēkam nepieciešams pilnveidot savas digitālās prasmes, tāpat ikvienam ir svarīgi turpināt iesākto un apgūt jaunas lietas, jo tehnoloģiju attīstība nestāv uz vietas. Nākotnē cilvēkam būs svarīgi būt elastīgam – spēt pielāgoties pārmaiņām, saglabāt radošumu, attīstīt kritisko domāšanu un apgūt starpdisciplinārās zināšanas. Arī uzņēmumiem ir svarīgi pilnveidot savu darbinieku zināšanas un paaugstināt speciālistu kompetenci. Uzņēmumiem ir jāizmanto tehnoloģiju sniegtais potenciāls, jāveicina atbilstošas kultūras izveide uzņēmumos, lai darbinieki nepārtraukti mācītos un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes. Viedās tehnoloģijas prasa viedu domāšanu visos līmeņos.

Plašāku ieskatu IT tendencēs “Accenture” Inovāciju vadītājs Kristaps Banga sniegs Biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM 2019”, kas notiks 10. Un 11. oktobrī Starptautisko izstāžu centrā Ķīpsalā.

 

Uzņēmums “Digital mind” izstādes “RIGA COMM 2019” apmeklētājiem piedāvās iepazīties ar unikālu risinājumu – „SigningServices”, kurš palīdz ērtāk lietot e-parakstu savos tiešsaistes kanālos un uzņēmuma iekšējās sistēmās. “SigningServices” tiek izmantots personu identificēšanai tiešsaistē un dokumentu parakstīšanai dažādu darījumu apstiprināšanai.

“Digital Mind” ir biznesa tehnoloģiju eksperti ar ilggadēju pieredzi darbā ar Baltijas jūras reģiona vadošajiem uzņēmumiem. “Digital Mind” palīdz saviem klientiem iegūt konkurences priekšrocības, automatizējot biznesa procesus, būtiski samazinot vērtību neradošas aktivitātes un likvidējot pārrāvumus digitālajos procesos. Efektivitāte un inteliģence ir vārdi, kuri vistrāpīgāk raksturo “Digital Mind” darba rezultātu.

Plašāka informācija:

digitalmind.lv

digitalmind.lv/landing/signingservices/

facebook.com/DigitalMindLV/

“Infinitum Agency” ekspozīcijas apmeklētājiem izstādē “RIGA COMM 2019” būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par sev interesējošām digitālā mārketinga tēmām, piemēram, digitālā mārketinga stratēģiju, SEO, Google Ads, sociālo tīklu komunikāciju u.c. no vadošajiem nozares speciālistiem.

“Infinitum Agency” ir uz rezultātu orientēta digitālā mārketinga aģentūra, kurai ir vairāk kā 8 gadu pieredze vietējā un starptautiskajā mērogā. Tāpat “Infinitum Agency” ir arī vienīgie oficiālie Google Analytics 360 premium produkta pārdošanas partneri Baltijā. Komandā šobrīd darbojas 3 Google statusu ieguvuši treneri.

Saviem klientiem “Infinitum” jau no aģentūras pirmsākumiem sniedz digitālā mārketinga stratēģijas izstrādes, web analītikas, digitālās reklāmas un mājaslapu optimizācijas pakalpojumus.

 

Plašāka informācija:

infinitum.agency/
facebook.com/infinitumlv/

Uzņēmums “King Coffee Service” piedāvās svaigi grauzdētu kafiju visiem izstādes dalībniekiem un iespēju laimēt 10 kg kafijas pupiņu! Šogad aicinām visus nākt ar savām daudzreiz lietojamām take-away krūzēm, lai saudzētu dabu un tās resursus!

Uzņēmuma stendā būs ne tikai bezmaksas kafija, bet arī dažādas aktivitātes – kafijas degustēšana, garšu tests un izzinoši stāsti par kafijas ceļu no plantācijām līdz tasītei!

“King Coffee Service” ir pilna servisa kafijas kompānija, kuras mērķis ir veicināt partneru biznesa izaugsmi, nodrošinot uzticamu sadarbību. Birojs, restorāns, degvielas uzpildes stacija vai konference – garšīgu kafiju ir pelnījis ikviens.

