Biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde

Jūsu biznesa attīstības komplekts 2016:

Biznesa inovāciju konferences 2015 galvenais runātājs:

Futurologs Magnuss Lindkvists

Magnus Lindkvist RIGA COMM 2015 Business Innovation Conference KS

Tikšanās vieta uzņēmējiem un vadītājiem no organizācijām, pašvaldībām un valsts institūcijām

Izstādes dalībnieki 2015

Izstādes dalībnieki 2014