Plašāka informācija:

Instagram @kingcoffeelv
Facebook @kingcoffeelv

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā  Inovācijas stendā Vidzemes Augstskola (VA) iepazīstinās ar jaunākajām virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijām, datorredzes risinājumiem un sociotehnisko sistēmu modelēšanas tehnoloģijām un aktuālajiem pētniecības projektu rezultātiem.

Vienlaikus “RIGA COMM 2019” apmeklētāji tiks iepazīstināti ar dalības noteikumiem virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju Hakatonā 2020.gadā un par  maģistra studiju programmas “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” aktualitātēm.

Plašāka informācija:

va.lv/lv

facebook.com/VidzemesAugstskola

instagram.com/vidzemes.augstskola/

andre.nitzschmann@va.lv

Kā katru gadu Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN-Latvija) no 10. līdz 11.oktobrim Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences “RIGA COMM 2019” laikā organizē Inovācijas stendu, kurā piedalīsies ar informācijas tehnoloģiju un elektronikas nozari saistītas universitātes un pētniecības institūti un jaunuzņēmumi, demonstrējot jaunāko pētījumu rezultātus, digitālās veselības risinājumus, humanoīdos robotus, dronus, mākslīgā intelekta u.c. IT un elektronikas risinājumus. Šogad akcents tiks likts uz inovācijām mākslīgā intelekta, viedo sistēmu un digitālās veselības jomās.

Ekspozīcijā “Inovācijas IT un elektronikā” apmeklētājam būs iespēja iepazīties ar:

Vienlaikus Inovācijas stendā apmeklētājs varēs sastapt jaunuzņēmumus, kas šobrīd strādā pie jauniem digitālās veselības un mākslīgā intelekta risinājumiem. Viens no tiem būs digitālās veselības jaunuzņēmums “Vigobot”, kas iepazīstinās ar risinājumu Vigo – digitālo terapiju insulta pacientu rehabilitācijai. Šis uzņēmums ir viens no 15 nominantiem, kas sacenšas par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2019.g. balvas saņemšanu. Savukārt, jaunuzņēmums “Winmill” demonstrēs hokeja treniņu iekārtu – robotizētu treniņu partneri hokeja prasmju pilnveidošanai, kas balstīta uz datorredzes tehnoloģiju. Uzņēmums “Exonicus” iepazīstinās ar tehnoloģiju Trauma Simulator – virtuālās realitātes programmatūru neatliekamās palīdzības apmācībai, kas tiek izmantota ASV Armijas slimnīcā “Madigan Army Medical Center”. Uzņēmums “Expasoft” demonstrēs vairākus mašīnmācīšanās, biometrijas un datorredzes risinājumus, kas tiek izmantoti industriālajā ražošanā, naftas un dabasgāzes ieguvē, drošības nozarē, atkritumu pārstrādē, pārtikas ražošanā, medicīnā un farmācijā u.c. jomās.

Paralēli Inovācijas stendā būs pieejamas speciālistu konsultācijas par inovācijas, pētniecības un attīstības, tehnoloģiju pārneses, patentēšanas un inovatīviem digitālās veselības risinājumiem.

Inovācijas stends atradīsies BT1 izstāžu centra 2.hallē ar numuru Nr.C22.

 

Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) un Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizētajā Inovācijas stendā Digitālā Veselības biedrība apmeklētājus iepazīstinās ar digitālās veselības risinājumiem, kas veicina veselības aprūpes efektivitāti un ilgtspēju, palīdzēs identificēt labākos sadarbības partnerus, atbalsta iespējas inovatīvu risinājumu ieviešanai dzīvē un apmācībām par digitālās veselības jautājumiem.

Plašāka informācija:

www.digital-health.lv
facebook.com/DigitalaVeseliba
linkedin.com/company/14055572/
e-pasts: info@digital-health.lv

“Benefits Latvija” pārstāvji “RIGA COMM 2019” apmeklētājiem piedāvās iespēju iepazīties ar Darbinieku iesaistes un HR analītikas platformām, kuras uzņēmums izstrādājis un nodrošinājis vairāk nekā 60 dažāda izmēra un industriju uzņēmumiem. Būs arī iespēja klātienē izmēģināt, kā šādas sistēmas darbojas.

Visas dienas garumā, stendā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par darbinieku iesaisti un motivāciju, piedaloties dažādās spēlēs un iegūt balvas, pareizi atbildot uz jaut2ājumiem.

Uzņēmums “Benefits Latvija” izstrādā digitālas personāla iesaistes, iekšējās komunikācijas, motivācijas sistēmas ar spēļošanās elementiem. “Benefits Latvija” izstrādātie risinājumi uzlabo informācijas apriti uzņēmumā, vienkāršo iesaistes procesu vadību, kā arī nodrošina darbinieku datu analītiku.

Plašāka informācija:

www.benefits.lv
facebook.com/BenefitsLatvija/
facebook.com/BenefitsLatvijaPromo/
linkedin.com/company/benefits-latvija/

“CITIC Telecom CPC” ir datu komunikāciju un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējs, kurš darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā jau vairāk nekā 10 gadus. Uzņēmums piedāvā biznesa līmeņa datu pārraides, hostēšanas un datu drošības pakalpojumus simtiem klientu dažādās Eiropas u.c. valstīs.

“CITIC Telecom CPC International” grupas ietvaros tiem uzņēmumiem Baltijā, kuri plāno paplašināt savu darbību Krievijas, AustrumEiropas, Āzijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas virzienā, tiek piedāvāta iespēja saņemt pakalpojumus attiecīgajos reģionos. Pieredzējušu speciālistu komandas pārvalda un uzrauga šo datu pārraides tīklu ar 140 piekļuves punktiem, 30 mākoņošanas datu centriem Eiropā un Āzijā. Klientu atbalsta komandas 24/7 režīmā apkalpo klientus šajos komplicētajos reģionos angļu, krievu, kā arī igauņu un citās vietējās valodās.

“CITIC Telecom CPC” stendā jūs gaidīs uzņēmuma pārstavji Ivonna, Inga un Vladimirs, lai pastāstītu par uzņēmuma infrastruktūru, pakalpojumiem (SDWAN, MPLS, security, cloud) un globālo vīziju. Lai pieteiktu bezmaksas konsultāciju, lūdzu dodiet ziņu epastā vai sms: Vladimir.jelov@citictel-cpc.com +372 58093683, Ivonna.nereta@citictel-cpc.com, + 371 29204285

Būs arī dažādi pārsteigumi un balvas stenda viesiem, kā arī īpašas atlaides tiem, kuri pieteiks kāda starptautiska pakalpojuma vajadzību.

Vairāk par “CITIC Telecom CPC”:
https://www.linkedin.com/company/citic-telecom-international-cpc-limited/
https://www.citictel-cpc.com/

“CITIC Telecom CPC” ir augstas kvalitātes mākoņpakalpojumu, datu drošības un pārraides pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma komandas Eiropā un Āzijā izveido un uzrauga simtiem savu klientu pieslēgumus internetam, SDWAN, MPLS VPN un citām kritiskām sistēmām 24/7 režīmā.

Uzņēmums “Tulkot.lv” izstādes “RIGA COMM 2019” dalībniekiem piedāvās:

 

Piedaloties aktivitātēs, būs iespēja laimēt dāvanu karti un īpašas balvas no Tulkot.lv. Savukārt Tulkot.lv stendā varēsiet uzzināt slepeno kodu tikai “RIGA COMM 2019” konferences apmeklētājiem, lai saņemtu 10% atlaidi pirmajam tulkojumam.

Tulkot.lv ir draudzīgs tulkošanas birojs, kas piedāvā visa veida tulkojumus (tai skaitā tulkojumus ar notariālo un biroja apstiprinājumu) 95+ valodās, korektūru un redaktūru, valodu kursus, kandidātu svešvalodu zināšanu testēšanu un citus valodu pakalpojumus. Valodas rada iespējas!

Plašāka informācija:

www.tulkot.lv

Tehnoloģiju nozares personība, viena no ietekmīgākajām sievietēm Apvienotajā Karalistē Debija Forstere (Debbie Forster), iedvesmos arī Latvijas sievietes “RIGA COMM” konferencē “Women in Tech”, kas jau 11. oktobrī notiks Ķīpsalā. Bet tagad pieci vērtīgi Debijas ieteikumi karjeras veidošanai tehnoloģiju nozarē!

 1. Pārstāj būt perfekta!

Sievietēm bieži trūkst pašpārliecinātība, tādēļ viņas nemaz neizmēģina savas iespējas kandidēt uz kādu no vakancēm tehnoloģiju nozarē. Debija iesaka uzdrošināties un pieteikties uz dažādām vakancēm arī tad, ja potenciālā darba devēja izvirzītajiem kritērijiem neesi perfekta kandidāte.

 1. Izpēti plašo tehnoloģiju nozari!

Daudzām sievietēm, domājot par tehnoloģiju nozari, prātā nāk tikai milzīgas un bezpersoniskas organizācijas vai mazi jaunuzņēmumi, kuros strādā bārdaini vīrieši. Patiesībā tehnoloģiju nozare ir ļoti dažāda. Tehnoloģiju cilvēkus vajag dažādiem uzņēmumiem ikvienā industrijā – sākot no radošās industrijas un labdarības līdz pat finanšu organizācijām un inženierzinātnēm.

 1. Atrodi savu mentoru vai padomdevēju!

Nebaidies meklēt padomu un atbalstu savā darbavietā vai ārpus tās. Citu sieviešu pieredze, skats no malas, izaicinājumi doties ārpus komforta zonas vai vienkārši dalīšanās ar idejām ļaus efektīvāk veidot karjeru un sasniegt savus mērķus. Meklē sievietes ar līdzīgām vērtībām un mērķiem ne tikai savā reģionā, bet arī sociālajos tīklos.

 1. Iedvesmo citas sievietes izvēlēties tehnoloģiju nozari!

Tikpat vērtīgi, cik ir saņemt atbalstu, svarīgi ir iedrošināt arī citas sievietes. Tehnoloģiju nozarē nevar būt par daudz sieviešu, tādēļ nekautrējies dalīties ar savu pieredzi jau no pirmajiem karjeras soļiem tehnoloģiju pasaulē. Ja esi vidēja līmeņa vadītāja – atbalsti darbinieces, kuras nupat uzsākušas karjeru, bet, ja strādā nozarē tikai pirmo gadu, iedvesmo sievietes, kuras ir karjeras izvēles priekšā vai apsver karjeras maiņu.

 1. Esi zinātkāra!

Tehnoloģijas ļauj paveikt aizraujošas, radošas un interesantas lietas gan darbā, gan ārpus tā. Turpini mācīties! Nebaidies uzdot jautājumus par lietām, kas tevi interesē. Ja kāds dara to, kas tevi aizrauj, esi drosmīga un pajautā padomu – kā tas darbojas, un kā to labāk darīt. Negaidi iespējas un piedāvājumus no malas, bet gan esi aktīva un pirmā izrādi interesi un zinātkāri.

 

Debija Forstere (Debbie Forster) ir ievērojama persona tehnoloģiju, inovāciju, dažādības  un izglītības jomā. Viņa ir “Tech Talent Charter” dibinātāja un izpilddirektore, un viņas mērķis ir panākt lielāku dzimumu dažādību Apvienotās Karalistes tehnoloģiju darba tirgū. Kopš 2013. gada “Computer Weekly” viņu iekļauj sarakstā “25 visietekmīgākās sievietes Lielbritānijas IT”, bet 2018. gadā Debija ieguva 3. vietu šajā topā. Savu karjeru viņa sāka kā skolotāja. Kļuvusi par skolas direktori, Debija jau lieliski apzinājās tehnoloģiju milzīgo nozīmi, tādēļ veicināja jauniešu pieeju tehnoloģijām, un uzskatīja, ka tās bērniem ļauj būt radošākiem un paver plašākas karjeras iespējas.

Lai sievietes iedrošinātu pievienoties tehnoloģiju nozarei un pievērstu uzmanību sievietēm, kas guvušas panākumus šajā nozarē, 11. oktobrī biznesa tehnoloģiju pasākumā “RIGA COMM” pirmo reizi notiks konference “Women in Tech”. Tajā līderes iedvesmos ar veiksmes stāstiem un aicinās iesaistīties biznesa veidošanā un tehnoloģiju radīšanā arī citas sievietes. Konferences darba valoda – angļu. Konference tiek rīkota sadarbībā ar kopienu “Riga TechGirls”, kuras mērķis ir iedvesmot un atbalstīt sievietes, kurām interesē tehnoloģijas.

„RIGA COMM” ir ikgadējā biznesa tehnoloģiju izstāde un konference, kur uzņēmuma resursu vadības, dokumentu vadības, personāla vadības un drošības sistēmu izstrādātāji un piegādātāji, mākoņpakalpojumu, interneta un digitālā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, web risinājumu un mobilo aplikāciju izstrādātāji, kā arī IKT produktu ražotāji piedāvā risinājumus dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pašvaldību iestādēm un organizācijām to efektīvai darbībai.

“RIGA COMM” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Pasākuma norises vieta un darbalaiks:

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga)

 1. oktobrī 10.00–18.00
 2. oktobrī 10.00–17.00

Biļetes var iegādāties internetā, kā arī uz vietas pasākumā. Tuvojoties pasākumam, biļetes kļūs dārgākas.

InPass” – vienkāršojot šķietami sarežģītus procesus

Raivis Ekšteins jau vairākus gadus darbojas IT un ražošanas nozarē, un pats piedalījies vairāku uzņēmumu veidošanā. Pirms trim gadiem Raivis ar kursabiedru nonāca pie secinājuma, ka daudziem uzņēmumiem pietrūkst mūsdienīgu monitoringa risinājumu. Pirmo reizi viņš ar to saskārās drukas uzņēmumā, kurā darbinieki novēloti pasūtīja drukas iekārtu kārtridžus, kas aizkavēja vai apturēja pasūtījumu izpildi. Problēmu risināja, ieviešot monitoringa risinājumu, kas seko līdzi drukas krāsu izlietojumam un automātiski nosūta birojam atgādinājumu par jaunu kārtridžu iegādi. Tieši tobrīd Raivis saprata, ka šis risinājums strādā ļoti labi un ka to var izmantot arī citos ražošanas uzņēmumos, kas bija aizsākums viņa uzņēmumam “InPass”.

Tā kā Raivja iepriekšējā pieredze bija IT uzņēmumos un ražošanas nozarē, uzņēmums sākotnēji fokusējās uz ražojošajiem uzņēmumiem. Ja sākotnēji bija grūti atrast “InPass” nišu, tad tagad ir skaidrs, ka tā ir ražošanas procesu digitalizācija. Raivis norāda, ka ražošanas uzņēmumi bieži neredz veidus, kā izmērīt savu efektivitāti, vai kā noskaidrot, kāpēc kaut kas ražošanas procesā strādā vai nestrādā. “InPass” sadarbojas ar vairākiem ražotājiem un iedziļinās to problēmās, piemēram, ir izstrādājis elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu, kas palīdz vienkāršā veidā uzskaitīt darbinieku pavadīto laiku ražotnē, būvlaukumā, atvērtajā birojā vai sporta zālē. “InPass” radījis mūsdienīgus kontrolierus, lietotnes un datu glabāšanas mākoņrisinājumus, lai klientam būtu ērti piekļūt datiem, tos lietot, analizēt un prezentēt uzņēmuma komandai.

InPass” risinājumi strādā uz lietu interneta (Internet of Things IoT) bāzes, kas ļauj jebkuru iekārtu pieslēgt internetam. Ar IoT risinājumiem iespējams izmērīt dažādas lietas – telpu klimatu, spiedienu, iekārtu darbību un veiktspēju. Tas palīdz automatizēt vienkāršas darbības uzņēmumā – cilvēkam vairs nav jāiet reizi dienā nolasīt no dažādām iekārtām datus, piefiksēt tos un pēc tam reģistrēt kādā sistēmā. Ja kādai no iekārtām ir tehniska problēma, tad iekārta par to ziņo automātiski. Raivis Ekšteins norāda, ka IoT nozarē monitoringa iekārtu izstrāde veido tikai 20% no kopējā produkta. Lielāko daļu risinājuma izstrādē aizņem veids, kā produkts savāc datus, uzglabā tos mākoņservisā, cik precīzi attēlo datus un kādus analīzes un prezentācijas risinājumus var piedāvāt lēmuma pieņēmējam. Ražošanas iekārtas parasti ir radītas kā slēgtas sistēmas, un bieži to savienošana ar ražošanas vai grāmatvedības sistēmām ir sarežģīta. Ar “InPass” IoT risinājumiem iekārtu savienošana ar monitoringa risinājumu strādā ļoti labi.

Telpu klimats, darba laiku uzskaite, efektivitātes mērīšana no metālapstrādes, kokapstrādes, pārtikas ražošana līdz atvērtajiem birojiem, sporta zālēm u.c. sabiedriskajām telpām ir nišas, kurās “InPass” redz vietu tā monitoringa risinājumu attīstībai. “InPass” mērķis ir nostiprināties Latvijas tirgū ar saviem risinājumiem un būt vienam no vadošajiem ērtu laika uzskaites sistēmu izstrādātājiem. “InPass” ir spēris soli arī eksporta virzienā – Serbijas gumijas izstrādājumu ražotājs pēc veiksmīgi uzliktām testa iekārtām ir gatavs iet tālāk un likt pārējām ražošanas iekārtām “InPass” risinājumu.

ENME” – rīks darbinieku iesaistes mērījumiem

Antra Asare ir viena no “ENME” dibinātājiem, un pirms sava uzņēmuma izveides viņas profesionālā pieredze bija saistīta ar finanšu nozari. Antra strādāja finanšu plānošanas un kontroles, korporatīvo finanšu un aviācijas jomā, viņa bija “Pricing & Yield” vadītāja “Wizz Air” Ženēvā. Antrai profesionālajā karjerā un uzņēmējdarbībā vienmēr ir bijuši svarīgi dati, tādēļ viņa saskatīja vērtību “ENME” idejā.

Ideja par “ENME” dzima karstā diskusijā ar kolēģiem par to, ka darbinieki uzņēmumos netiek sadzirdēti, viņu viedoklis un vajadzības bieži apzināti vai neapzināti netiek ņemtas vērā. Patiešām izcili darbinieki zaudē motivāciju, “saskābst” un bieži aiziet no darba devēja muļķīgu un viegli atrisināmu problēmu dēļ. Savā pieredzē Antra novērojusi, ka galvenokārt tas ir uzņēmuma attieksmes un attiecību jautājums. Tā radās ideja par “ENME” – darbiniekiem ikdienā pieejamu platformu, kur izteikties un mērīt darbinieku apmierinātību pietiekami dziļi un regulāri, lai darbinieki būtu laimīgāki, motivēti un lojāli darba devējam. “ENME” mērķis bija izveidot tieši šādu platformu.

ENME” mākoņpakalpojums nodrošina komandu vadītājiem datus un ieskatus par darbinieku iesaisti un apmierinātību, lai palīdzētu uzņēmumiem sasniegt augstāku darba produktivitāti un mazāku darbinieku mainību savās komandās. Ar pulsa aptauju palīdzību “ENME” platforma apkopo darbinieku atgriezenisko saiti, uzreiz nodrošina rezultātus tiešsaistē un piedāvā vadītājiem konkrētus risinājumus, kā uzlabot komandas motivāciju.

Antra norāda, ka personālvadības programmatūras tirgū valda pamatīga konkurence. “ENME” komanda ir spējusi izveidot risinājumu, kas ir gan ērts lietošanai, gan pilnībā saprotams jebkuram vadītājam bez priekšzināšanām personālvadībā. “ENME” ir vienīgā Manager First platforma, kas veidota, raugoties tieši no komandu vadītāju perspektīvas.

Digitalizācija un automatizācija ir aktuāla arī personālvadībā, karjeras izaugsmē un darbinieku tālākizglītībā, un “ENME” ir lielisks rīks šo mērķu īstenošanā. Antra skaidro, ka personāla vadītājiem vairs nav jāveic laikietilpīgas administratīvās darbības, kas līdz šim bija jebkura iesaistes pētījuma neatņemama sastāvdaļa. “ENME” palīdz ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus un sniedz pieeju būtiskai informācijai reāllaikā.

ENME” klienti pārstāv visdažādākās nozares – fintech, apdrošināšanu, telekomunikācijas u.c. Lielākie platformas klienti pašlaik ir “LMT”, “If P&C Insurance”, “Sun Finance Group”. Antra vērtē, ka pašlaik “ENME” platforma ir izaugsmes stadijā – produkts ir noslīpēts, funkcionāls un konkurētspējīgs. Šobrīd galvenais izaicinājums ir izplesties ārvalstu tirgos. Antra Asare norāda, ka “ENME” mērķis ir kļūt par industrijas standartu iesaistes mērīšanas procesam personālvadībā.

TapBox” – augstākās kvalitātes pašapkalpošanās risinājumi

Tomu Pilikseru jau no skolas laikiem ir saistījusi uzņēmējdarbība. Arī pirms “Tapbox” izveides Tomam bija pāris dažāda līmeņa biznesa idejas, bet tieši ideju par pašapkalpošanās termināļiem ir izdevies aizvest vistālāk. Tomam jau tagad ir skaidrs, ka “Tapbox” būs nopietns tirgus spēlētājs, un panākumu atslēga noteikti ir apkārt sapulcētā komanda!

Atceroties par savas biznesa idejas pirmsākumiem, Toms atminas, ka pašā sākumā plāns bija iet nedaudz citā virzienā. Bet apstākļu sakritības dēļ sapratuši, ka šī brīža pašapkalpošanās termināļa “Tapbox” veidolam ir labs potenciāls un ka komanda spēj izdarīt tādas lietas, ko neviens cits šajā nozarē nepiedāvā.

Tapbox” izstrādā pašapkalpošanās risinājumus. Uzņēmums palīdz jebkuras nozares uzņēmumiem pārdot savu produktu vai servisu, izmantojot pašapkalpošanos pakalpojumu. Darbaspēka nepieejamība kļūst par arvien aktuālāku problēmu visā pasaulē, tāpēc daudzi uzņēmumi apsver vai jau ir uzsākuši izmantot šādus pašapkalpošanās risinājumus.

Kopumā pašapkalpošanās risinājumu nozare vēl ir agrīnā stadijā, uzskata Toms. Viņš norāda, ka tirgū šobrīd ir iespējams iegādāties iekārtas un tad atsevišķi meklēt programmatūras izstrādātājus, maksājumu nodrošinātājus un sistēmas uzturētājus. Lai ieviestu pašapkalpošanās risinājumu pilnībā, nepieciešams sadarboties ar 3-4 dažādiem uzņēmumiem, kas ir gan laikietilpīgi, gan dārgi. Šādu risinājumu ieviešanas modeli var atļauties tikai starptautiski koncerni. “Tapbox” gadījumā uzņēmums parūpējas par visiem šiem jautājumiem reizē.

Kā plašākai sabiedrībai zināmāko “Tapbox” klientu Toms min kinoteātri “Cinamon”. Kinoteātrim izstrādāta pašapkalpošanās risinājuma programmatūra un “Tapbox” apkalpo vairāk nekā 100 kioskus 4 valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā. Jau ir panāktas vienošanās ar dažiem partneriem, un tuvākajā laikā tiks uzstādīti “Tapbox” produkti gan Latvijā, gan ārpus Eiropas.

Tapbox” līdz šim ir aktīvi strādājis pie komandas komplektēšanas un produkta attīstības. Uzņēmumam ir izdevies piesaistīt vairākus sava amata profesionāļus un uzkrāt pieredzi ar esošajiem projektiem. Toms ir pārliecināts – “Tapbox” ir spējīgs izstrādāt augstākās kvalitātes risinājumus jebkuram uzņēmumam pasaulē. Tieši tādēļ uzņēmumam nesen pievienojies pārdošanas vadītājs, kura uzdevums ir sakārtot pārdošanas procesu un tuvākajā laikā uzsākt pilna apjoma pakalpojumu pārdošanu. “Tapbox” mērķis ir kļūt par pasaulē vadošo pašapkalpošanās risinājumu izstrādātāju. Un Toms Piliksers uzsver, ka tas nav sapnis.

10. un 11. oktobrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks biznesa tehnoloģiju izstāde un konference “RIGA COMM 2019. Izstādē varēs iepazīties arī ar uzņēmumiem, kuri attīsta tehnoloģijas un IT risinājumus kādā no 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoriem. Magnetic Latvia Biznesa inkubatoru stendā varēs iepazīties ar SIA “Miittech” IT risinājumu mūsdienīgam cilvēkam Memmo, SIA “Not My Digital” biznesa datu analītikas rīku Bizkit.io, darba laika uzskaites un ražotnes monitoringa sistēmu “InPass”, darbinieku iesaistes un motivācijas rīku “ENME”, SIA “Self Service Terminal” pašapkalpošanās terminālu risinājumu “Tapbox”, SIA “Easy Way” risinājumu loģistikas nozarei “FREIGHTPLAT”, “Dirty Deal Audio” telpiskās skaņas ieraksta risinājumu un uzņēmuma izaugsmes monitoringa risinājumu “Efectio”.

Māris Sperga, “Tet” Datu centru risinājumu nodaļas vadītājs

 

Pēc Eurostat datiem 2018. gadā tikai 15% no Latvijas uzņēmumiem lietoja mākoņpakalpojumus. Vidēji Eiropā šis rādītājs ir 26%. Baltijas valstīs vislabākā situācija ir Igaunijā, kur 34% uzņēmēju glabā datus mākoņos, Lietuvā – 23%. Savukārt absolūts līderis Eiropā ir Somija ar 65%.

Kāpēc Eiropas uzņēmēji arvien biežāk izvēlas glabāt datus mākonī? Tam ir vismaz trīs skaidrojumi. “Pirmkārt, elastība. Tas nozīmē, ka uzņēmums var izmantot tik daudz resursu, cik konkrētajā laikā ir nepieciešams, kā arī maksāt tikai par patērēto,” stāsta Tet datu centru biznesa attīstības vadītājs Māris Sperga. “Piemēram, attīstot jaunus produktus, uzņēmums var stundas laikā izveidot nepieciešamo IT infrastruktūru mākonī un par to norēķināties atbilstoši izmantotajam laikam – stundām, dienām vai mēnešiem. Nav jāpērk IT iekārtas, bet tikai pakalpojumi uz konkrētu laika periodu.”

Otrais skaidrojums ir mākoņpakalpojumu augstie pieejamības rādītāji – 99.9%. “Mākoņu platformām ir augsts rezervācijas līmenis gan IT jaudu, gan interneta kanālu līmenī. Tas ir īpaši svarīgi uzņēmumiem, kas nevar atļauties stundām garas dīkstāves, viņu bizness ir saistīts ar e-komerciju, un tam ir jābūt pieejamam 24 stundas diennaktī,” saka M.Sperga. “Diez vai klients uzticēsies pakalpojuma sniedzējam vai produkta pārdevējam, kas ik pa laikam nav pieejams, piemēram, e-veikals vai finanšu serviss. Tas ne tikai rada neērtības klientam vai lietotājam, bet arī izraisa jautājumus par uzticamību.”

Te mēs nonākam līdz trešajam argumentam – drošībai. Daudziem Latvijas uzņēmumiem joprojām ir stereotipi par to, ka drošāk ir glabāt datus “pie sevis”, nevis mākonī. Savukārt tieši mākonis var garantēt augstāko gan fizisko, gan IT drošības līmeni. “Mākoņpakalpojumu platformas ir izvietotas datu centros, kuros ir nodrošināts gan fiziskais, gan tehnoloģiskais drošības līmenis. Tās bieži vien ir aizsargātas arī no DDoS uzbrukumiem un uzraudzītas 24/7 režīmā. Šādu drošības līmeni ir grūti panākt pašam uzņēmumam, jo tas prasa lielas investīcijas,” precizē Tet pārstāvis.

Konkurence biznesā saasinās gan Latvijā, gan eksporta tirgos, tāpēc uzņēmējiem aktīvi jāstrādā pie konkurētspējas uzlabošanas. “Pēdējo divu gadu laikā mēs novērojam, ka Latvijas uzņēmumu skaits, kas pārceļ savu IT infrastruktūru uz mākoni, aug vidēji par 15%, un šī tendence būs ievērojami straujāka 2020-2021. gadā, pieaugot par 20-25%,” saka M.Sperga.

Ņemot vērā šīs tendences, Tet 2020. gada janvārī laidīs tirgū savu jauno mākoņpakalpojumu platformu TetCloud, kurai, salīdzinot ar iepriekšējo platformu, būs pieejami daudz jaudīgāki IT resursi un plašāks pakalpojumu klāsts.

Vairāk par mākoņpakalpojumiem varēs uzzināt 8. Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē “RIGA COMM”. Izstāde un konferences “RIGA COMM 2019” norisināsies Starptautisko izstāžu centrā Ķīpsalā 10. un 11. oktobrī.